Dobrovolnictví

Publikováno: 4. 2. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Dobrovolnictví
© Foto: ČvT archiv

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí služeb pro děti. Člověk v tísni by nikdy nepomohl tolika dětem nebýt jejich obětavé a kvalitní dobrovolné práce. Každým rokem spolupracujeme zhruba se 400 dobrovolníky, kteří ve svém volném čase doučují děti, zapojují se do mentoringu, vypomáhají v předškolních klubech nebo v nízkoprahových zařízeních. Zaškolení, metodické vedení a podpora je samozřejmostí.

dobrovolnictví v programech sociální integrace 

Dobrovolničit u nás můžete v:

- Individuálním doučování

- Mentoringu

- Kariérním poradenství

- Předškolních klubech

- Nízkoprahových zařízeních

Máte zájem stát se dobrovolníkem organizace Člověk v tísni? Pokud ano, pište na doucovani@pinf.cz

Nejčastěji u nás dobrovolníci nacházejí uplatnění v rámci programu individuálního doučování, kdy dochází pravidelně přímo do domácnosti dítěte, probírají s ním školní látku a rozšiřují mu všeobecný přehled. V současné epidemické situaci se na nás obrací nejen naše tradiční cílová skupina sestávající z rodin ohrožených sociálním vyloučením, ale nově i rodiny, jejichž sociální propad zapříčila až pandemie koronaviru. Po zkušenostech s distanční výukou jsme začali nabízet i online doučování, kdy dobrovolníci mohou doučovat na dálku přes počítač.

Kromě individuálního doučování se u nás dobrovolníci mohou uplatnit v kariérním poradenství nebo mentoringu. To obnáší podporu mladých lidí z nepodnětného prostředí, kteří by se rádi zorientovali v možnostech osobního i kariérního rozvoje. Dobrovolník se s nimi učí, naslouchá jim, dává jim zpětnou vazbu a ukazuje cesty, kterými se tito mladí lidé mohou vydat.

Hledáme dobrovolníky do nízkoprahů

Podobně laděné je dobrovolnictví v našich nízkoprahových (NZDM) a komunitních (KKC) klubech. Cílem klubu je poskytnout dětem prostor pro smysluplné trávení volného času, kde si různými hrami, rukodělnými činnostmi, sportovními aktivitami a podobně rozšíří obzory, posílí sociální i jazykové kompetence či různé schopnosti a dovednosti. Dobrovolník může pomáhat s přípravou programu, jeho realizací, případně asistovat při různých výjezdech.

Poslední možností je přihlásit se coby dobrovolník do našich předškolních klubů. Do nich docházejí děti předškolního věku, pro které jsou běžné školky příliš vysokoprahové. V předškolních klubech se snažíme posílit sociální kompetence dětí tak, aby byly schopné přestoupit do klasické školky, případně do školy. I zde dobrovolník pomáhá zejména s přípravou a realizací programu a doprovodem na různé venkovní aktivity.


Máte zájem stát se dobrovolníkem organizace Člověk v tísni? Pokud ano, pište na doucovani@pinf.cz

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: ČvT

Související články