Dobrovolnictví

Každým rokem spolupracujeme zhruba se třemi sty dobrovolníky, kteří doučují děti, které to z různých důvodů potřebují. Jedná se především o děti rodičů, kteří mají sami nízké vzdělání (často jen základní). V důsledku toho nezvládají své potomky podporovat tak, jak by bylo potřeba. Dobrovolník nejčastěji pomáhá s individuálním či skupinovým doučováním.

V rámci individuálního doučování dochází dobrovolník přímo do domácnosti dítěte a každý týden se s ním dvě hodiny učí. Cílem doučování není s dítětem psát domácí úkoly, ale probrat s ním, co ve škole nestihlo zpracovat, případně se zaměřit na rozvoj všeobecného přehledu. Důležitým faktorem v této práci je komunikace s rodiči dítěte. Cílem je naučit rodiče učit se s dítětem a posílit jejich kompetence v oblasti komunikace se školou a domácí přípravy dítěte.

Dobrovolník je v pravidelném kontaktu se svým koordinátorem (zaměstnancem Člověka v tísni), u kterého najde metodickou podporu a může s ním kdykoliv konzultovat. Dobrovolník může rovněž spolupracovat se školou doučovaného dítěte, čímž dosahujeme maximální efektivity služby. Kontakt dobrovolníka s dítětem se neomezuje pouze na učení. Důležité je s dítětem navázat dobrý vztah a stát se mu kamarádem, v ideálním případě mentorem, motivovat jej do učení, probírat s ním starosti a strasti běžného života, dodat mu sebevědomí a probudit v něm zvídavost.

Máte zájem stát se dobrovolníkem organizace Člověk v tísni a doučovat potřebné děti? Pokud ano, pište na barbora.kardova@clovekvtisni.cz.

S dobrovolnickou prací se váží i povinnosti. Koordinátoři vyžadují pravidelný kontakt a sledování vývoje doučování, drobné administrativě se tedy dobrovolník nevyhne. Rovněž je důležité, aby každý zájemce zhodnotil, zda bude mít čas a chuť se doučování věnovat svědomitě a pravidelně. Jenom tak můžeme poskytnout potřebnému dítěti maximální podporu a dosahovat společně úspěchů.

V případě, že je dobrovolník zapojen do skupinového doučování, dochází jednou až dvakrát týdne do vybrané základní školy, kde se společně s dalšími dobrovolníky a svým koordinátorem věnuje skupině dětí a pomocí her, nejrůznějších cvičení a úkolů pomáhá rozvíjet jejich základní kompetence.

Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně


Autor: ČvT