Co nám přinese novela Insolvenčního zákona?

Publikováno: 4. 5. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Co nám přinese novela Insolvenčního zákona?
© http://www.stopdluhum.cz/wp-content/uploads/2013/03/3D-postava-s-vahami-v-ruce-INSOLVENCNI-ZAKON1.jpg

V červenci letošního roku by měla nabýt účinnosti novela Insolvenčního zákona. Než se tak stane, chceme vás se změnami v zákoně seznámit. Jistě vás napadne mimo jiné i otázka, zda bude člověk moci využít insolvenci jako možnou cestu z dluhového propadu. A pokud ano, pak jakým způsobem?

V případě, že novela vejde v platnost dle návrhu, bude mít od začátku léta insolvenční správce povinnost zřídit v daném kraji svoji provozovnu, ve které budou probíhat konzultace s klienty zastupované v insolvenčním řízení. Dopředu samozřejmě nelze říci, jak takováto praxe bude přesně vypadat a fungovat. Domníváme se, že Insolvenční soud přednostně ustanoví správce dle místa jeho výkonu práce. Se soudním rozhodnutím ohledně změny insolvenčního správce bude však muset dle novely souhlasit také Výbor nezajištěných věřitelů.

Ze současné praxe vyplývá, že nezajištění věřitelé nevyužívají své pravomoci účastnit se prvního insolvenčního jednání s dlužníky, tzv. přezkumného jednání. Za nás, insolvenční poradce, musím říci, že bude jistě zajímavé sledovat, jak se s tímto novým ustanovením výbor ztotožní. S novelou přichází i skutečnost, kdy dlužníka bude u soudního řízení včetně přezkumného jednání zastupovat insolvenční správce. Samotný dlužník již nebude tedy těchto dvou aktů účasten.

Nejpodstatnější změna se bude týkat možností, kdo bude moci sepisovat Insolvenční návrh. I nadále budou v tomto bodě figurovat NNO (nestátní neziskové organizace), jejichž poradci s klienty návrh sepíší, a to zcela zdarma. Pokud nevyužijí této nabídky, budou dlužníci moci se žádostí o sepsání návrhu požádat notáře, právníky či exekutory. Na rozdíl od NNO však budou požadovat pevně stanovenou finanční odměnu – za jednotlivce obdrží 4.000,- Kč a za manželský pár 6 tis. korun.

Toto jsou schválené změny Insolvenčního zákona v kostce. Novela zákona dle našeho názoru některé kroky v insolvenčním řízení zjednoduší a upevní, což je velmi dobrá zpráva. A zároveň věříme, že bude tak prospěšná pro všechny, kteří se nacházejí v tíživé dluhové situaci. 

Autor: Petr Mati - Insolvenční poradce, Kariérní poradce, Lenka Hozáková - administrátorka pobočky

Související články