Bílina

Bílina

V Bílině pracujeme od července roku 2005, kdy jsme ve městě začali poskytovat terénní sociální práce a poradenství městu v oblasti sociální integrace. V současné době nabízíme sociální a vzdělávací služby v Bílině a Hostomicích. Většina agendy probíhá v našem centru, které naleznete na adrese Teplická 555.

Podpora dětí a mladých lidí

Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Pro ty nejmenší provozujeme předškolní klub, ve kterém se děti připravují na úspěšný vstup na základní školu. Těm, které již do školy chodí a potřebují z určitých důvodů podpořit, nabízíme doučování. A pro ty nejstarší je tu kariérní poradenství. Kromě toho provozujeme nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které tvoří bezpečné místo nejen pro trávení volného času, ale je zde také prostor pro řešení osobních záležitostí či přípravu do školy.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízíme pomoc při hledání bydlení, pracovního poradenství, komunikaci s úřady, aj. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho poskytujeme dluhové poradenství, které se snaží lidem pomoci z dluhových pastí.

Naši partneři

Poskytováním těchto služeb se snažíme řešit problémy zahrnující oblast vzdělání, bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů, dluhů, zaměstnání či bydlení. Kromě výše zmíněných služeb spolupracují pracovníci bílinské pobočky se všemi významnými subjekty ve městě, mezi něž patří zástupci města a jednotlivých odborů, zástupci Úřadu práce v Teplicích, ředitelky a další pracovníci bílinských škol, zástupci Probační a mediační služby Teplice a další. Pracovníci pobočky se účastní plánovacích a strategických procesů ve městě, mezi něž patří např. komunitní plánování či Lokální partnerství.

Pracovníci pobočky se podíleli na několika analýzách a publikacích, např. Sociální diskriminace pod lupou, Analýza individuálního přístupu učitelů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pro MŠMT či (Ne)zvaní hosté.Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Tříletá cesta je za námi a jsme v cíli

Tříletá cesta je za námi a jsme v cíli

Prosincový provoz bílinského pracoviště

Prosincový provoz bílinského pracoviště

Pohledem zvenku

Pohledem zvenku

Nevratná kauce, rekonstrukce a pak vyhazov. I takhle může vypadat byznys s chudobou.

Nevratná kauce, rekonstrukce a pak vyhazov. I takhle může vypadat byznys s chudobou.

Přespávačka v klubu!

Přespávačka v klubu!

Příběh Sáry

Příběh Sáry

Další