Bílina

Bílina

© Foto: Iva Zímová

V Bílině pracujeme od roku 2005. Veškeré naše služby poskytujeme na adrese Teplická 918.

Podpora dětí a mladých lidí

Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Dětem, které již chodí na základní školu, zajišťujeme individuální a skupinové doučování, které kromě dalšího klade důraz na aktivní zapojení rodičů do školní přípravy. Pro ty nejstarší je tu kariérní poradenství. Kromě toho provozujeme nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které tvoří bezpečné místo nejen pro trávení volného času, ale je zde také prostor pro řešení osobních záležitostí či přípravu do školy. Od roku 2022 provozujeme adaptační skupinu pro děti ukrajinských uprchlíků.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízíme pomoc při hledání bydlení, pracovního poradenství, komunikaci s úřady, aj. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho poskytujeme dluhové poradenství, které se snaží lidem pomoci z dluhových pastí a na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Naši partneři

Poskytováním těchto služeb se snažíme řešit problémy zahrnující oblast vzdělání, bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů, dluhů, zaměstnání či bydlení. Kromě výše zmíněných služeb spolupracují pracovníci bílinské pobočky se všemi významnými subjekty ve městě, mezi něž patří zástupci města a jednotlivých odborů, zástupci Úřadu práce v Teplicích, ředitelky a další pracovníci bílinských škol, zástupci Probační a mediační služby Teplice a další. Pracovníci pobočky se účastní plánovacích a strategických procesů ve městě, mezi něž patří např. komunitní plánování.


Informace o našich aktuálních projektech naleznete ZDE.

Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky