Bílina

Bílina

V Bílině pracujeme od července roku 2005, kdy jsme ve městě začali poskytovat terénní sociální práci a poradenství městu v oblasti sociální integrace. Většina agendy probíhá v našem centru, které naleznete na adrese Teplická 918.

Podpora dětí a mladých lidí

Velkou část naší energie věnujeme dětem a mladým lidem. Dětem, které již chodí na základní školu, zajišťujeme individuální a skupinové doučování, které kromě dalšího klade důraz na aktivní zapojení rodičů do školní přípravy. Pro ty nejstarší je tu kariérní poradenství. Kromě toho provozujeme nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které tvoří bezpečné místo nejen pro trávení volného času, ale je zde také prostor pro řešení osobních záležitostí či přípravu do školy.

Podpora dospělých

Podstatou naší práce je podpora lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízíme pomoc při hledání bydlení, pracovního poradenství, komunikaci s úřady, aj. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho poskytujeme dluhové poradenství, které se snaží lidem pomoci z dluhových pastí.

Naši partneři

Poskytováním těchto služeb se snažíme řešit problémy zahrnující oblast vzdělání, bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů, dluhů, zaměstnání či bydlení. Kromě výše zmíněných služeb spolupracují pracovníci bílinské pobočky se všemi významnými subjekty ve městě, mezi něž patří zástupci města a jednotlivých odborů, zástupci Úřadu práce v Teplicích, ředitelky a další pracovníci bílinských škol, zástupci Probační a mediační služby Teplice a další. Pracovníci pobočky se účastní plánovacích a strategických procesů ve městě, mezi něž patří např. komunitní plánování či Lokální partnerství.

Pracovníci pobočky se podíleli na několika analýzách a publikacích, např. Sociální diskriminace pod lupou, Analýza individuálního přístupu učitelů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pro MŠMT či (Ne)zvaní hosté.
Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Projekt Bav se bezpečně posiluje vzájemnou spolupráci mezi dětmi v Bílině

Projekt Bav se bezpečně posiluje vzájemnou spolupráci mezi dětmi v Bílině

Dluhové poradenství reaguje na důsledky koronavirové krize. Lidem dokážeme pomoci i nyní.

Dluhové poradenství reaguje na důsledky koronavirové krize. Lidem dokážeme pomoci i nyní.

Kdy a jak nyní žádat o odklad exekuce? Připravili jsme pro vás vzor žádosti o odklad

Kdy a jak nyní žádat o odklad exekuce? Připravili jsme pro vás vzor žádosti o odklad

Člověk v tísni: Věřitelé reagují na krizovou situaci s pochopením

Člověk v tísni: Věřitelé reagují na krizovou situaci s pochopením

Zkušenosti dluhového poradce aneb dluhy ,,kam se podíváš“

Zkušenosti dluhového poradce aneb dluhy ,,kam se podíváš“

Příběh Kristýny a jejích dcer aneb jak těžké může být najít práci a bydlení

Příběh Kristýny a jejích dcer aneb jak těžké může být najít práci a bydlení

Další