Den otevřených dveří v kraslickém klubu Aktiv

Publikováno: 7. 9. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Den otevřených dveří v kraslickém klubu Aktiv
© ČvT archiv

V našem klubu Aktiv Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kraslicích se 1. července roku 2016 uskutečnil nezapomenutelný a úspěšný den, který si budou jistě dlouho připomínat pracovníci klubu i jeho klienti. Den otevřených dveří se konal kvůli obeznámení služeb klubu a jeho aktivit mezi navštěvující klienty, jejich rodiče a rovněž i mezi širokou veřejnost. Dopolední program dne otevřených dveří byl koncipován tak, aby se veřejnost dozvěděla co nejvíce o činnosti organizace, naší činnosti klubu a ostatních služeb.

Pracovníci zájemce provedli celým klubem a představili jim realizované aktivity klubu. Návštěvníci měli možnost využít veškerého vybavení bez rozdílu věku. Podívat se nás přišli také lidé, kteří v klubu předtím nikdy nebyli a dle svých slov byli velice překvapeni, jelikož ani nevěděli, že v Kraslicích takový klub vůbec existuje. Odpolední program byl ve stylu hudby tance a zpěvu. V klubu vystoupily hudební kapely, které se skládají z našich klientů navštěvující náš klub. Toto vystoupení bylo pro ně premiérou, a proto chtěli všem ukázat, co se vše v klubu naučili. S hudební produkcí jim pomohli také jejich rodiče. Po těchto kapelách vystoupila další kapela, která nás přijela podpořit z nedaleké Krajkové u Sokolova. Skupina NaDen vystoupila s písněmi Jarka Nohavici a Ivana Mládka. Vystoupení bylo rovněž velice příjemné a pro naše klienty velmi motivující. Chtěli bychom této kapele poděkovat za podporu a za jejich vystoupení bez nároku na honorář. Poděkování patří i pracovníkům Denního Centra Žirafa Kraslice, kteří byli také přítomni a pomohli pro návštěvníky vytvořit drobné občerstvení. Velké poděkování patří obzvlášť našim klientům za realizaci této společenské akce. Věnovali mnoho času a úsilí, aby se tento neobvyklý den zdařil. Z jejich přístupu bylo zřejmé, že jim velmi záleželo na své prezentaci a především na prezentaci našeho klubu, který pravidelně navštěvují. Právě tímto přístupem se nám podařilo vytvořit příjemnou atmosféru a program, jenž se všem líbil. Jako vrchol celého hudebního odpoledne bylo společné vystoupení všech zúčastněných kapel. Naši klienti doprovázeli při vystoupení skupinu NaDen a tato skupina poté doprovázela naše klienty při jejich hudební produkci. Jsme velice rádi, že jsme mohli takový den společně s našimi klienty a širokou veřejností zažít. Proto jsme se rozhodli uspořádat Den otevřených příští rok znovu, aby se o naší činnosti dozvěděli lidé, kteří by případně potřebovali naší pomoc.

Služba Nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež je hrazena z prostředků Karlovarského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hudební představení na dni otevřených dveří v klubu Aktiv

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Jedna z klientských kapel kraslického klubu Aktiv

 

Autor: Štefan Gabčo a Jan Jiroušek, Pracovníci pro mládež

Související články