Nízkoprahový klub v Kraslicích

Karlovarský kraj: Nízkoprahové kluby

© Foto: Archiv ČvT

V Kraslicích provozujeme nízkoprahový klub Aktiv. Jeho posláním je podpora dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pomáháme dětem a mladým lidem překlenout období dospívání, které s sebou přináší řadu změn. Je spojené s touhou někam patřit, s někým chodit, prosadit se, najít vhodnou školu, zvolit povolání. Zajímáme se o to, co děti a mladí lidé prožívají, co řeší a jak si v tom počínají. Chceme, aby v tom nebyli sami.

Nabízíme prostor, kde mohou trávit svůj volný čas, zapojit se do společných aktivit, nebo přijít s vlastním nápadem a uskutečnit ho. Nabízíme jim vztah založený na důvěře a respektu. Usilujeme o to, aby děti a mladí lidé rozvíjeli své dovednosti a učili se přijmout odpovědnost za sebe i druhé.

Program klubů je ovlivněn věkem jejich návštěvníků. Podporujeme děti a mladé lidi při plnění školních povinností, učíme je novým dovednostem a návykům, které budou moci v budoucnu samostatně použít. Snažíme se působit preventivně, poskytujeme informace, které slouží ke snížení rizik souvisejících s potencionálně ohrožujícím způsobem života. V případě potřeby pomáháme zvládat obtížné životní situace.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - KLUB AKTIV KRASLICE

Adresa: 5. května 296/34, Kraslice, 358 01

Kapacita: 30 (ambulantní forma) 14 (terénní forma), věk: 12 - 26 let

Otevírací doba: Po - Pá: 12:00 - 17:00Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme