Dětská dlužnice

Publikováno: 8. 3. 2021 Doba čtení: 5 minut
Dětská dlužnice
© archiv ČvT

V říjnu loňského roku mne kontaktovala babička nezletilé dívky. Jela jsem za nimi domů a vzpomínám na toto setkání dodnes, bylo hodně emotivní. Uvítala mě milá žena, paní Miroslava, a uvedla mě do obývacího pokoje, kde mi začala vysvětlovat, že její vnučce Leniččce (13 let) přišlo v říjnu Usnesení od Okresního soudu o ustanovení kolizního opatrovníka Mgr. J. Filípka v exekučním řízení vedeném Exekutorským úřadem Litoměřice a současně přišla od exekutorského úřadu Litoměřice žádost o kolizního opatrovníka. V žádosti od exekutora JUDr. Mareše se uváděl oprávněný, kterým byla společnost Vataonline s. r. o.

  Společně jsme začali rozmotávat celou kauzu. Dcera paní Miroslavy Andrea se vrátila z výkonu trestu, kde si odpykala 2 roky. Propustili jí za dobré chování. Její nezákonná činnost spočívala v úvěrových podvodech. Na společnost Vataonline si vzala v roce 2018 mikroúvěr ve výši 3000 Kč, které si nechala poslat na dětský účet své dcery Lenky. Přiznala se, že v žádosti zfalšovala své rodné číslo, kvůli tomu se společnost Vataonline obracela na nezletilou Lenku a vymáhala po ní exekučně dluh. Paní Miroslava, babička nezletilé, mi sdělila, že se snažila společnost kontaktovat, aby se s nimi domluvila a vysvětlila v jaké je situaci. Bohužel dovolala se nepříjemnému pracovníkovi, který jí sdělil, že ho to nezajímá, ať dluh zaplatí. Také kontaktovala Mgr. Filípka a ten jí odbyl, že soud již vše určil.

  Schůzka probíhala nejdříve jen s paní Andreou a babičkou Miroslavou, na konci schůzky se přišla představit i vnučka Lenka, okatá, stydlivá dívenka s krásnými dlouhými vlasy. Byla z celé situace nervózní. Babička Miroslava plakala, nesla vše velmi špatně, její zdravotní stav byl (a stále je) dost vážný. Měla před pár lety dvakrát mozkovou mrtvici, má diabetes, tudíž tato situace jí v jejím stavu dost ubližuje. Je rozvedená, žije sama, vnučku Lenku má svěřenou do své péče a po dobu nepřítomnosti její matky, o ní pečovala. Nyní, když se Andrea vrátila z výkonu trestu, bydlí všechny pohromadě.

  Po poradě s naším právním oddělením, jsem babičku objednala nezletilé k soudu k nahlédnutí do spisu nezletilé dlužnice. Babičku nezletilé, ač byla zákonný zástupce Lenky, (z důvodu výkonu trestu matky nezletilé) soud neobeslal a nepozval na soudní líčení ve věci exekuce, které se konalo v červenci 2020. Kolizní opatrovník Mgr. Filípek, který byl nezletilé určen soudně, ani exekutor JUDr. Mareš babičku neobeslali a nekontaktovali. Toto pochybení se později vysvětlilo, jak exekutor, tak kolizní opatrovník si nezjistili, že nezletilá má dočasně zákonného zástupce svoji babičku. Naše právnička zastupovala nezletilou dlužnici a ta souhlasila (v zastoupení babičky) se žalobou na exekutora JUDr. Mareše a také na společnost Vataonline s. r. o.

  V prosinci 2020 dostala paní Miroslava nabídku vystoupit v pořadu České televizi 168 hodin. Jednalo se o skrytou kameru, anonymní reportáž. Babička Miroslava souhlasila, za což si jí velmi vážím. Hned druhý den se reportáž natáčela a následující neděli vysílala. Zviditelnění dětských dlužníků bylo dobře načasované, poslanci měli zákon o zrušení dětských dlužníků na stole v Poslanecké sněmovně. Kauza, která se vysílala v televizi byla velmi stresující, především pro nezletilou Lenku. Moc se bála, že někdo z jejich města zjistí, že se jedná o jejich rodinu a také začala chápat, že vše zavinila její matka. Reportáž měla velkou sledovanost a Českou televizi začali kontaktovat lidé a chtěli Lence pomoci, zaplatit dluh nebo aspoň přispět. Zvedla se velká vlna solidarity, bylo to hodně emotivní. Kamarád Nory Fridrichové, bývalý hokejový reprezentant, který po úrazu skončil na vozíku, koupil Lence dárek k Vánocům – mikinu s Harrym Potterem, kterého miluje. Pro online výuku dostala Lenka z nadace pro samoživitelky Nory Fridrichové notebook. Předávala jsem ho babičce a obě jsme plakaly. Domů jsem odjížděla úplně vyčerpaná. Ne fyzicky, ale psychicky. Měla jsem radost, že rodině pomáháme, ale zároveň mi bylo líto, co si prožili a prožívají.

  V půlce ledna přišlo Usnesení ve znění:

 "Ze shora uvedených zjištění dospěl soud k závěru, že pochybení soudu, kterým byla nezletilé žalované odňata možnost jednat před soudem je zřejmé, neboť v řízení bylo jednáno s matkou nezletilé žalované jako zákonnou zástupkyní přesto, že již v srpnu 2019 byla nezletilá svěřena do péče jiné osobě, která však nebyla k nařízenému jednání předvolána a nebyl jí ani původně doručován rozsudek. Je tady pravděpodobnost, že žalobě pro zmatečnost bude vyhověno, a proto je namístě odložit vykonatelnost shora označeného rozsudku do doby, než věc bude soudem opět projednána tak, aby došlo k nápravě vadného postupu soudu, kterým byla nezletilá žalovaná zkrácena na svém právu jednat před soudem."

  Připravovali jsme s právním oddělením dohodu o narovnání se společností Vataonline. Společnost jsem nejprve kontaktovala a zkusila se předběžně domluvit. Nakonec jsme se dohodli na Smlouvě o narovnání, matka nezletilé zaplatí 3000 a nebude muset platit žádné náklady nalézacího řízení.

Exekutor JUDr. Mareš dodnes neposlal exekuční spisy, které od něj žádáme už od prosince 2020. Jeho úřad nám sdělil, že si máme spis vyžádat od Mgr. Filípka, kolizního opatrovníka. Ten nejdřív zaslání spisu telefonicky přislíbil, aby dodatečně poslal mail, že nic nepošle, klientku už nezastupuje. Tady Mgr. Filípek pochybil a porušil více paragrafů:

§ 16 odts. 1 zákon o advokacii

(1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny

§ 17

Advokát postupuje zejména při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.

Etický kodex

(1) Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.

V následujících dnech proběhne soud ohledně žaloby pro zmatečnost se společností Vataonline s. r. o.

Nyní už je rodina paní Miroslavy v klidu, žijí si spokojeně pohromadě. Lenka začala jezdit na koni. Matka jí doprovází na jezdecké hodiny, také už pracuje a v zaměstnání jsou s ní nadmíru spokojeni. Babička, ač má nyní pracovní úraz, je už také klidnější. Ona se stala tou bojovnicí za dětské dlužníky, jí patří dík za tu výdrž. Krásné je, že jí pravidelně kontaktují lidé jako např. Nora Fridrichová s dotazem: „Jak se máte holky?“ nebo zavolá pán, který Lence dal dárek k Vánocům a ptá se: „Jak se máte babičko?“ Tím, že na ně lidé myslí, jim velmi pomáhají.

Autor: Radka Laurová, dluhová poradkyně

Související články