Do konce listopadu přijímáme nové žadatele o Retrostipendium
© Markéta Jelínková

Studenti jsou hodnoceni známkami, pochvalou ať už od kantorů, nebo od rodičů. Co takhle ještě k tomu,     za splnění svých školních povinností, získat 1.000 ,- Kč měsíčně? Jak zažádat a jaké jsou podmínky, o tom si dnes budeme povídat s karierní poradkyní z Kladna, Mariou Sivákovou.

Mario, popíšeš nám prosím, co je to Retrostipendium a kdo a jak si o něj může zažádat?

Retrostipendium je finanční odměna za splnění jasně daných podmínek, kterou poskytuje nadace Albatros a my máme tu možnost ji studentům nabídnout v rámci služby karierního poradenství. Je to určitá forma motivace, která funguje. O stýpko si může zažádat žák 9.třídy ZŠ, student odborného učiliště, střední školy, ale také vysokoškolák. Program je určený pro podporu dětí a mládeže ,které rodiče z nějakého důvodu nejsou schopni, nebo ochotni podporovat ve studiu. Proto jedna z podmínek je, aby alespoň jeden z rodičů neměl vyšší než základní vzdělání. To ostatní je víceméně na studentech. Omluvená absence nesmí přesáhnout u žáků ZŠ 25% , u studentů SŠ 20 %. Netolerují se neomluvené hodiny. Pak už si jen student vybere čtyři klíčové předměty, ze kterých nesmí mít horší známku než za tři. V případě, že nesplňuje jednu z podmínek, může si zažádat o tzv.výjimku. Prospěch a docházku studenti průběžně konzultují se svým karierním poradcem, ale samozřejmě ne jen to.

Tím mi nahráváš na otázku, jaká je tvoje role kariérního poradce?

Rozhodně nezastávám službu učitele. Mládežníci si občas mylně myslí, že budu jejich dalším „dozorcem“ nad plněním jejich školních povinností. Není to tak. Spíše mne „moje děti“ mají za starší kamarádku. Snažím se nenásilnou formou vzbudit v mladých lidech ponětí o tom, jak je vzdělání důležité. Můžu být nápomocna s výběrem školy, oboru, doprovodit žáka na den otevřených dveří školy, která ho zajímá apod. Mým hlavním úkolem je ale motivace. Pravidelně se s mlaďochy scházíme na motivačních skupinách, kde plánujeme různé akce a výlety, pořádáme motivační rozhovory se zajímavými osobnostmi apod.

To znamená, že i ti studenti, kteří nedosáhnou na stýpko, se mohou účastnit akcí?

Je to přesně tak, jak říkáš. Být ve skupině karierního poradenství nezávisí na tom, jestli pobíráš stýpko, nebo ne. Jsme rádi za každého nového člena, který bude mít chuť se zapojit do naší party. Navíc spolu můžeme pracovat na tom, aby do budoucna na stýpko dosáhl.

Co tě nejvíc baví na práci karierního poradce?

Má práce mě baví a nejen to, naplňuje mě a to je velký dar. Vážím si svých kolegů, kteří tvoří pohodové pracovní prostředí. Navíc si vzájemně pomáháme a podporujeme se, to je moc fajn. Nejvíce mě baví ta různorodost, každý den je jiný, každý můj klient a práce s ním je jiná. Navíc mám prostor na sebeprezentaci a realizaci své vize, nebo plnit malá přání mlaďochům, například se setkat s oblíbeným rapperem. Práce s mládeží je úžasná v tom, že vidíte progres velmi rychle, je fakt, že ne vždy, ale i to je na mé práci velmi zajímavé.

Jak tě mohou zájemci kontaktovat?

Rodiče, nebo studenti se na mě mohou obrátit emailem maria.sivakova@clovekvtisni.cz, nebo na telefonním čísle 775 871 544.

Díky za rozhovor.

Autor: Markéta Jelínková

Související články