Duch dr. Vrány zůstává

Publikováno: 7. 6. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Duch dr. Vrány zůstává
© Foto: ČvT archiv

Když se dr. Vrána po zjevném nátlaku ministra spravedlnosti vzdal funkce exekutora, mohlo se zdát, že se blýská na lepší časy - symbol pochybných exekutorských praktik byl odstraněn. I kdyby náladu nekazila skutečnost, že se v souvislosti s předáním exekutorského úřadu v médiích objevují titulky o zpronevěře peněz a ztrátě řady dokumentů, radost celá záležitost nevyvolává. Personální výměna v čele největšího exekutorského úřady v ČR změnu praktik nezajistila.

Čerstvou zkušenost s přerovským* exekutorským úřadem mají manželé z Plzně, kterým pomáháme v rámci našich služeb. V listopadu loňského roku byl manželům exekutory zabaven majetek. Část majetku byla ve vlastnictví dcery, která žije s rodiči. „Na základě toho jsme rodině pomohli s podáním žádosti o vyškrtnutí majetku ze soupisu movitých věcí. Exekutor ji však zamítl s odůvodněním, že důkazy nejsou dostačující,“ uvádí Jitka Kylišová, koordinátorka našich sociálních služeb.

Dalším krokem obrany v podobných případech je podání žaloby o vyloučení majetku ze soupisu. Tu rodina s pomocí naší kolegyně podali na začátku února. Okresní soud ji prozatím neprojednal. „V březnu manželé dostali oznámení, že je na půlku dubna nařízena dražba zabavených věcí. Obratem jsme exekutorskému úřadu oznámili, že nemůže zabavený majetek dražit, protože je podána vylučovací žaloba. Oznámení obsahovalo i číslo spisu, takže si to mohl exekutor u soudu jednoduše ověřit,“ poznamenává Kylišová.

Exekutorský úřad však na oznámení nereagoval a nebylo ani možné se s jeho zástupci spojit telefonicky. To se povedlo až v polovině května, kdy zástupce exekutora oznámil, že dražba proběhla a majetek byl zpeněžen. „Rozhovor byl hodně nepříjemný. Argument, že exekutorský úřad nesmí s majetkem nakládat, když je k soudu podána žaloba o vyloučení majetku ze soupisu, se vykonavatele nedotkl. V podstatě říkal, že ho to nezajímá,“ popisuje jednání Jitky Kylišová. Ta zdůrazňuje, že není možné, aby exekutor tvrdil, že o žalobě nevěděl, neboť byl o jejím podání písemně informován.

V tomto případě jde o flagrantní porušení zákona. „Pokud by někdo chtěl pochybovat o možném výkladu paragrafů, může se podívat na stránky exekutorské komory, kde je tento typický a naprosto běžný případ jasně popsán. Výměnou šéfa se zkrátka nic nemění – praktiky exekutorského úřadu zůstávají stejné,“ konstatuje Jitka Kylišová.

S rodinou jsme podali stížnost na postup exekutorského úřadu k exekutorské komoře. Na vyjádření prozatím čekáme.

Z webu exekutorské komory:

Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak nejsem povinným, s exekucí nemám nic společného. Jak se mohu bránit?
 
Podejte u exekutora, který věc sepsal, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dozvěděl, a doložte vaše vlastnictví k věci. Exekutor o návrhu rozhodne do 15 dnů. Pokud exekutor návrhu na vyloučení věci nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor návrhu nevyhověl, podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí (excindační žaloba) dle ust. § 267 občanského soudního řádu. Do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat.

viz dotaz č. 7 - nejčastější dotazy na webu exekutorské komory - ZDE

 

* Exekutorské úřady nemají určenou místní příslušnost. Z našich zkušeností vyplývá, že si díky tomu věřitelé častěji vybírají exekutory, kteří se pohybují na hraně anebo za hranou zákona (ti totiž díky svým praktikám bývají logicky v exekuci úspěšnější než exekutoři dodržující zákonná a etická pravidla). Záležitost dlouhodobě kritizujeme a usilujeme mimo jiné o zřízení místní příslušnosti exekutorů.

Autor: ČvT,

Související články