Exekuce za více než 65 milionů skončily díky sbírce SOS Milostivé léto

Publikováno: 12. 12. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Exekuce za více než 65 milionů skončily díky sbírce SOS Milostivé léto
© Foto: Díky darům ze sbírky SOS Milostivé léto, bude mít 141 lidí/rodin bezstarostnější Vánoce (foto: Caleb Jones, Unsplash)

Je to už téměř dva týdny, co skončilo Milostivého léta II. Kolik tato oddlužovací akce vyřešila exekucí, se nikdo přesně nedozví, neboť exekutorská komora k tomu neeviduje potřebné údaje. Ač byl zájem o poradenství Člověka v tísni ještě vyšší než v minulé vlně, ukončených exekucí bude nejspíš méně, protože zbyly již většinou jen ty s vysokými jistinami (původními pohledávkami). Přispěla k tomu také špatná ekonomická situace, lidé obtížněji dávali dohromady peníze na splnění podmínek oddlužení.

Díky velkorysosti dárců naší sbírky SOS Milostivé léto se však podařilo ukončit téměř 390 exekucí za více než 65 milionů korun. A to i přesto, že zákonná pravidla akce někteří exekutoři komplikovali, nebo dokonce porušovali.

Na reprízu Milostivého léta zbyly zejména dražší exekuce. Snáze zaplatitelné menší exekuce vůči veřejným institucím např. za jízdu na černo, koncesionářské poplatky či svoz odpadu, byly většinou ukončeny již v prvním kole z přelomu roku a především v rámci zastavování bagatelních exekucí. Dluhy na nájemném či za zdravotní pojištění ale bývají řádově vyšší a pro zadlužené obtížněji splatitelné. Očekávání, že repríza Milostivého léta pomůže hlavně s exekucemi u zdravotních pojišťoven vedených pouze pro penále, se však nenaplnilo.

„Po prvním kole Milostivého léta jsme zahájili více než 100 soudních sporů s jednotlivými exekutory. Ve všech již rozhodnutých řízeních jsme byli úspěšní. To ukazuje na velkou zvůli některých exekutorů při výkladu zákona. Ministerstvo i politici se před spuštěním druhé vlny pokusili nejasnostem předejít. Přesto hlavní změna, kterou mělo být zastavování exekucí vedených pouze pro vymožení příslušenství, nebyla naplněna. Těžko říci, jak mají politici napsat zákon, aby jejich úmysl exekutoři dodržovali,“ konstatuje expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni Daniel Hůle.

Exekutoři i tentokrát zákonná pravidla porušovali nebo je komplikovali

Zákonná pravidla někteří exekutoři nejen přecházeli, ale i komplikovali. „Určitě bych zmínila, že navzdory úpravě podmínek Milostivého léta II oproti předchozí vlně zákon výslovně stanovil, že žádné náklady nad 1815 Kč exekutor chtít nemůže, což potvrdila i judikatura. Přesto to někteří exekutoři stále ignorovali a chtěli náhradu za doručování nebo za ztrátu času. Setkávali jsme se i s formalistickým lpěním na určité formě či náležitostech žádosti, kterou ale zákon nepožaduje,“ upozorňuje Kateřina Kučerová, metodička dluhových poradců Člověka v tísni.

Naši dluhoví poradci naráželi i na nejednotnost rozhodování jednotlivých exekutorů. Klienti tak měli různé podmínky Milostivého léta II dle toho, kterým exekutorem byla exekuce vedena. „V případě exekucí u dopravních podniků ve vztahu k přirážce k jízdnému (pokutě) museli někteří povinní uhradit jízdné i pokutu 1524 Kč (či 824 Kč) + poplatek exekutorovi 1815 Kč a jiní jen cenu jízdenky 24 Kč + 1815 Kč,“ doplňuje metodička.

Smysl Milostivého léta nestojí na tom, jaký počet lidí ho využije, ale na odpuštěném příslušenství, tedy úrocích a sankčních poplatcích. Čím vyšší je, tím větší význam jeho prominutí má. To se týká především starších exekucí vzniklých před rokem 2014, například nesplácení dluhu na nájemném bylo v té době úročeno téměř sty procenty ročně. „Před rokem jsme odhadovali, že Milostivé léto dává smysl cca u 90 tisíců lidí. Minule jej využilo řádově 35 tisíc lidí,“ ilustruje Daniel Hůle.

Dárci přispěli na zaplacení původních dluhů 7,5 milionu

Velkou překážkou uplatňování Milostivého léta II byla špatná ekonomická situace a energetická krize. Dát dohromady i „jen“ jistinu dluhu bylo pro řadu lidí nemožné. Pro ty nejzranitelnější Člověk v tísni organizoval, stejně jako v prvním kole, sbírku SOS Milostivé léto. Za necelé tři měsíce se v ní sešlo téměř 7,5 milionů korun. S žádostí o pomoc se splněním podmínky využití této oddlužovací akce – zaplacením původní dlužné částky a poplatku exekutorovi, se na naše dluhové poradce obrátilo 184 lidí z celé republiky.

Všechny žádosti jsme pečlivě prověřovali a kontrolovali, zda splňují některý ze tří klíčových parametrů pomoci. Zda je dlužník ve složité sociální situaci a nemá šanci splatit exekuce vlastní silou? Jestli finanční dar ukončí buď všechny exekuce, anebo jejich rozhodující část a splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství (úroků a sankcí)?

Sbírka SOS Milostivé léto pomohla Pavle i Haně vyřešit dvoumilionové exekuce

Peníze od velkorysých dárců pomohly například paní Pavle, která dlužila na nájemném za městský byt necelých 230 tisíc korun. „Pavla nešťastnou náhodou přišla o jedno ze svých dětí, rozpadlo se jí manželství, a když pod tíhou velké bolesti znovu začala fungovat, měla na bedrech exekuce kvůli vysokým úrokům hodně přes dva miliony korun, které by sama nikdy nemohla splatit,“ vysvětluje koordinátorka sbírky SOS Milostivé léto Kamila Vodňanská.

Stejné příslušenství strašilo i paní Hanu, která v minulosti nechávala bydlet ve „svém“ městském bytě známého, aniž by tušila, že neplatí nájem. Za životní chybu a dluh 130 tisíc korun zaplatila během posledních devíti let už sedmkrát, tedy necelý milion korun. Díky daru ze sbírky SOS Milostivé léto se vyvázala ze splácení dalšího milionu.

Díky dárcům jsme ukončili 390 exekucí za více než 65 milionů korun

Podmínky pomoci nakonec splnilo 141 lidí/rodin, tedy 77 % žadatelů, což umožnilo ukončit téměř 390 exekucí. Suma příslušenství, která byla díky velkorysosti dárců smazána, dosahuje 58 milionů korun. To znamená, že každá koruna, kterou přispěli, pomohla téměř osmkrát!

A protože se na příští rok chystá pokračování Milostivého léta zaměřeného na dluhy na daních, respektive na odvodech sociálního pojištění, sbírka SOS Milostivé léto zůstane otevřená. Pokud chcete lidem pomoci z beznadějných dluhových pastí, můžete kdykoliv přispět. Pomůže jakákoliv částka.

Pomozte lidem splatit dluhy
Darovat pravidelně

*jména klientek byla změněna z důvodu zachování jejich anonymity

Autor: Eva Kroupová

Související články