Exekutor vymáhá náklady řízení po řádném ukončení insolvence? Můžete se bránit!

Publikováno: 25. 7. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Exekutor vymáhá náklady řízení po řádném ukončení insolvence? Můžete se bránit!
© ČvT archiv

Insolvence je v současné době téměř výhradní šancí vymanit se z dluhového kruhu tehdy, pokud není možné již hradit řádné splátky, ale dlužník má stálý příjem dostatečný k uhrazení zákonem stanovené části celkových dluhů.

Podáním návrhu na insolvenci se zastavuje úročení dluhů i jejích vymáhání (tedy např. exekuce). Pokud je oddlužení následně insolvenčním soudem povoleno a povinný řádně splní zákonné podmínky insolvence, je soudem rozhodnuto o osvobození dlužníka od placení zbytku neuspokojených pohledávek. Fakticky to znamená, že dluh jako takový nezaniká, ale není jej možné nadále vymáhat.

V současné době je již řada insolvencí v rámci splněného splátkového kalendáře úspěšně ukončena.

Přesto se může vyskytnout případ, kdy se exekutor pokusí vymáhat požadované náklady exekuce vzniklé před podáním insolvence i po řádném skončení insolvence a osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávek.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Přesně s tímto nepříjemným překvapením za námi došla paní S. Bylo jí doručeno usnesení o zastavení exekuce na pohledávku řádně přihlášenou do insolvence, ale pouze co do pohledávky oprávněného. Zastavení exekuce se tedy týkalo jenom původního dluhu, ale ne nákladů exekuce. Zároveň jí byl doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce, a to poté co splnila podmínky oddlužení a soudem bylo pravomocně rozhodnuto o osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Pokud tedy exekutor nepřihlásil svůj nárok  na náklady exekuce v počátku insolvenčního řízení, ztratil tímto možnost tento nárok vymáhat. Z tohoto důvodu tedy požadavek exekutora nebyl oprávněný.

Paní S. tedy podala námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce a zároveň návrh na doplnění rozhodnutí soudního exekutora na celkové zastavení exekuce. Příslušný soud návrh klientky uznal za oprávněný a exekuce byla zcela zastavena.

Pokud se setkáte s podobnou praxí a nebude si vědět rady, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Autor: Tereza Buchtová, Terénní pracovnice

Související články