Hledání nového domova

Publikováno: 20. 7. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Hledání nového domova
© Veronika Kunstová

Asi každý z nás touží mít svůj domov. Co je domov? Jak vypadá? Je to něco v nás? Nebo se jedná o místo, kde přebýváme? Místo, kam se rádi vracíme a cítíme se uvolněně a bezpečně? Lidé, kteří svůj domov z různých důvodů ztratili, nepřišli jen o místnosti, ve kterých se člověk může schovat před zimou a deštěm, ale i o prostředí, které si vytvořili a vybavili podle sebe a svých možností. Každý domov je originální výtvor.  

V terénních programech mimo jiné řešíme s klienty zakázky typu vyhledávání vhodného bydlení, či udržení stávajícího apod. Občané obracející se na naši službu o pomoc s hledáním vhodného bydlení, jsou většinou lidé žijící v jednom bytě ve velkém počtu spolubydlících nebo je stav budovy v havarijním stavu a majitel nemovitosti se nesnaží dům udržovat ve funkčním a bezpečném stavu. Obracejí se na nás i lidé, kteří se vrátili z výkonu trestu a nechtějí pokračovat v bezdomoveckém způsobu života. Domov hledají i dospívající, jež chtějí založit vlastní rodinu a osamostatnit se. Také to mohou být lidé, kteří platí vyšší nájemné než je obvyklé.

Jedna z překážek, s kterou se potýkají při hledání bydlení je úhrada kauce pronajímateli bytu. Většinou se jedná o výši dvojnásobku nájemného. V případě, že člověk nemá tyto finance našetřené a na další náklady spojené se stěhováním, je cesta k novému bydlení zdlouhavá a psychicky vyčerpávající. Někteří tak pod tlakem tíhy situace využijí z pestré nabídky nebankovních půjček, a pokud se jim z nízkého příjmu nedaří řádně splácet splátky, roztáčí se další kolotoč s dluhovou problematikou.

Pro občany, kteří splňují podmínky pro užívání dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi a dlouhodobě žijí v nestandardním typu bydlení svitla naděje v podobě dávky mimořádné okamžité pomoci k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (MOP). Tito uživatelé dávek hmotné nouze mají možnost zkusit zažádat o MOP na úhradu kauce a vyčkat maximálně 30 dní na rozhodnutí Úřadu práce. Podmínky pro užívání dávek ze systému hmotné nouze jsou uvedeny v zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci hmotné nouzi.

V předešlých letech toto nebylo možné. Tuto novinku jsme přivítali s nadšením, než praxe odkryla její mínusy. Především se jedná o podmínku z přechodu z nestandardního bydlení do standardního. Za nestandardní bydlení se považuje zjednodušeně řečeno všechno ostatní co nesplňuje podmínky k trvalému bydlení a není zkolaudované jako byt. Může se jednat např. o maringotky, garáže, ubytovny a jiné.

Pokud se klientovi podaří najít majitele, který by mu nabídl vhodné bydlení, za obvyklou cenu odpovídají stavu bytu, čeká majitele ještě komunikace s Úřadem práce. Většinou pronajímatelé požadují zaplacení kauce a prvního nájemného při podpisu nájemní smlouvy. Jenže klient, který potřebuje využívat dávky ze systému hmotné nouze, může podat žádost o doplatek na bydlení a MOP na jistinu pouze v případě, že již může doložit nájemní smlouvu. Pokud se klientovi podaří přesvědčit pronajímatele o předání smlouvy dříve než mu bude cokoliv uhrazeno, ještě se může stát, že ho sociální pracovnice z Úřadu práce kontaktuje a nabídne mu možnost odeslání příspěvků přímo na účet a tak zabezpečit včasné a úplné platby za nájemné. Pokud i tato možnost pronajímateli nestačí a stále trvá na uhrazení kauce, měla by po splnění dalších podmínek být MOP na kauci přiznaná a vyplacená. Na rozhodnutí může klient čekat s pronajímatelem až třicet dní.

V praxi se ale ukazuje, že majitelé velice neradi komunikují s Úřady práce (ÚP), a velmi neradi čekají na přiznání doplatku na bydlení či kauce po podpisu nájemní smlouvy v třicetidenní lhůtě. Klienti, kteří by zázrakem našetřili na kauci z příspěvku na živobytí a uhradili by si kauci a nájemné předem, pravděpodobně neuplatní zpětné proplacení na ÚP. Protože dle zákona o hmotné nouzi 111/2006 paragraf 2 odst. 5, by neměli vzhledem k svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům mít dostatečné prostředky.

A tak stále s klienty doufáme v nějaké komplexnější řešení sociálního bydlení, od kterého by se dalo odrazit a poskytlo by důstojnější život všem občanům, kterých se problém s hledáním nového domova týká.

Služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou hrazeny z prostředků Karlovarského kraje.

 

 

 

Autor: Veronika Kunstová, Terénní pracovnice

Související články