Malá změna v zákoně

Publikováno: 20. 12. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Malá změna v zákoně
© ČvT archiv

Insolvenční návrh je nástroj, který otevírá dlužníkům dveře, jak se zákonným způsobem vypořádat s předlužením. Nedávno došlo k menším změnám v souvislosti s dokládáním jeho povinných příloh. Konkrétně máme na mysli soupis movitého majetku dlužníků.

Soupis se k návrhu dokládá ve chvíli, kdy dlužníci podávají insolvenční návrh jako manželé. V tomto případě musí manželé-dlužníci prostřednictvím soupisu movitého majetku dlužníků výslovně prohlásit, že všechen jejich majetek je společný. Dále společně prohlašují, že souhlasí se zabavením majetku, pokud Insolvenční soud rozhodne o řešení oddlužení tak zvaným zpeněžením majetku, tj. jeho zabavením a následným prodejem.

Soupis movitého majetku dlužníků musí obsahovat úředně ověřené podpisy obou manželů. Úředně ověřené podpisy manželů na zmiňovaném dokumentu jsou novinkou v podávání insolvenčního návrhu. A přesto, že se nejedná o příliš velkou změnu, dlužníci v tomto bodě často chybují. Na základě výzvy od Krajského soudu pak musí v rámci doplnění insolvenčního návrhu přílohu přepsat a stvrdit úředně ověřenými podpisy. 

V každém případě je výhodné využít služeb insolvenčního poradce, který vám pomůže návrh sepsat a společně s vámi dohlédne na jeho úplnost. 

V Bílině můžete navštívit Integrované centrum prevence, ve kterém sídlí pobočka Člověka v tísni. Zde se můžete obrátit na dluhového a insolvenčního poradce Petra Matiho, tel.: +420 777 787 372, e-mail: petr.mati@clovekvtisni.cz 

Autor: Petr Mati, Insolvenční poradce, Pracovník motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Související články