Mezinárodní den žen: Investice do vzdělání žen se vyplatí celé společnosti

Publikováno: 7. 3. 2023 Doba čtení: 5 minut
Mezinárodní den žen: Investice do vzdělání žen se vyplatí celé společnosti
© Člověk v tísni

Mezinárodní den žen celosvětově slavíme 8. března. Tímto svátkem si připomínáme sociální, ekonomické, kulturní a politické úspěchy žen po celém světě, oceňujeme pokrok, kterého jsme dosáhli v oblasti rovných příležitostí a rovného zacházení, ale upozorňujeme také na překážky a výzvy, kterým ženy v mnoha státech světa stále čelí. Jednou z klíčových oblastí, kde je třeba situaci změnit, je vzdělávání žen. Člověk v tísni se zapojuje do mnoha programů, které si kladou za cíl vzdělávání žen zlepšit. 

  • Ženy tvoří téměř polovinu světové populace a celosvětové pracovní síly, ale na každý dolar vydělaný muži připadá pouze 77 centů na ženu.
  • V únoru 2021 tvořily ženy pouze 24 % všech poslanců národních parlamentů.
  • Ženy odpracují 76,2 % neplacené pečovatelské práce na celém světě.
  • Násilí na ženách a dívkách zůstává i nadále globálním problémem. Každá třetí žena na světě zažila fyzické nebo sexuální násilí, obvykle ze strany intimního partnera.
  • Ženy a dívky jsou neúměrně zasaženy chudobou. Ženy žijí častěji v chudobě než muži a k tomuto rozdílu přispívají i rozdíly v odměňování žen a mužů.

Podle dat Organizace spojených národů v mnoha zemích stále existují ve vzdělávání mužů a žen významné rozdíly. Tyto rozdíly pak mají významné důsledky pro ekonomické a sociální osamostatnění žen. Pokud jsou ženy vzdělané, mají větší šanci vstoupit na trh práce, s tím se zvyšuje i jejich sociální statut a také mají větší šanci mít zdravé a prospívající děti, protože jsou schopné lépe rozhodovat o zdravotní péči a výživě. 


Právě chudoba dopadá na ženy více než na muže, často také přebírají zodpovědnost za finanční stabilitu celé rodiny a to i navzdory přírodním katastrofám se snaží obstarat vše potřebné pro své děti a příbuzné. 


vše začíná vzděláním

Člověk v tísni podporuje dívky ve vzdělávání v Etiopii a Nepálu. V odlehlých lokalitách staví školy, učí učitele učit, ale věnuje se i informovanosti rodinných příslušníků o vzdělávání dívek. Vzdělání je pro mnoho dívek začátkem a dává jim možnost vystoupit z kruhu chudoby a zvyšuje dívkám společenský status. 

Jak se dostat na etiopském venkově do školy

Na venkově v Etiopii se předpokládá, že děti budou pomáhat svým rodičům s běžným chodem domácnosti. U dívek je toto očekávání ještě znásobeno.

Tayitu, žijící v jižní Etiopii v Mekonisa Kebele v zóně Gedeo, vypráví o tom, jak byla vychovávána: „Doma nás bylo pět. Nebylo dost jídla a oblečení pro všechny, proto jen dva z mých sourozenců mohli chodit do školy. My ostatní jsme zůstali doma.“

Příprava jídla, nošení vody, sběr dříví a péče o mladší sourozence jsou úkoly, u kterých společnost očekává, že je budou dělat dívky. I proto jsou často nuceny zůstat doma, přestanou se vzdělávat a obvykle se i vdají v mladém věku.

Díky Člověku v tísni, projektu CHANGE a organizaci UK Aid, se mohou dívky aktivně zapojit do vzdělávacího procesu a hledání budoucího zaměstnání.V uplynulých čtyřech letech se do alternativních programů základního vzdělávání a vzdělávacích kurzů pro dospělé v Etiopii zapsalo více než 25 000 dívek, které nechodily do školy. Přibližně 270 dospělých pokračovalo v odborném vzdělávání (TVET) nebo vytvořilo svépomocnou skupinu, aby si mohly splnit své sny. Tayitu patří mezi žačky, které absolvovaly dvouletý program a staly se členkami svépomocné skupiny, aby mohly začít podnikat.

Zaměstnání jako klíč k finanční nezávislosti

Rovnoprávnost pohlaví a finanční soběstačnost jsou dvě témata, která jsou úzce propletená po celém světě. Pro mnoho žen může být finanční soběstačnost klíčovou cestou k dosažení nezávislosti a rovnoprávnosti. Jedním z nejlepších způsobů, jak pomoci ženám dosáhnout finanční soběstačnosti, je nabídnout jim pracovní příležitosti a podpořit je v získávání nových dovedností. Člověk v tísni podporuje ženy v získávání nových dovedností například v Arménii, Moldavsku, Mongolsku, ale také třeba v Sýrii, kde je na finančních příjmech ženy závislá často i celá rodina.  

technologické inovace jako dveře do lepší budoucnosit


Posílení postavení žen je klíčovým prvkem při budování udržitelné společnosti. V rámci něj chceme sdílet několik krátkých příběhů, které vyzdvihují silné ženy a dívky pracující v oblasti technologií a inovací v Kambodži. Právě ony zachraňují životy, podporují ostatní ženy ve svém okolí a plní si dětské sny.Ženy mezi námi

Příběhy silných, nezdolných a inspirativních žen nacházíme i ve svém nejbližším okolí – například přímo v Člověku v tísni v roce 2022 v Humanitární a rozvojové sekci pracovalo 722 žen a 1165 mužů. 

Aliona Plugaru má více než 20 let profesních zkušeností v nevládním sektoru. Původně řídila program, který se zaměřoval na distribuci malých grantů pro komunitní rozvoj na severu Moldavska, a byla průkopníkem osvěty o občanské společnosti. V březnu roku 2022 se pak připojila k našemu moldavskému týmu a stala se naší regionální koordinátorkou na severu země. I po roce je se svým rozhodnutím spokojená a baví ji, co dělá.


"Člověk v tísni se zaměřuje na znevýhodněné skupiny obyvatel a já jsem se vždycky chtěla věnovat lidem, kteří jsou ze stejného prostředí jako já, dělat něco, co by jim pomohlo. I proto jsem se rozhodla připojit k týmu Člověka v tísni v Moldavsku a snažím se přispět k lepšímu životu svých spoluobčanů," vysvětluje Aliona.

Na konci každého pracovního dne si Aliona klade otázku, co by mohla udělat lépe, aby byl zítřek efektivnější. Přiznává, že je často fyzicky unavená, ale energii, nadšení a sílu jí dodává to, co dělá, tedy pomoc druhým. „A když vás práce baví, nevyčerpá vás, když děláte něco, co vás těší, jste šťastný člověk,“ dodává s úsměvem.

„Válka je tragédií pro lidstvo,“ říká Aliona Plugaru.

Na Mezinárodní den žen oslavujeme pokrok, kterého bylo dosaženo na cestě k rovnosti žen a mužů, ale zároveň si uvědomujeme, že je třeba vykonat ještě mnoho práce. Investice do vzdělání žen jsou zásadním krokem k dosažení rovnosti žen a mužů a k plnému využití potenciálu poloviny světové populace. Pracujme společně na vytvoření světa, ve kterém bude mít každá dívka možnost naplnit svůj potenciál a přispět ke zlepšení společnosti.


Autor: Veronika Gabrielová, ČvT

Související články