Jak zvýšit šance mladých lidí v Kambodži při hledání zaměstnání? Zlepšujeme vzdělávání a rozšiřujeme pracovní možnosti

Publikováno: 7. 1. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Jak zvýšit šance mladých lidí v Kambodži při hledání zaměstnání? Zlepšujeme vzdělávání a rozšiřujeme pracovní možnosti
© People in Need

Hledání práce představuje pro mladé lidi v Kambodži velký problém. Přes 80% nedávných absolventů škol v zemi nemá požadované dovednosti, jen necelým 14% se dostala nějaká forma vhodného školení, zhruba 14% ukončilo základní školu a pouze 5% úspěšně dokončilo vysokou školu.

Abychom pomohli mladým lidem v Kambodži získat stálé zaměstnání, zahájili jsme spolu s místními vládními institucemi projekt na jejich podporu. Cílem je umožnit nejmladším uchazečům o zaměstnání v zemi získat dovednosti, které požaduje současný trh práce. 

Nové vybavení, větší motivace a lepší vzdělání

Ly Chanrith je ředitel provinčního školicího střediska Kampong Chhnang PTC a popisuje, jaké bylo středisko před zahájením projektu. „Středisko působilo fádně a nemoderně. Vybavení bylo zastaralé, ať už v kurzech pro automechaniky, švadleny, informační technologie a komunikace (ITC) či v těch v oblasti klimatizace nebo podnikání. Zastaralé bylo i elektrické zařízení a vybavení. To všechno přispívalo k nízké účasti na kurzech. Studenti postrádali motivaci a často kurzy ani nedokončili.” 

Aby se zlepšilo vzdělávání ve školicím středisku a přispělo tak ke snadnější zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří se zde školí, dodali jsme do střediska nové a modernějšího vybavení, které by odráželo realitu místního pracovního prostředí a odpovídalo potřebám soukromého sektoru.

„Nové vybavení výuku usnadňuje. Například nové počítače jsou rychlejší a umožňují nám používat lepší software. Říkal jsem studentům, že mají štěstí, že se přihlásili právě nyní, když na ně čeká zbrusu nové vybavení a také klimatizovaná učebna,” říká Uong Chanith, který vyučuje informační technologie.

V roce 2020 prošlo ve středisku kurzy s technickým zaměřením téměř 1800 studentů, většinou žen a dívek. Tito studenti a studentky si mohli vybrat z široké škály kurzů, od ITC po živočišnou výrobu. Účast na kurzech zaznamenala obrovský skok a znamenala významný krok směrem k inkluzivnějšímu a rovnějšímu vzdělání a také ke kvalifikovanější pracovní síle mladých lidí.

Aby byla zajištěna kvalita kurzů, prošli učitelé řadou školení, vedle technických dovedností zaměřených i na jemné dovednosti jako je komunikace a pedagogika. To vše napomohlo k vytvoření příjemnějšího prostředí pro studenty a k zajištění jejich konkurenceschopnosti v různých odvětvích obchodu.

Dovednosti odpovídající požadavkům

Partnerství veřejného a soukromého sektoru je pro lepší pracovní příležitosti v Kambodži klíčové. Soukromý sektor v Kambodži a státní provinční školicí střediska ovšem nejsou správně propojeny, a tak se často objevují rozdíly mezi dovednostmi nových absolventů a požadavky potenciálních zaměstnavatelů. Navíc soukromý sektor neměl příliš velkou důvěru ve schopnosti mladých absolventů kurzů technického a odborného vzdělávání a přípravy (TVET).

„Usilujeme o posílení spolupráce mezi instituty TVET a soukromými společnostmi, mikrofinančními institucemi, specializovanými vysokými školami a příslušnými místními odborníky. Jedině tak můžeme dosáhnout větších pracovních příležitostí, usnadnit finanční inkluzi a podpořit podnikání mladých lidí z venkova,“ popisuje Luna Aubree, programová manažerka Člověka v tísni.

Naše úsilí propojit školicí středisko Kampong Chhnang se soukromým sektorem pomocí koordinovaných setkání přispělo k vytvoření lepších profesních příležitostí pro absolventy kurzů. Pracovníci školicího střediska byli spolu se studenty přizváni k účasti na studijních cestách a výměnných návštěvách do dobře zavedených společností. V terénu naživo viděli, jak probíhají opravy elektrických zařízení, co obnáší práce automechanika, ITC a i zaměstnání v oblasti klimatizace. Tyto výměnné návštěvy pomohly studentům i pedagogům lépe porozumět současné i budoucí poptávce po volných pracovních místech.

Soukromé firmy, včetně RMA group, jedné z největších nadnárodních společností v Kambodži, nabídly studentům také stáže nebo učňovské programy. Také partnerství s mikrofinančními institucemi (MFI) dodalo mnoha mladým lidem ve venkovských oblastech Kambodži motivaci začít podnikat. Mladí absolventi totiž mají možnost získat od místních MFI výhodné půjčky s přiměřenou úrokovou sazbou a za méně podmínek.

„Pro nás studenty je velmi důležité získat zkušenosti a vědomosti o současné poptávce na trhu práce a poznat skutečné pracovní prostředí a ze všeho nejdůležitější je pro nás získat přístup k financím potřebným pro začátek našeho podnikání poté, co absolvujeme kurzy ve školicím středisku,“ říká student školicího střediska Lon Malyna.

Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a zahájen byl ve školicím středisku Kampong Chhnang’s Provincial Training Centre (PTC).


Autor: Sotheavuth Choun

Související články