35 dětí v Ústeckém a Karlovarském kraji získalo díky projektu "Na oběd do školky" obědy zdarma

Publikováno: 15. 2. 2022 Doba čtení: 2 minuty
35 dětí v Ústeckém a Karlovarském kraji získalo díky projektu
© pixabay

Projekt pod názvem "Na oběd do školky" jsme realizovali díky výzvě MŠMT od července do konce loňského roku. 

Přidělené finanční prostředky byly použity na úhradu stravování dětí, jejichž rodiny žijící na území Karlovarského nebo Ústeckého kraje se ocitly v dočasné nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci, a k 31. 8. 2021 dosáhly věku 4 let.

Ke spolupráci byly osloveny mateřské školy, se kterými naše organizace dlouhodobě úspěšně spolupracuje. V Ústeckém kraji se jednalo o Mateřskou školu Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace a Mateřskou školu Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace. Dále byla zapojena dvě pracoviště Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov – konkrétně MŠ 17. listopadu a MŠ Školní pěšina.

V Karlovarském kraji byla spolupráce uzavřena s Mateřskou školou Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, Nerudova 915.

Celkem bylo projektem podpořeno 35 dětí, kterým bylo v průběhu měsíců září až prosinec 2021 hrazeno stravování v mateřské škole. Sekundárním cílem této podpory bylo zajištění zvýšené docházky do mateřské školy dětí, které by jinak byly z pravidelné docházky vyloučeny.

Bohužel do časového harmonogramu realizace projektu zasahovala situace související se šířením onemocnění Covid-19. Rodiny dětí byly umísťovány do karantén a tak je vyhodnocení úspěšnosti projektu z tohoto důvodu složitější. Nicméně, jak dokazují slova ředitelky Mateřské školy Pastelka – ZDE, zajištění úhrad ve vybraných případech určitě napomohlo k docházce dětí do mateřské školy.

„Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“

(č. j.: MSMT-4121/2021-2)

Autor: Kamila Vodňanská, projektová manažerka

Související články