Nakoukněte pod pokličku – ženy v DR Kongo se učí, jak správně vařit sobě i svým dětem 🍲

Publikováno: 13. 5. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Nakoukněte pod pokličku – ženy v DR Kongo se učí, jak správně vařit sobě i svým dětem 🍲
© Foto: PIN

Konflikt v Demokratické republice Kongo ohrožuje již více než dvacet pět let obyvatelstvo jedné z nejchudších zemí světa. Území DR Kongo je pod neustálým tlakem ozbrojených skupin, kde lidé přežívají v nejistotě, pod hrozbou násilí a ve strachu o své životy, ale i životy svých blízkých. Zemi také trápí vlny vysídlování, nedostačující přístup ke zdravotní péči a počty lidí s akutní podvýživou. I proto podporuje Člověk v tísni práci mobilních klinik, které mimo jiné učí místní, jak se správně a hodnotně stravovat. Boj s podvýživou začíná kuchařskou zástěrou.

Lidé v oblasti Jižního Kivu se s dopady válečného konfliktu v zemi potýkají již více než dvě desetiletí. I přesto, že jsou na život v nelehkých podmínkách zvyklí, obávají se rabování ozbrojených gangů, páchání násilí na ženách i mužích, ale i ničení důležité infrastruktury, jako jsou zdravotnická zařízení, školy nebo tolik důležitá tržiště. Nebezpečí se v posledních letech přelilo i do dalších regionů, a to do Minembwe a Bijombo.

"Utekla jsem ze své vesnice poté, co jsem viděla, jak mého manžela násilím odvedly ozbrojené gangy. Vzdala jsem se všeho, abych zachránila život svůj a svých dětí, protože tam, kde jsme dosud žili už není bezpečno," vypráví paní Bora Anna, matka tří dětí.

Podvýživa jako přetrvávající problém

V důsledku masivního vysídlení obyvatel z některých oblastí mají tisíce lidí omezený nebo zcela přerušený přístup ke zdravotní péči. Během let 2019-2021 došlo k několika incidentům, kdy byla zdravotnická zařízení, jako nemocnice a kliniky, vyrabována nebo úplně zničena. 

V regionu Hauts Plateaux byla už dříve možnost nechat se ošetřit či dostat předepsané léky velmi omezená, a to i kvůli nedostatku zdravotního materiálu a personálu. Přitom případů pacientů s malárií nebo střevními potížemi zde ani v současnosti neubývá. Oblast navíc trápí přetrvávající akutní podvýživa nejen děti, ale i u dospělých. Vysokohorské přírodní podmínky a neustálé boje nedovolují lidem konzumovat příliš rozmanitou stravu bohatou na potřebné živiny, a proto se dostávají do začarovaného kruhu nedostatečně vyvážené potravy a omezených zdrojů. První pomoc pro akutně podvyživené děti představují Plumpy’Nuty – vysoce kalorické tyčinky ze směsi ořechů, které dokáží významně přispět ke zlepšení stavu dítěte. 

Podle zprávy Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN zveřejněné v roce 2021, trpí akutní podvýživou téměř 4,4 miliony lidí, z toho 3,4 milionu dětí do pěti let. Ze stejného zdroje také vyplývá jedno smutné prvenství pro DR Kongo – v současnosti stále zůstává celosvětově na prvním místě, pokud jde o počet lidí trpících akutním nedostatkem potravin, a to s 21,8 miliony vlastních obyvatel.

"Šla jsem se svými třemi dětmi sedm dní pěšky, abychom se dostali sem do Kataly. Šli jsme jen v noci, abychom spotřebovali méně jídla a vody. Když jsme dorazili, byli jsme vyčerpaní a dehydrovaní. Potřebovala jsem pomoc pro svého nemocného syna, byla jsem tak odkázaná na bezplatnou péči ve zdravotním středisku," pokračuje Bora Anna.   


Kurzy vaření, ale i přímá pomoc díky mobilní klinice

Člověk v tísni organizuje ve spolupráci s belgickými Médecins du Monde (MdM) a za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím Úřadu pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO),  projekt zaměřený na zlepšení zdravotní péče místních obyvatel. V regionech Lemera a Ruzizi našlo jen během posledního roku přibližně 25 tisíc lidí bezpečné útočiště a nový domov. Právě těmto osobám se snaží konsorcium organizací pomoci a zlepšit jejich možnosti v oblasti péče o zdraví. Mobilní kliniky, které pravidelně přijíždějí do postižených oblastí, jsou pro místní pacienty mnohdy jedinou možností, jak se dostat ke specializované péči. 

"V rámci projektu, který je realizován organizacemi ČvT a MdM, jsme zřídili systém mobilních klinik. Díky nim můžeme sledovat potřeby lidí ve vesnicích a přizpůsobit se jejich požadavkům tak, aby jim byla poskytnuta adekvátní pomoc. Toto středisko je jedním z těch, které s mobilními klinikami spolupracuje,“ říká Mbirizi Kavindazi zdravotník centra Katala.

Důležitou součástí práce Člověka v tísni a Doctors of the World Belgium v DR Kongo je osvěta, i proto podporujeme místní zdravotníky v pořádání kurzů vaření pro ženy. Matky s dětmi mají možnost nahlédnout pod pokličku přípravy vyváženého jídla a naučí se zde připravovat na živiny bohatou stravu nejen pro své děti, ale i pro sebe. Osahají si ověřené postupy, jak a z jakých lokálních zdrojů jídlo uvařit. Tyto workshopy mají za cíl postupně snižovat podvýživu v rodinách, a tím i na národní úrovni.

Mezi další aktivity, které projekt v komunitě realizuje, patří i prevence nemoci Covid 19. Zdravotnickým střediskům jsou rozdávány hygienické soupravy na mytí rukou a roušky. Dále jsou na veřejných místech vylepovány plakáty s obrázky, aby se lidé naučili, jak přenosu viru předejít. Pandemie v zemi stále pokračuje, i když se počty pozitivních případů výrazně snižují. Zdravotnické instituce nicméně nadále dodržují preventivní opatření a snaží se obyvatele informovat o očkování.

Autor: Zawadi Izabayo, Karolína Šugarová

Související články