Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro svých osm dětí, říká Byenda z DR Kongo

Publikováno: 20. 2. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Nyní dokážu sama vypěstovat dost jídla pro svých osm dětí, říká Byenda z DR Kongo
© Petr Štefan

Byenda Bitingwe (36) žije se svým manželem a osmi dětmi na východě Demokratické republiky Kongo ve vesnici Bwisha schované mezi kopci kolem jezera Kivu. Některé děti z této vesničky trpí podvýživou. To je i případ jednoho z Byendiných dětí. „Vzali jsme jej na vyšetření do nemocnice a byla mu naordinována léčba,“ říká Byenda Bitingwe a dodává, že vedle toho hledají také nějaké dlouhodobější řešení.

„Máme jenom jedno pole a to neposkytne dostatek jídla pro celou naši rodinu. Hledáme místo, kde bychom si založili další pole, ale není to snadné, protože část úrody pak musíte odevzdat majiteli,“ vysvětluje Byenda a jmenuje, které plodiny obvykle sází – maniok, kukuřice a fazole. Její muž je bez práce, takže zemědělství je momentálně jediným zdrojem obživy pro celou rodinu.

Sedíme na kraji malého políčka s výhledem na jezero. Vesnice je hluboce zasažena pohřbem několika místních, kteří se před několika dny utopili po nehodě s loďkou. Byenda má přesto důvod k optimismu. Před několika měsíci ji vedení místní komunity vybralo, aby se zapojila do programu Člověka v tísni zaměřeného na zlepšení výživy v regionu. Součástí programu je mimo jiné právě představování nových zemědělských technik na ukázkových polích.

„Pro přijetí do programu jsme stanovili tři podmínky,“ vysvětluje Augustin Nyandwi, komunitní pracovník organizace Člověk v tísni. „Dotyčný musí mít malé pole a v jeho rodině musí být dvě nebo více dětí mladší pěti let a minimálně jedno trpící podvýživou.“ Během prvního setkání vybraných 34 rodin se Byenda dozvěděla, že někteří její sousedé a přátelé byli do programu rovněž vybráni.

Ukázkové pole pro 12 přátel a sousedů

Byenda se rozhodla ponechat část svého pole ostatním, aby sloužilo jako ukázková parcela pro 13 členů. Druhá parcela pro zbývajících 21 členů se nachází na druhé straně vesnice. “Zapojila jsem se, abych se naučila novým zemědělským postupům. Zároveň jsem dostala potřebná semena a budu tak schopná zajistit víc jídla pro svou rodinu,” objasňuje Byenda svou motivaci.

Zatím absolvovala pět školení a dostala k sázení kukuřici a fazole. “Tyhle plodiny pro mě nejsou nové, již dřív jsem pěstovala maniok, kukuřici i fazole. Nové jsou pro mě ty postupy. Učím se, jak vydělit plodiny do různých řádek. Upřímně doufám, že se takhle produkce na poli zvýší. Nicméně je to moje první zkušenost, tak prostě uvidím po sezóně,“ říká a rozhlíží se po poli. To je již obdělané a připravené na sazbu, která se chystá příští týden.

Jak to všechno dopadne, se dozví až během sklizně – v červnu. Do té doby bude na ukázkové parcele spolu s dalšími dvanácti členy pod dohledem týmu Člověka v tísni zkoušet nové techniky a poté je aplikovat na svém vlastním pozemku. „Co vypěstuji na svém, to si doma uložím a pak to sníme. Co se nám podaří vypěstovat na ukázkové parcele, to si mezi sebou rozdělíme. Každá rodina může použít svou část semen na setbu v příští sezoně,“ popisuje Byenda své plány a děkuje Člověku v tísni za nedocenitelnou pomoc.

Boj s podvýživou zahrádkařením, hubením škůdců a chovem morčat

Ukázková políčka jsou pouze jedním z bodů pilotního projektu podporovaného Skutečnou pomocí a Klubem přátel Člověka v tísni. Cílem celého projektu je vypořádat se s problémy spojenými s jídlem a výživou místních obyvatel díky kombinaci komunitního managementu akutní podvýživy - včetně prevence i následné léčby, a zemědělsky orientovaných aktivit, jako je zahrádkaření, sázení různých kompatibilních plodin na stejné pole za účelem zvýšení produkce, boj se škůdci nebo chov morčat.

Hlavní myšlenkou při tom zůstává snížení podvýživy u dětí mladších pěti let a žen v plodném období (15 až 49 let) v oblasti Minova. K tomu přispívá zpestření jídelníčku díky pěstování vlastních plodin, snížení nebezpečí hladu, a také zlepšení hygienických podmínek a výživových návyků těch nejzranitelnějších domácností.

Autor: Zawadi Bitwayiki, Petr Štefan

Související články