Naše projekty v Ústí nad Labem

Naše projekty v Ústí nad Labem

14. 9. 2018

V současné době probíhají v rámci činnosti Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni v Ústí nad Labem následující regionální projekty:

Projekt „Protidluhové poradenství v ORP Ústí nad Labem“
Záměrem projektu je realizovat protidluhové poradenství v ORP Ústí nad Labem pro osoby ohrožené předlužeností a pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Cílem je zlepšení finanční situace těchto osob pomocí snižování dluhové zátěže. Té bude dosahováno buďto zastavováním nezákonných exekucí, nebo, častěji, pomocí klientům se vstupem do insolvenčního řízení. Prostřednictvím protidluhových seminářů budeme zvyšovat povědomí o dluhové problematice a o vlastních právech předlužených osob. Více se dozvíte ZDE.


Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“
Projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti propojením významných aktérů lokální úrovně - město, školy, neziskový sektor. Cílem projektu je zmírnit bariéry bránící školnímu úspěchu žákům ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí v úzké spolupráci s pedagogy a rodiči. Hlavními prostředky pro dosažení cíle je zastřešení aktivit projektu poradenským centrem, podpůrné personální kapacity (školní asistent, psycholog, pedagog), vzdělávání pedagogů a posílení spolupráce s rodinami. Více se dozvíte ZDE.


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor