Naším cílem není podat co nejvíce insolvencí, ale spravedlivě pomoct z dluhů co nejvíce lidem. InsolCentrum zpochybňuje naši práci, deník Metro se omluvil

Publikováno: 4. 9. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Naším cílem není podat co nejvíce insolvencí, ale spravedlivě pomoct z dluhů co nejvíce lidem. InsolCentrum zpochybňuje naši práci, deník Metro se omluvil
© Takto vypadá proces přípravy insolvenčního návrhu v Člověku v tísni, autor: ČVT

Působení Člověka v tísni v oblasti dluhů minulý týden zpochybnila na své tiskové konferenci společnost InsolCentrum. Níže najdete přehledně naše vysvětlení k publikovanému závěru její analýzy a také dnes zveřejněnou omluvu Deníku Metro, který informace otiskl.

Společnost InsolCentrum minulý týden zveřejnila závěry své analýzy návrhů na oddlužení lidí, které byly u insolvenčních soudů podány v období od účinnosti novely insolvenčního zákona v červnu 2019 do konce loňského listopadu – 77 % návrhů podali advokáti a 23 % neziskové organizace.

Deník Metro následně publikoval tendenční interpretaci výsledků, která zpochybňuje expertnost týmu našeho dluhového poradenství: „Nezisková organizace Člověk v tísni je podle jednatelky InsolCentra Jarmily Veselé vnímána politiky i médii jako hlavní expert na dluhovou problematiku. Výsledky analýzy však podle ní nepotvrdily její postavení lídra v počtu zpracovaných návrhů na oddlužení. Tato organizace podala 1,37 procenta z celkového počtu návrhů, podotkla.“

Proč není Člověk v tísni „továrnou“ na insolvenční návrhy?

„Dluhoví poradci Člověka v tísni v posledních čtyřech letech dlouhodobě pracovali s více než 10 tisíci lidmi v dluhových pastech, se kterými řešili přes 24 tisíc zakázek a podání insolvenčního návrhu tvořilo jen necelých 7 % z nich. Obdobný podíl tvoří zneplatnění smluv, zastavování nezákonných exekucí, pomoc s Milostivým létem, atd. Jednorázové poradenství jsme navíc poskytli dalším desítkám tisíc lidí. Za poslední rok jsme klientům pomáhali ve více než 100 soudních sporech o nezákonný postup exekutora a prakticky vždy úspěšně,“ uvedl vedoucí programu Dluhového poradenství Daniel Hůle na svém twitterovém účtu.

Naším cílem není podat co nejvíce insolvenčních návrhů, ale pomoci co největšímu množství lidí ke spravedlivé cestě z dluhové pasti. Odmítáme pomáhat lidem, kteří pracují načerno, nebo v dluzích za sebou nechají jiné, které do celého problému dostali. A současně usilujeme o změnu zákona, aby byl do oddlužení vpuštěn jen ten, kdo se opravdu snaží, s jistotou, že když dodrží transparentně nastavené podmínky, aby oddlužen opravdu byl.

Daniel Hůle vysvětluje, že opravdu nejsme „továrnou“ na insolvenční návrhy, a to zcela záměrně hned z několika důvodů:

  • 1. Dnes je do oddlužení soudem vpuštěn prakticky kdokoli i s minimálním příjmem. Ale pokud po 5 letech nesplatí alespoň 30% svých závazků, hrozí, že bude muset prokázat, že vynaložil maximální možné úsilí na splacení dluhů. To se však bude zpětně prokazovat velmi těžko, protože prakticky vždy je možné mít lépe placenou práci. Člověk v tísni dlouhodobě pracuje s těmi nejpředluženějšími lidmi bez vzdělání, kdy většina z nich 30% pravděpodobně nedosáhne. Naopak kompetentnější dlužníky odkazujeme na vybrané advokáty či Poradnu při finanční tísni. Naše klienty důrazně upozorňujeme na možná rizika a často hledáme jiná řešení.
  • 2. K podání insolvenčního návrhu formálně stačí zmapovat alespoň dva závazky a podat návrh. To reálně může zabrat cca 2 hodiny. Takto postupují většinou advokáti, kteří mají za podání jednoho návrhu nárok na odměnu 4.000 Kč. Když to zvládnou za 2 hodiny je hodinovka 2.000, když za 4 hodiny, je to už jen 1.000 Kč. U nás příprava insolvenčního návrhu s podrobným zmapováním závazků, majetku, atd. zabere průměrně 20 hodin. Mohli bychom to nedělat, ale snadno bychom pak mohli oddlužením jednoho člověka dostat do problémů jiného. Typickou situací je, že dlužník má spoludlužníka, a když se jeden oddluží, celá zátěž nesplaceného dluhu přechází na dalšího člověka.
  • 3. Řada pohledávek je nemravných. Typicky jde o některé dluhy u společnosti Proficredit a jiných, kde je možné docílit zásadního snížení dluhu obranou práv slabší strany. Ostatně problematika nezákonných exekucí, kterou ve velké míře otevřel advokát Petr Němec, je obecně známá. Napadání nemravných nároků dnes naši dluhoví poradci používají častěji než podávání insolvenčních návrhů. Likvidace takových pohledávek má zároveň pozitivní dopad na férové věřitele, mezi které se poté rozděluje více peněz.

Omluva deníku Metro za publikování mylné informace

V Deníku Metro, ale i v elektronické verzi MF Dnes, se objevila také mylná informace, která zpochybňuje i efektivitu práce Člověka v tísni: zatímco Poradna při finanční tísni (na kterou připadá necelých dvacet procent neziskovými organizacemi realizovaných insolvenčních řízení) si za tři roky vystačila na sociální poradenství s 37 miliony korun, Člověk v tísni (s nižším počtem realizací) vykázal na obdobné náklady 607 milionů korun.

Do této částky byla ale kromě nákladů na dluhové poradenství započítána pravděpodobně i široká škála dalších služeb, kterou Člověk v tísni v Česku poskytuje, typu předškolní kluby, doučování, poradenství mladistvým, nízkoprahové kluby, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, terénní sociální práci, pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a další.

Deník Metro dnes zveřejnil omluvu s upřesněním uvedené informace. Děkujeme.

Autor: ČVT

Související články