Návštěva exekutora

Publikováno: 18. 3. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Návštěva exekutora
© Michaela Vrbová

Návštěva exekutora je v současné době častým jevem v mnoha domácnostech v České republice. Vymáhání dluhů, které mají exekutoři na starosti, není nic nemorálního. Přeci jen stále platí, že dluhy je potřeba splácet a v některých případech nezbývá jiná varianta, než pomoc od exekutorského úřadu. Objevují se však případy, mnohdy pravidelně spojované s konkrétními exekutorskými úřady, ve kterých exekutor s dlužníky nejedná dostatečně správně, překračuje zákon a situace dlužníků se tak může zhoršovat. V těchto případech je pak pro dlužníka těžší dostát svým závazkům, tedy zaplatit dluh. Ale jak se takovému chování bránit?

V následujícím příběhu jsou zvýrazněny faktické informace, které mohou být užitečné všem, které exekutor navštíví v domácnosti.

Ozvalo se zaklepání. Pan Starý netušil, kdo by teď mohl přijít na návštěvu, přesto se s přátelskou laskavostí vydal přivítat návštěvníka. Manželka v té chvíli stála u plotny a připravovala skromnou večeři. Za dveřmi stáli dva urostlí muži v tmavém oblečení. Jeden holohlavý, hladce oholen a druhý s hustými vousy a čepicí. Holohlavý se představil jménem exekutorského úřadu a vstoupil do bytu.

Pan Starý slyšel mnoho příběhů o návštěvách exekutorů a začal se bát. Manželka zpozorněla. Čekala, co bude dál. Pan Starý zalapal po dechu a rozhodl se překonat obavy. Vzpomněl si totiž na informace, které mu předali pracovníci organizace Člověk v tísni. Nejprve opatrně upozornil oba muže, že mají povinnost celou návštěvu bytu nahrávat, a to tak, že na záznamu musí být všechno jasně vidět a slyšet.

Muži jej ubezpečili o tom, že o této své povinnosti vědí a ukázali mu spuštěné nahrávací zařízení. Pan Starý, získal pocit jistoty, jako když se námořníkovi opře vítr do plachet a pokračoval novinkou platnou od roku 2015, že exekutor nejprve musí zablokovat bankovní účet, pak přijdou srážky ze mzdy nebo z důchodu a teprve poté mohou exekutoři udělat tzv. mobiliárku, tedy přijít do bytu a zabavovat movitý majetek.

Jeden z mužů suše podotkl, že srážky z důchodu již k rukám exekutora odchází. Bankovní účet zablokovat nelze, protože manželé Staří bankovní účet nevlastní a jal se oblepovat elektroniku žlutými štítky „exekučně zabaveno“. Pan Starý, muž činu, hbitě následoval kroky obou mužů a bedlivě hlídal soupis zabavených věcí. Věděl, že nesmí polepit stůl, židle, ledničku, postele, sporák, apod. Byl moc rád, že jeho dluh na všech exekucích dohromady není větší jak 30 000,- Kč, protože jinak by mu mohli zabavit i jeho byt.

Exekutoři odešli a v bytě po nich zůstalo na šedesát cedulek. Pan Starý se rozhlédl po místnosti. Zdálo se mu, jako by se žluté lístky vysmívali tomu, kam až nechal situaci dojít. Dnes by jednal jinak. Ještě než by exekuce vznikla, snažil by se s věřiteli komunikovat. Na svůj dluh by splácel alespoň 100 ,- Kč a vyhledal by bezplatnou pomoc organizace, která dluhům rozumí. Kdyby o ní nevěděl, šel by na obecní úřad, a tam by mu jistě poradili, kam se má obrátit.

Exekutoři v tomto případě jednali správně a zákon byl na jejich straně. Pokud i vás trápí dluhy a nevíte co s nimi, pak se nebojte obrátit na organizaci Člověk v tísni, o. p. s. (tel.: 739 320 231) anebo váš obecní úřad, který vám jistě poradí, kam se obrátit.

V roce 2015 jsme na území Jesenicka na dluhových tématech spolupracovali s celkem 37 klienty a mnoha dalším jsme v této oblasti poskytli jednorázové konzultace. Dalším častým tématem spolupráce bylo zaměstnání a bydlení.

Přejeme vám co nejméně problému s financemi.

Autor: Michaela Vrbová, Vít Laštovica a Jan Fukala

Související články