Nebát se mluvit při reparátu z fyziky. Díky naší podpoře postoupila Barča do sedmé třídy

Publikováno: 13. 10. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Nebát se mluvit při reparátu z fyziky. Díky naší podpoře postoupila Barča do sedmé třídy
© Foto: cvt

Program podpora vzdělávání, díky kterému Člověk v tísni již mnoho let pomáhá školákům a školačkám ze sociálně znevýhodněného prostředí, má mnoho podob. Kromě běžného doučování skrze celý školní rok se s našimi dobrovolníky mohou děti připravovat i na reparáty nebo doklasifikace. Přesně této pomoci využila i třináctiletá Barča, která kvůli svým vleklým zdravotním potížím zameškala hodně školy a čekal ji tedy na konci prázdnin reparát.

Barča bývá často dlouhodobě nemocná, a to včetně hospitalizací v nemocnici. Proto jí letos v létě čekalo připravit se na doplnění klasifikace z fyziky, aby mohla postoupit do sedmé třídy. Nešlo o reparát v právem slova smyslu, ale spíše o doklasifikaci, tedy doplnění části pracovního sešitu, zpracování samostatné práce a naučení se na okruhy, ze kterých měla být písemně přezkoušena.

Barča pochází z početné rodiny. Rodiče pracují na nepříliš kvalifikovaných pozicích, a tak rodina občas finančně vychází jen tak tak. Proto si nemohli dovolit zaplatit dceři komerční doučování, které by ji na reparát připravilo. Protože sami nedokázali Barče pomoci a doučovatele by nezvládli zaplatit, obrátili se na Člověka v tísni s prosbou o pomoc.

Reparáty jsou pro většinu dětí asi ta nejhorší letní aktivita. Málokdo se zvládne učit celé léto a začít hned potom, co sotva skončila škola. Venku je krásně, kamarádi jsou na hřišti a ony musí sedět doma a biflovat se. Ale Barča byla připravená se intenzivně, často několikrát týdně, doučovat, aby vše zvládla. Když s naší pracovnicí doplňovala do sešitu, bylo vidět, že řada pojmů je pro ni dost abstraktní a musí se u nich trochu zastavit. Zápasila s řadou pojmů, z nichž si některé musela dohledávat i doučovatelka. Seznamovaly se spolu s více jak desítkou fyzikálních veličin, ale prakticky, třeba pomocí pokusů, si osahávaly jen některé. Pokusy Barču bavily a také jí pomáhalo, když si s doručovatelkou model atomu a proces elektrování těles opakovaně vysvětlovaly pomocí papírového modelu. Tak doručovatelka zjistila, jak moc pomůže, když má dítě zpočátku k dispozici i papírky s pojmy, které k popisu potřebuje. Přece jen jsou to zvláštní nová slova, která se nesnadno pamatují.

Nakonec Barča reparát zvládla a klasifikaci má doplněnou. Za letní práci byla ve škole dokonce pochválena.

Nakonec Barča reparát zvládla a klasifikaci má doplněnou. Za letní práci byla ve škole dokonce pochválena. Spolu s fyzikou si procvičila i trochu matematiky – převody jednotek a aritmetický průměr. Doučování by jí moc pomohlo i v příštím roce. Potřebuje si látku více zažít, a také získat sebevědomí, aby se nebála „prodat“ to, co se tak pečlivě naučila. Navíc jí brzy čeká opětovná hospitalizace a pak několikatýdenní individuální vzdělávací plán na samostatné učení se doma.

Podobně jako Barču podporujeme v rámci projektu Dítě a rodina II. další děti a rodiny v sociálně nepříznivé situaci a pomáháme tak snížit riziko jejich ohrožení.

Každý školní rok nám s individuálním doučováním dětí pomáhají desítky dobrovolníků a dobrovolnic a stále vítáme nové zájemce o dobrovolnictví. Pokud jste v Praze, napište nám na adresu johana.cernochova@clovekvtisni.cz. Pokud chcete doučovat online nebo v jiných regionech, napište nám na doucovani@pinf.cz

Vzdělávací podpora je realizována v rámci projektu „Dítě a rodina II.“ CZ.03.02.02/00/22_017/0000975, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost Plus. Projekt je realizován od 1.5. 2023.


Autor: Ilona Dvořáková, Kateřina Fuksová

Související články