Nejdříve čtu a až poté podepisuji

Publikováno: 24. 8. 2016 Doba čtení: 4 minuty
Nejdříve čtu a až poté podepisuji
© ČvT archiv

Kancelář Člověka v tísni v Karlových Varech nabízí díky službě Odborné sociální poradenství pomoc lidem, kteří potřebují právní radu, ale nemohou si dovolit řešit svou složitou situaci s právníkem.Mezi naše klienty patří i manželé Dvořákovi, kteří se ve svých šedesáti letech dostali do tíživé finanční situace. 

Bylo to asi před pěti lety, Dvořákovi měli v té době již několik menších půjček a chtěli refinancovat své dluhy prostřednictvím jedné velké půjčky. Obrátili se tedy na paní A., která v té době vykonávala činnost pro společnost Proficredit. Paní A. jim sdělila, že je schopna zařídit půjčku peněz s tím, že navrácení finančních prostředků by bylo jištěno zástavním právem na bytové jednotce, která byla v jejich vlastnictví. Dvořákovi předběžně souhlasili s navrženým postupem a přistoupili na osobní schůzku za účelem sjednání podmínek pro poskytnutí půjčky.

Dvořákovi dále vyprávějí: „Na schůzce nám bylo sděleno, po vyčíslení našich dluhů, že nám může být poskytnuta půjčka ve výši 230.000 Kč a že po schválení půjčky nám budou doručeny příslušné dokumenty k podpisu. Opětovně jsme byli při osobní schůzce ujištěni, že finanční prostředky budou poskytnuty formou půjčky a bude zřízeno zástavní právo k bytové jednotce.Následně nám byl doručen dopis, ve kterém byla schválena údajná žádost o poskytnutí zpětného leasingu.

Za nedlouho proběhla další osobní schůzka, kde nám pan Ch., který zastupoval společnost poskytující půjčky, předložil k podpisu několik smluv s tím, že není čas na to, abychom si smlouvy prostudovali s vysvětlením, že ještě téhož dne musí být smlouvy doručeny na příslušný katastrální úřad. Jednotlivé listy smluv přeložil pan Ch. na sebe a de facto nám předložil pouze poslední listy smluv k podpisu. Pan Ch. nás opětovně ujistil, že podpisem smluv nám bude poskytnuta půjčka a zřízeno zástavní právo k bytové jednotce. Ani náznakem nám nedal najevo, že ve skutečnosti předkládá k podpisu mj. kupní smlouvu. Sdělil nám, že finanční prostředky ve výši 230.000,- Kč budou poskytnuty na základě uzavřené smlouvy o půjčce převodem na bankovní účet do jednoho měsíce od podpisu smluv. S panem Ch. jsme se domluvili, že půjčku budeme splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 8.000,- Kč s tím, že při pravidelných měsíčních splátkách bude dluh uhrazen v průběhu pěti let.

O tom, že nám byla poskytnuta půjčka, jsme byli přesvědčeni i z faktu, že nám byla přislíbená částka ve výši 230.000,- Kč připsána na náš bankovní účet skutečně do jednoho měsíce od podpisu.“Manželé Dvořákovi tedy žili nadále stejným způsobem ve „svém“ bytě a spláceli „půjčku“. Vlivem okolností se ale znovu dostali do finanční tísně a z pravidelných splátek se staly nepravidelné, začaly přibývat další dluhy, až celá situace vyústila v osobní bankrot manželů. V této době ale začaly na povrch vyplývat doposud neznámé informace ohledně „půjčky“ od pana Ch. Ukázalo se, že ve skutečnosti manželům byla bez jejich vědomí podstrčena kupní smlouva na prodej jejich nemovitosti za 700.000,- Kč (ze kterých fakticky dostali pouze 230.000,- Kč), zároveň leasingová smlouva a nájemní smlouva, ze kterých vyplývá, že pokud bude 20 let bez jediného dne opoždění hrazen nájem v měsíční výši 8.000,- Kč, bude po 20-ti letech byt opět prodán do jejich vlastnictví za cenu 2.351.840,- Kč, přestože dle jejich žádosti a domluvy s druhou stranou mělo dojít k půjčce 230.000,-Kč, která bude zajištěna jejich nemovitostí a bude splacena celkem v 60-ti pravidelných měsíčních splátkách po 8.000,- Kč. Za pět let tak mělo být uhrazeno 480.000,- Kč.

Vzhledem ke skutečnostem, které jsme postupně v celé záležitosti zjistili, se domníváme, že se jedná o trestný čin podvodu, případně lichvy, dle trestního zákoníku a manželům Dvořákovým jsme pomohli se sepsáním a podáním trestního oznámení. Nyní doufáme, že soud rozhodne v jejich prospěch… V opačném případě přijdou Dvořákovi o střechu nad hlavou, zruší se jim insolvenční řízení a skončí v lepším případě na ubytovně bez majetku, bez peněz a se spoustou dluhů. A už si vždy určitě vše nejdříve přečtou, než to podepíšou.

Odborné sociální poradenství je bezplatnou službou a je finančně zaštítěno Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary. 

Autor: Eva Hrušková, Odborný poradce

Související články