,,Nestandardní“ průběh podání exekučního návrhu"

Publikováno: 28. 6. 2017 Doba čtení: 2 minuty
,,Nestandardní“ průběh podání exekučního návrhu
© ČvT archiv

Začíná další pracovní ráno. Nastínění klasické rodinné problematiky, dotýkající se matky samoživitelky: ,,Dobrý den, můj bývalý manžel už delší dobu neplatí na dítě, nekomunikuje a já nevím, co s tím mám dělat..?“.

Pracovník si řekne, že dotyčná paní není ani první, ani poslední komu se to stalo či stane, a trochu si povzdechne. Po zmapování celého problému, termínů, dokladů a propočtu výše dluhu je domluveno, že bude sepsán exekuční návrh. Návrh je sepsán, vhodný exekutor navržen a uvedeno vše potřebné. Klientka odchází spokojená s vidinou, že své peníze v brzké době dostane, i když bohužel touto cestou. Máte dojem, že jste došli cíle? Omyl.

Odeslání exekučního návrhu ,,doporučeně“ se správnou adresou nebylo jistotou. Z nepochopitelného důvodu byl exekuční návrh předán jinému exekutorovi v Plzeňském kraji i přesto že adresovaný se nachází v Karlovarském, a přesto byl převzatý. Člověk by předpokládal, že v případě zjištění jiného adresáta i přes přebrání se vrátí dokument tak, kam má. Opět omyl.

Exekutorský úřad zahájil řízení a vyzval klientku, aby ,,opravila“ údaje. Klientka se telefonicky exekutorského úřadu tázala, jak tedy ve věci postupovat. Bylo jí odpovězeno, že jí dokumenty jednoduše vrátí. Problém ale je, že nelze zahájit řízení a pak ,,hodit do koše“ a také bylo bráno v úvahu, že klientka nemusela informacím správně porozumět. Zvažovali jsme tedy efektivitu – bylo nutné teoreticky spočítat, jak dlouho by trvalo ukončení řízení, vrácení dokumentů a následné odeslání dokumentů. Zvolili jsme variantu přepracování exekučního návrhu tak, aby řízení probíhalo u toho exekutora, kterému bylo mylně doručeno. V tu samou dobu, kdy byl ,,nový“ návrh odeslán ,,druhému“ exekutorskému úřadu, se skutečně dokumenty vrátily bez ukončení řízení. Úřad byl vyzván, aby ukončení doložil a tento dokument mohl být přiložen. Po dalším čekání byl tedy původní návrh odeslán správnému exekutorovi, samozřejmě opět pozměněný, protože dlužná částka se v průběhu doby změnila a dluh byl částečně zaplacen. Výsledkem banálního pochybení je prodloužení samotného procesu o mnoho týdnů.

Kdo by si pomyslel, že i taková paradoxní situace může nastat.

Služba odborné sociální poradenství je financována z rozpočtu Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary.

 

Autor: Tereza Svobodová, Terénní pracovnice, Karlovy Vary

Související články