Nevíte jak se doma učit s dětmi? Dostali jste se do finančních problémů? Nejste na to sami!

Publikováno: 2. 4. 2020 Doba čtení: 8 minut
Nevíte jak se doma učit s dětmi? Dostali jste se do finančních problémů? Nejste na to sami!
© Alexandre Dulaunoy (CC BY-SA 2.0)

Možná právě vám se život v posledních týdnech obrátil naruby. Přišli jste ze dne na den o zaměstnání, nebo se o něj, kvůli opatřením proti koronavirové epidemii, obáváte. Děti nemohou chodit do školy, ale učební látka se hromadí ve vašem emailu. Docházejí vám finanční prostředky, energie, nebo obojí? Snad vám přijdou vhod následující tipy. 

V době radikálních omezení často není jednoduché uspořádat život rodiny ke všeobecné spokojenosti. Přidat se navíc mohou nové povinnosti, jako je domácí samostudium s dětmi. Mezi tisknutím desítek pracovních listů, vařením, nákupy a další neodkladnou prací se nezřídka může u matek-učitelek dostavit pocit zmaru a frustrace. „Nevím, jestli to je k něčemu. Nestíháme, jen odškrtneme, že jsme něco vyplnili a jedeme dál,“ popisuje náročné domácí samostudium matka tří dětí Markéta Benčová. Upozorňuje i na další problémy. Bez tiskárny a skeneru to prakticky nejde. Pomalu každý předmět má učivo na jiné platformě, jejich sjednocení by přitom rodičům pomohlo v orientaci a šetřilo čas. Školy, stejně jako rodiče a děti, musí vše řešit za běhu.

Vzdělávání na dálku a doma

Dobrou zprávou je, že v této situaci nejsou sami, podobné problémy řeší v současné době mnoho rodičů a z domácího učení se stává celospolečenská výzva. Pedagogové tak hledají způsob jak vědomosti na dálku předat žákům v co nejsrozumitelnější formě. Společnost Člověk v tísni se jim snaží pomoci tím, že nabízí vzdělávací materiály i know how jak v podobných krizových situacích postupovat.

"Ze zpětné vazby od učitelů víme, že oceňují možnost pokračovat v sebevzdělávání online cestou. Přestože jim tato forma neumožňuje tak velkou míru sdílení a komunikace jako osobní setkání, o webináře mají mimořádný zájem"

Nově také v rámci projektu Jeden svět na školách společnost Člověk v tísni volně zpřístupnila na 270 audiovizuálních lekcí a 1150 výukových materiálů. Ty pomáhají učitelům při výuce online a v současné době je využívá 3700 škol. Dnes jsou k dispozici široké veřejnosti, rodičům a prarodičům, kteří je mohou využít při výuce doma.

V nabídce najdou dokumentární i hrané filmy, krátká videa, spoty i zvukové nahrávky. Navíc jsou rodičům k dispozici i metodické materiály a doporučení jak s videi pracovat. Nechybí ani tipy na doplňkové aktivity s dětmi. Lektoři na portále jsns.cz každý den publikují tipy a doporučení na použití audiovizuálních materiálů z jednoho z našich hlavních tematických okruhů: mediální vzdělávání, sociální problematika, lidská práva a globální rozvojové vzdělávání, moderní československé dějiny, životní prostředí.

Všechny online lekce jsou řazeny do kategorií také podle stupně vzdělávání. Vyberte si vhodnou lekci pro žáky I. stupně základní školy, II. stupně základní školy nebo středních škol.

Jste učitel? Zapište se do webináře

Současná nestandardní situace je náročnou zkouškou i pro pedagogy a učitele. Člověk v tísni jim nabízí online kurzy pro sebevzdělávání v rámci programu Varianty. Všechny plánované prezenční vzdělávací kurzy pro učitele nahradila organizace online webináři a rozšířila nabídku pedagogům také pro rodiče či studenty. 

Prvními dvěma webináři už prošlo přes 100 učitelů, na duben jich pak vzdělávací program Varianty plánuje nejméně dalších šestnáct. „Ze zpětné vazby od učitelů víme, že oceňují možnost pokračovat v sebevzdělávání online cestou. Přestože jim tato forma neumožňuje tak velkou míru sdílení a komunikace jako osobní setkání, o webináře mají mimořádný zájem,“ říká Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty.

Tematicky se webináře zaměřují na rozvoj čtenářství, myšlení a komunikačních dovedností, rozvoj odpovědného občanství a porozumění globálním souvislostem. Vedle toho nabízí Varianty bezplatně online kurz Klimatická změna, do kterého se k dnešnímu dni zaregistrovalo přes tisíc účastníků. Až do května také běží dvě skupiny e-learningového vzdělávání pro asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

Jak pomoci dětem, které jsou offline

Opatření vlády v nouzovém stavu podle sociologů přímo ovlivňují na 800 tisíc lidí, tedy 15 % všech pracujících v naší zemi. Zasaženy byly zejména profese ve službách, velmi často méně kvalifikované a hůře placené. Rodiny těchto pracovníků zpravidla nemají potřebné úspory k překonání krize a strádají.


Zvlášť ohroženou skupinou se stávají děti matek samoživitelek a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Hodně těchto rodin prožívá existenční obavy. Strach z toho, zda budou schopni zaplatit nájem a nakoupit pak přebíjí obavu z nějakého neúspěchu dětí ve škole, poté, co se do ní po delší době vrátí,“ upozorňuje lektorka společnosti Člověk v tísni Michaela Kučerová. Minimální příjmy navíc mohou rodinu uvrhnout do izolace i na poli vzdělávání. Základním nástrojem při výuce na dálku je totiž především internet. Přístup k němu je tedy stěžejní, ale ne vždy zaručený. Pro školy a učitele takto ohrožených dětí vypracovali lektoři doporučení jak v offline režimu, nebo jen v částečném online režimu s dětmi pracovat.

“Snažíme se podporovat děti z chudých rodin a komunikaci mezi nimi a školou tak, aby pro ně výuka byla co nejdostupnější.” 

Ohroženou skupinou jsou také děti se specifickými potřebami, jejichž znevýhodnění se s krizovou situaci násobí. „Úplně nejhorší je tento stav pro děti menší z 1. a 2. třídy, či pro děti se specifickými potřebami a poruchami učení. Problémy často souvisí s prací s textem, protože většina úkolů přichází od pedagogů v textové podobě,“ varuje Michaela Kučerová. Upozorňuje také na to, že v domácím vzdělávání je zásadní pravidelný přímý kontakt s rodiči a dětmi, ať už prostřednictvím telefonu nebo sociálních sítí.

“Snažíme se podporovat děti z chudých rodin a komunikaci mezi nimi a školou tak, aby pro ně výuka byla co nejdostupnější,” vysvětluje vedoucí vzdělávacích služeb Zuzana Ramajzlová. “Část z nich nemá žádné vybavení, většina rodin má aspoň k dispozici mobilní telefon. Minimálně starší děti by potřebovaly pro současnou výuku počítač, který nemají. Ale je potřeba si uvědomit, že se bavíme hlavně o dětech, kterým se doma nedostává potřebné podpory, protože jejich rodičům chybí i kvůli nízkému vzdělání potřebné kompetence," dodává Ramajzlová.

Před vypuknutím epidemie doučovalo přes 300 dobrovolníků Člověka v tísni přes 700 dětí. Počet takto potřebných dětí ale stoupá a bude třeba navýšit i počet dobrovolníků a koordinátorů, kteří je budou podporovat nejen po dobu uzavření škol, ale i po ukončení karantény, která rozdíly mezi chudšími a těmi ostatními jenom prohloubí.

Dluhové a finanční poradenství

Extrémní situace na pracovním trhu, kterou nyní zažíváme, negativně ovlivňuje mnoho zaměstnanců i živnostníků. Někteří přišli ze dne na den o práci, dalším jsou omezovány a kráceny příjmy. To může mít nedozírné následky pro celou společnost, rodiče i děti. Lidé v tíživé finanční situaci často podléhají nekorektním nabídkám a volí špatná řešení.

Sociální pracovníci a dluhoví experti z Člověka v tísni jim mohou pomoci se správně rozhodnout. Své znalosti a zkušenosti nabízí prostřednictvím svých pracovníků a koordinátorů široké veřejnosti. Společnost rozšiřuje provoz dluhové helplinky, na kterou se nyní potřební dovolají v každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Školení operátoři je vyslechnou a poradí, jak dál postupovat.

Člověk v tísni se věnuje také řadě preventivních opatření, aby se situace dále nezhoršovala. Pomáhá lidem v insolvenci. Komunikuje s insolvenčními správci a chystá jednání, prostřednictvím kterých chce zajistit, aby insolvenční soudy přistupovali jednotně a správně k lidem, kteří v důsledku krize přestanou plnit podmínky oddlužení. Lidé v exekuci mají na webu ČvT připraven návod, jak zažádat o její odklad.

“Aktuálně plánujeme posílit tým dluhových poradců, protože předpokládáme, že ekonomické důsledky krize uvrhnou část společnosti do neřešitelných dluhů a budou potřebovat konkrétní pomoc,” říká Daniel Hůle s tím, že nově mohou do skupiny zadlužených přibýt krachující živnostníci, samoživitelky, lidé s krátkodobými úvazky a zaměstnanci, kteří přijdou o práci.

Expertní tým Člověka v tísni zpracoval a projednává s vládou i poslanci návrhy úprav zákonů, které pokud budou schváleny, přispějí ke snazšímu oddlužení, sníží riziko nových exekucí a přinesou úlevu lidem ekonomicky postiženým epidemií. “Naším cílem je zamezit masivnímu předlužení domácností postižených lidí formou legislativních opatření, vyhlášek a novelizací zákonů, které regulující splátky, úroky a exekuce,” říká Daniel Hůle.

Pomáháme lidem v sociální nouzi

Člověk v tísni poskytuje sociální a vzdělávací služby lidem ve více než 50 městech a obcích. Jeho tým tvoří přes 350 zaměstnanců a síť několika set dobrovolníků. Aktuálně pomáhá organizace více než třem tisícům klientů, což má dopad na víc než deset tisíc lidí, kteří mohou mít problémy s řešením své situace. Přímou pomoc poskytuje v Praze a Středočeském kraji, na Ústecku, Liberecku, Karlovarsku, Chomutovsku, Plzeňsku, Olomoucku a Jesenicku.

Jsme rozhodnuti v nejurgentnějších případech zajišťovat potravinovou pomoc rodinám, které propadnou sítem pomoci státu, sami, ve spolupráci s potravinovými bankami a dalšími organizacemi.

“V nejurgentnějších případech se budeme snažit zajistit pro sociálně nejslabší potravinovou pomoc. V době karantény také lidem pomáháme zorientovat se v aktuálním dění, řešíme s nimi, jak dosáhnout na pomoc státu, a přestože sociální pracovníci stále čekají na větší dodávku respirátorů, snažíme se dočasně pomoci alespoň poradenstvím telefonicky nebo online,” říká Jan Černý, vedoucí Programů sociální integrace.

Chceme pomoci slabším překonat období krize

V reakci na ekonomické dopady vyvolané pandemií koronaviru vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Česko. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, matkám samoživitelkám, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci. “Osobně pevně věřím, že současnou krizi překonáme. I tak budou mezi námi lidé, kteří se ocitnou v nouzi a budou urgentně potřebovat pomoc. Proto jsme dnes vyhlásili sbírku SOS Česko na pomoc obětem koronavirové krize,” říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

“Chceme podat pomocnou ruku lidem, které současná situace semele, přijdou o práci nebo živnost a hrozí jim propad do neřešitelných dluhů a velké sociální i rodinné problémy. Pracujeme na pomoci školákům a jejich rodičům, kteří nemají možnost pokračovat ve výuce. Už teď bojujeme proti hrozbě exekucí a masivního zadlužení lidí a posilujeme naši telefonickou linku pomoci. Vedle toho jednáme s vládou, poslanci i bankami a přicházíme s návrhy, které pomohou systematicky zabránit pandemii dluhů v ČR. Jsme rozhodnuti v nejurgentnějších případech zajišťovat potravinovou pomoc rodinám, které propadnou sítem pomoci státu, sami, ve spolupráci s potravinovými bankami a dalšími organizacemi. A jako vždy být tam, kde budeme schopni smysluplně pomoci,” dodává Šimon Pánek.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Člověk v tísni

Související články