Nová příručka varuje seniory před nekalými praktikami

Publikováno: 2. 5. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Nová příručka varuje seniory před nekalými praktikami
©

Společnost Člověk v tísni připravila s podporou Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně informačně preventivní projekt zaměřený na plzeňské seniory. V rámci projektu je připraven soubor seminářů a informační brožura Průvodce nejen pro seniory.

Pracovníci společnosti Člověk v tísni se často setkávají se staršími lidmi, kteří se dostali do složitých životních situací a tuto zkušenost v rámci projektu využívají. „Pozornost seniorů chceme zaměřit na problematiku půjček a zadlužení, exekucí, praxe energetických center, předváděcích akcí a podobně,“ upřesňuje obsah projektu Aleš Kavalír, ředitel plzeňské pobočky společnosti Člověk v tísni. Cílem projektu není jen s těmito situacemi seniory seznámit, ale i je upozornit na způsob, jak předejít jejich dopadům, a zároveň nabídnout způsoby efektivní obrany. 

V rámci projektu byla mimo jiné připravena informační brožura - Průvodce nejen pro seniory. Tu mohou senioři získat během dubna a května přímo v ulicích města od brigádníků. Brožura bude nabídnuta také poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, kteří se zaměřují na práci se staršími lidmi. „Významnou aktivitou projektu jsou informační semináře. Některé už se uskutečnily v zařízeních sociálních služeb, připraveny jsou v rámci menších plzeňských obvodů a ve čtvrtek 9. května jsme seminář připravili na plzeňské radnici,“ doplňuje Aleš Kavalír. 

Informační brožuru Průvodce nejen pro seniory si můžete stáhnout v naší nové knihovně.

„Projekt společnosti Člověk v tísni přispívá k naplnění Plánu prevence kriminality města Plzně. Jedním z jeho cílů je předcházet podvodným jednáním i předlužení, které zatěžuje obyvatele našeho města,“ doplňuje Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Odbor pomohl s organizací projektu a jeho realizaci finančně podpořil.

Více informací o projektu:
Mgr. Dalibor Hapl, Člověk v tísni, tel.: 739 320 308, dalibor.hapl@clovekvtisni.cz
Mgr. Andrea Gregorová, Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, tel: 378 032 256, gregorova@plzen.eu

Autor: ČvT