Ochrana dětí před toxickým vzduchem v Ulánbátaru

Publikováno: 18. 12. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Ochrana dětí před toxickým vzduchem v Ulánbátaru
© Foto: Régis Defurnaux

Enkhjin je šestiletá dívka z mongolského Ulánbátaru. Žije se svou rodinou v tradičním mongolském obydlí, kterému se říká ger neboli jurta. Nijak se neliší od ostatních dětí svého věku na světě. Ráda si hraje s kamarády a chodí do školy. Čím se ale její život od mnoha dětí odlišuje, je její cesta do školy a zpět. Během zimních měsíců je Enkhjin při cestě vystavena jedné z nejvyšších úrovní znečištění ovzduší na Zemi. Každé její nadechnutí během cesty do školy je 4-5 krát toxičtější než doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Období zimy jsou v Ulánbátaru, nejchladnější metropoli na světě, nechvalně známá právě kvůli vysoké úrovni znečištění ovzduší. Osady na severu města tvoří víceméně jen jurty nebo rodinné domy, které ale nejsou napojené na centrální systém vytápění ani na systém vodovodů a kanalizací. Bydlí v nich přes 60 % obyvatel Ulánbátaru (jeho populace je 1.5 milionu).

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v zimních měsících bylo donedávna surové uhlí, kterým vytápěli své domovy lidé v osadách s jurtami. V květnu 2019 mongolská vláda zakázala surové uhlí používat. Člověk v tísni chce vládu i zdejší obyvatele podpořit v jejich boji se znečištěným ovzduším, a tak pomocí několika projektů (financovaných EU i Českou republikou) zavedl opatření, která mají vést ke snížení znečištění ovzduší a s tím spojených dopadů na zdraví.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Aby se pomoci dostalo i dětem jako Enkhjin, snaží se Člověk v tísni zvýšit povědomí o této problematice, zpřístupnit lidem informace a zavést příslušná opatření, která by napomohla ke snížení znečištění ovzduší v městských částech Mongolska. Jedním z takových opatření je zavedení celkem 50 monitorů IQAir AirVisual (AQMs), které sledují kvalitu ovzduší. Tyto přístroje byly instalovány v rámci projektu Právo dýchat (Right to Breathe - R2B) a poskytují veřejnosti informace o kvalitě ovzduší v reálném čase. Až doteď bylo 23 monitorů umístěno ve venkovních prostorech a 17 v interiérech včetně škol a nemocnic v Ulánbátaru.

V nejvíce znečištěných částech Ulánbátaru vystoupají ukazatele kvality ovzduší (AQI) často přes 500, což je úroveň, kterou odborníci považují za velmi nebezpečnou. Znečišťující látky PM2.5 (jemná prachová částice o průměru méně než 2.5 mikrometrů) se v ovzduší nachází 500 mikrogramů na metr krychlový, což je 50 krát více než je limit doporučený WHO.

Díky novým monitorům mohou nyní lidé sledovat stav míry znečištění ovzduší i v oblastech a městech, kde by to dříve neměli jak zjistit. Obyvatelé Ulánbátaru mají díky této nové monitorovací síti volný přístup k informacím o kvalitě ovzduší v reálném čase v blízkosti míst, kde se běžně pohybují. Mají také možnost chránit své zdraví pomocí mobilní aplikace Airvisual, která podává informace o více než 20 nových místech v Mongolsku. Aplikace poskytuje doporučení v angličtině i mongolštině, jakým způsobem mohou lidé chránit své zdraví.

Mapování situace odhalilo, jak je stav závažný

Člověk v tísni v Mongolsku ve spolupráci s Ger Community Mapping Center (GCMC) provedl analýzu, která sledovala, do jaké míry jsou lidé vystaveni znečištěnému ovzduší. Analýza vycházela z dat od prosince 2018 do dubna 2019 a zaměřila se na devět lidí, mezi nimiž byli muži a ženy různého věku a různých profesí a také děti. Analýza ukázala, že všichni tito lidé jsou vystaveni znečištěnému ovzduší, a to bez ohledu na místo, kde žijí, studují nebo pracují.

Otgontsetseg, patnáctiletá dívka, která žije v severní části Ulánbátaru, odchází do školy v 7 hodin ráno a vdechuje dvakrát až šestkrát znečištěnější vzduch, než je limit doporučený WHO. Ve škole tráví zhruba 5-6 hodin a doma asi 16 hodin. Bohužel úroveň znečištěného ovzduší uvnitř místností ve škole i doma je ještě horší a jeho úroveň vysoce přesahuje doporučený limit.

Při cestě z domova do školy jsou děti vystaveny znečištění ovzduší, které přesahuje doporučený limit čtyřikrát až šestkrát. Kvalita vnitřního ovzduší v domácnostech v osadách s jurtami přesahuje tento limit dvakrát až pětadvacetkrát. Aby se snížila míra, do jaké jsou lidé znečištěnému ovzduší vystaveni, tak je potřeba, aby rodinné domy a jurty měly lepší izolaci a lepší systém větrání. Člověk v tísni vypracoval 10 doporučení, která pomohou zvýšit povědomí o znečištěném ovzduší.

Projekt Právo dýchat financuje Evropská unie s podporou Velvyslanectví USA a realizuje jej Člověk v tísni spolu s místními partnerskými nevládními organizacemi, mezi které patří Ger Community Mapping Center, Mongolský občanský výbor pro životní prostředí a Mongolská asociace právniček.  


Autor: Tina Puntsag, Communication Officer ČvT v Mongolsku

Související články