Zvyšujeme povědomí o znečišťování ovzduší v jednom z nejvíce znečištěných měst světa

Publikováno: 5. 9. 2019 Doba čtení: 7 minut
Zvyšujeme povědomí o znečišťování ovzduší v jednom z nejvíce znečištěných měst světa
© Foto: Člověk v tísni

Znečištěné ovzduší je v Mongolsku naléhavým problémem, obzvlášť v městských oblastech. A to včetně hlavního města Ulánbátaru, ve kterém žije téměř polovina obyvatelstva.

Celých 87 % z celkového znečištěného ovzduší v Mongolsku pochází z uhlí, kterým se topí v domácnostech během mrazivých zimních měsíců, kdy teplota často klesne až pod -40 °C. Dalším důvodem jsou pak zplodiny vycházející z komínů velkých budov. Na znečišťování ovzduší se také podílí doprava a tepelné elektrárny.

Sled několika krutých zim (neboli dzudů), klimatická změna a sociální problémy ztížily život obyvatelům mongolského venkova. Stále více a více Mongolů se v posledních letech stěhuje do hlavního města. Výsledkem je mnohonásobné rozšíření gerů v městských částech. Gery – známé také jako jurty – jsou přenosné domovy mongolských nomádů, mají kulatý tvar a jsou vyrobené ze dřeva, plátna a plsti. Ve většině z nich nechybí kamna a komín, který vede ven skrz střechu.

Podle odhadů v současné době přebývá v gerech v osadách kolem města přes 60 % obyvatel Ulánbátaru. Kvůli omezené infrastruktuře, financím a kulturním tradicím ovšem není možné napojit všechny domácnosti v gerech na centrální systém vytápění, nabídnout možnosti řešení elektrického vytápění nebo umožnit všem těmto lidem, aby se nastěhovali do bytů.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Znečištění ovzduší je 50 krát větší než je limit doporučený organizací WHO

V domácnostech se k vytápění obydlí během zimního období používá surové uhlí, což je nejdostupnější palivo. Spalování uhlí produkuje vysoké množství znečišťující látky známé jako PM2.5. Jedná se o malé jemné prachové částice přenášené vzduchem, mají průměr <2.5 mikronů. Látka PM2.5 je považována za nejnebezpečnější znečišťující látku pro lidské zdraví. Tyto částice jsou totiž tak malé, že pokud je člověk vdechne, dostanou se hluboko do těla a mohou způsobit velké množství krátkodobých i dlouhodobých nepříznivých účinků na lidské zdraví.

Důsledky spalování uhlí a vysoce znepokojující úroveň znečištění ovzduší se netýká pouze Ulánbátaru, ale také dalších městských oblastí. Občas je znečištění ovzduší 50 krát větší než je limit doporučený organizací WHO. V roce 2018 přístroj IQAir AirVisual zaznamenal hodnoty, podle kterých je Ulánbátar pátým nejvíce znečištěným hlavním městem na světě. A to s ročním průměrem znečištění PM2.5, jež je šestkrát vyšší než doporučený limit.

Projekt Člověka v tísni Právo dýchat

V roce 2018 se Člověk v tísni začal zabývat naléhavou krizí způsobenou špatnou kvalitou ovzduší a zahájil projekt nazvaný Právo dýchat (the Right to Breath - R2B). Projekt byl financován Evropskou unií a Velvyslanectvím USA v Ulánbátaru a místními partnerskými nevládními organizacemi, mezi které se řadí:  Mongolský občanský výbor pro životní prostředí (Mongolian Environmental Civil Council), Mongolská asociace právniček a Ger Community Mapping Center. 

Projekt usiluje o vybudování lepšího přístupu k informacím, zvyšování povědomí, zlepšení monitorování situace i o provedení konkrétních kroků, které  by mohly pomoct k řešení znečišťování ovzduší v Mongolsku. Dalším cílem je podpora spolupráce různých organizací občanské společnosti s cílem předávání informací a zajištění vyšší transparentnosti v rámci činnosti parlamentu, kontrolních orgánů a médií.

Jedním z hlavních cílů v rámci šíření povědomí o znečišťování ovzduší je informovat obyvatele Mongolska o způsobech, jakými sami mohou ochránit své zdraví, když úroveň znečištění vysoce přesáhne povolené limity. Jestliže se budou řídit jednoduchými doporučeními, mohou výrazně snížit míru kontaktu se znečištěným ovzduším. Níže se můžete seznámit s naší osvětovou kampaní v Mongolsku. Podívejte se na animace vytvořené pro zvýšení povědomí mongolské veřejnosti – nikdy nevíte, kdy se vám tyto tipy mohou hodit:

10 doporučení, jak se chránit před znečištěným ovzduším

1. Pravidelně sledujte informace o kvalitě ovzduší

Oči nejsou pro rozpoznání znečištěného ovzduší spolehlivým nástrojem. Raději si zjistěte informace o kvalitě ovzduší pomocí aplikace AirVisual, která je dostupná zdarma v angličtině a mongolštině. Aplikace podává v reálném čase informace o předpovědi počasí získané z monitorů řízených státem i ze sítě Člověka v tísni "Právo dýchat", která monitoruje kvalitu ovzduší. Aplikace zaznamenává úroveň kvality ovzduší s použitím barevných ikon, které ukazují, nakolik může daná úroveň ohrozit vaše zdraví. Také poskytuje doporučení, jakým způsobem se můžete chránit.


2. Jestliže je úroveň znečištění vysoká a vy jdete ven, nasaďte si speciální masku chránící před znečištěným ovzduším a polutanty

Abyste se ochránili před znečištěným ovzduším, je velmi důležité nasadit si masku s filtrem, která nepropustí polutant PM2.5. Pamatujte si, že ne všechny protiprachové a chirurgické masky vás ochrání před znečištěným ovzduším. Při výběru masky dbejte na to, aby samotná tkanina filtru měla vysokou hodnotu ochrany proti PM2.5. Například KN95 a N99 značí hodnocení vysoké ochrany (filtrace >95% nebo >99% polutantu PM2.5). Také se ujistěte, že maska k obličeji správně přiléhá, ideálně by měla mít skřipec na nos, aby znečištěný vzduch nemohl vniknout ze stran.


3. Jestliže jsou hodnoty znečištění vysoké, snažte se zůstat uvnitř, zvlášť pokud patříte mezi rizikové skupiny

Těhotné ženy, děti, postarší lidé a lidé ohroženi různými chorobami jsou obzvlášť zranitelní vůči znečištěnému ovzduší a jeho možným následkům. Proto se těmto lidem důrazně radí zůstat v době vysokých hodnot znečištění ve vnitřních prostorách a omezit venkovní aktivity na minimum. Jestliže tito lidé musí vyjít ven, vždy by měli mít na sobě filtrační masku s ochranou proti PM2.5.


4. Používejte čističku vzduchu s HEPA filtrem

Kvalita vnitřního ovzduší je zpravidla ovlivněna kvalitou vnějšího ovzduší, jelikož většina budov má průduchy ve zdech a okna, jimiž dovnitř proudí vzduch. Existuje celá řada faktorů, které mají dopad na kvalitu vnitřního ovzduší, například spalování uhlí, kouření, čisticí prostředky nebo stavební materiály nízké kvality. Ne vždy poznáme, že kvalita vzduchu u nás doma nebo v kanceláři je horší než venku. 

Aby se vnitřní vzduch pročistil, můžeme vyvětrat, v případě, že venkovní vzduch je čistý. Jestliže čistý není, použijte čističku vzduchu. Ta by měla mít HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtr, který dokáže zachytit přes 99.9 % mikročástic PM2.5.


5. Zamezte úniku vzduchu dveřmi a okny

Znečištěný vzduch může proniknout do vnitřních prostor skrz praskliny nebo otvory v okolí oken nebo dveřních hran. Proto je velmi důležité vyplnit nebo izolovat tyto mezery a použít speciální sítě do oken, abyste zamezili vniknutí znečištěného vzduchu zvenčí.


6. Používejte standardizovaná kvalitní kamna

Běžná a kvalitnější kamna se liší v pořadí, ve kterém do nich nakládáte uhlí. U běžných kamen dáte dovnitř nejprve dřevo a pak teprve spálíte uhlí. U modernějších a kvalitnějších kamen však dáte dovnitř nejdřív uhlí a teprve potom dřevo. Moderní kamna jsou mnohem lepší, protože uhlí v nich zcela shoří a do ovzduší unikne méně znečisťujících částic. Navíc hřejí víc a delší dobu. Nejen že vám moderní kamna pomohou ušetřit 30 % paliva, ale také sníží množství uvolněných toxických částic o 20-80 %.


7. Používejte vylepšené palivo

Vylepešené palivo je směs slisovaných a rozdrcených kousků uhlí a dalších hořlavých chemikálií. I když stále není tak energeticky účinné jako elektřina, ve srovnání se surovým uhlím má  mnohem vyšší energetickou účinnost a vypouští do ovzduší méně smogu, popela a vlhkosti.


8. Pro vytápění používejte energeticky účinnější technologie

Znečištění ovzduší pochází nejvíce z kamen běžně užívaných v domácnostech. Proto nejlepším řešením pro vytápění domů a gerů je přejít k energeticky účinnějším technologiím. Když budete k vytápění používat elektřinu, snížíte znečištění vnitřního i vnějšího ovzduší.


9. Zamezte tepelným ztrátám díky izolaci geru či domu

Když je provedena izolace domu, znečišťování ovzduší se výrazně sníží. Jestli se totiž omezí tepelné ztráty, není potřeba tolik paliva na vytopení vnitřních prostor. Další nevýhodou špatné izolace je, že některé části domu mohou plesnivět kvůli mlze, která se objevuje při tepelných ztrátách. Kvůli plísni pak dochází ke zhoršení kvality vnitřního vzduchu. Tím, že své obydlí izolujete pomocí standardizovaných stavebních materiálů, např. čedičové a ovčí vlny, můžete snížit spotřebu uhlí na vytápění až o 50 %.


10. Pořiďte si čističku vzduchu a pěstujte rostliny – zlepšíte kvalitu vnitřního ovzduší

Prach z uhlí, částice, houby a čisticí prostředky – to vše může být zdrojem polutantů, které škodí životnímu prostředí a lidskému zdraví. Vedle čističek a vzduchových filtrů je neméně důležité pěstovat ve vnitřních prostorách rostliny, které také zlepší kvalitu ovzduší. Zelené listnaté rostliny dokáží pohlcovat oxid uhličitý a neutralizovat různé typy škodlivých látek.

Tím, že se budete řídit těmito doporučeními, pomůžete rapidně snížit znečišťování ovzduší a výrazně zlepšíte své zdraví. Kvalita ovzduší v mongolském Ulánbátaru patří k nejhorším na světě. Kvalita ovzduší je odpovědností nás všech.

Autor: Tina Puntsag, Communication Officer Člověka v tísní v Mongolsku

Související články