Oddlužením ke spravedlnosti

Publikováno: 16. 11. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Oddlužením ke spravedlnosti
© Foto: práce studentů FUD UJEP

Chcete se naučit rozpoznat nezákonné exekuce a následně se je snažit zastavit, bránit se proti rozhodčím doložkám nebo přemýšlíte o tom, že byste vstoupili do oddlužení a nemáte k tomu potřebné informace? Vše se můžete dozvědět v projektu Oddlužením ke spravedlnosti, který je spolufinancován Evropskou unií.

U společnosti Člověk tísni jsem začala pracovat před 4 roky na pozici terénní sociální pracovnice. Už tehdy jsem se setkala s dluhovou problematikou, které jsem se snažila více porozumět a zkoumat jisté příčiny předluženosti lidí pocházejících z různých sociálních skupin. Došla jsem k závěru, že k nejčastějším příčinám předluženosti patří zejména neopatrnost a snadnější přístup k půjčkám. Vždyť dnes si může půjčit téměř každý a nikdo nezkoumá jeho sociální situaci.  Ve spoustě případů tedy věřitelé půjčují lidem peníze, aniž by měli řádně zjištěno, zda jsou schopni splácet, mají stále zaměstnání, či jsou zadluženi ještě někde jinde. Jde zejména o chybu a byznys věřitele, přičemž tento by se měl chovat zodpovědně a nedostat klienta do ještě složitější situace. I tady platí heslo, důvěřuj, ale prověřuj. Důležité je i uvědomit si rozdíl mezi předlužeností, kdy už nejsme schopni svoje závazky splácet, svoji situaci nezvládáme a zadlužeností, která bývá leckdy opodstatněná.

 V současné době se dluhová problematika stává na jedné straně čím dál tím více aktuálnějším a závažnějším tématem, na druhé straně je pro některé lidi velmi těžké toto téma otevřít a začít svoji situaci řešit. Spousta se jich totiž za svoji situaci stydí a nemá sílu proti dluhové pasti bojovat. Tyto postoje podporují i názory těch lidí, kteří tvrdí, že vinna je vždy pouze na straně dlužníka a za svoji dosavadní situaci si může jen on sám. Často tomu tak nebývá, jelikož někteří lidé nejsou zcela finančně gramotní, nedokáží se bránit proti nekalým praktikám exekutorů a podobně.

Projekt oddlužením ke spravedlnosti funguje v Ústí nad Labem od října roku 2016. Je určen všem lidem ve věku od 15 do 65 let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokáží najít způsob, jak svoji situaci řešit. Hlavním cílem tohoto projektu je zejména poskytnout lidem podporu a dát předluženým novou šanci na plnohodnotný život a znovu začlenění se do společnosti. Projekt je zaměřen na individuální a precizní práci, kdy se nesnažíme co nejrychleji vyřešit klientovu situaci, aniž bychom podrobně nezkoumali, co jí předcházelo.

Klient by měl nejdříve projít programem prevence, kompetence a obrany práv, který se skládá z několika klíčových aktivit. Nejdříve se zaměřujeme na poznání celé klientovy situace a mapujeme veškeré závazky, které má. Následně hovoříme s klientem o identifikaci příčin, které ho dostaly do této situace. Klient by měl sám některé z příčin vyslovit, i když to není zrovna jednoduché a snažit se sám porozumět své situaci. Dále nacházíme slabé stránky, na které bychom se měli společně zaměřit a měli bychom je posílit. Klient by měl získat kompetence, které mu předtím chyběly, a na jejich základě by pak nemělo dojít k opakovanému selhání. Nejpodstatnější je poté hovořit s klientem o obraně práv. Dluhový poradce probírá s klienty především jejich zákonné možnosti proti nekalému postupu některých věřitelů, pomáhá se zastavením nezákonných exekucí, přípravou insolvenčního návrhu a asistencí v procesu oddlužení.

Více info u dluhové poradkyně Lenky Stiborové, lenka.stiborova@clovekvtisni.cz, 777 787 419

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001033 „Oddlužením ke spravedlnosti“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Autor: Lenka Stiborová, dluhová poradkyně

Související články