Ohlédnutí za rokem skupinového doučování v Bílině

Publikováno: 24. 1. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Ohlédnutí za rokem skupinového doučování v Bílině
© archiv ČvT

Když jsem zhruba v polovině loňského školního roku se skupinovým doučováním v Bílině začínal, neměl jsem s podobnou aktivitou mnoho předešlých zkušeností, ani zcela konkrétní představu, jak doučování uchopit. Jasno jsem měl ale v tom, že by se tohle doučování nemělo příliš podobat školní výuce, a že by to měla být především zábava. Pro všechny – pro děti i pro mě. Učit se totiž dá různými způsoby.

K učení se snažím využívat netradiční a kreativní techniky a aktivity (pantomimu, divadlo), různé názorné pomůcky a informační zdroje a především – hry. Některé z nich jsme si dokonce společnými silami vyrobili. O tom, že o skupinové doučování je zájem, svědčí nejen to, že se navýšil počet dětí, které jej využívají i počet samotných doučování, ale také celková atmosféra, která na doučování panuje.

V loňském školním roce probíhalo jedno skupinové doučování týdně a v průběhu roku jej využilo celkem 11 dětí, v tom letošním jsou již skupinová doučování dvě a od září se do nich zapojilo celkem 17 dětí. Aktuální počet dětí využívajících skupinové doučování pak je 15. Sedm dětí navštěvuje doučování pro třeťáky a zbývajících 8 smíšenou doučovací skupinu pro 4. - 6. třídu.

Na doučování se sice věnujeme i domácím úkolům a opakujeme látku do školy (tady je potřeba zdůraznit a vyzdvihnout spolupráci, kterou se nám i přes mírné počáteční obtíže podařilo navázat s oběma školami a jednotlivými vyučujícími; problémem třeba nebylo si ze školy zapůjčit učebnice či pracovní sešity), ale věnujeme se i řadě dalších věcí propojených více s praktickým životem a světem kolem nás.

Od druhého pololetí pak čeká děti využívající doučování pro 4. - 6. třídu překvapení v podobě „tematických projektových dnů“, kdy se společnými silami (práce v menších skupinkách) budeme zabývat určitou oblastí nebo problematikou, pustíme si video, provedeme nějaký experiment... Práce bude zaměřena více zážitkově – aby si děti mohly věci vyzkoušet, ohmatat a objevit samy. Projektové dny pak v zásadě reagují na poptávku škol – protože zatímco matematiku, český a cizí jazyk školy zpravidla doučují i samy, předměty jako přírodověda, vlastivěda, zeměpis, dějepis nebo fyzika (popř. chemie) se obvykle nedoučují.

Tak držte palce, ať nám to i nadále jde tak dobře jako doposud. A klidně se přijďte na nějaké doučování podívat, máte-li o něj zájem. Doučování pro 3. třídu probíhá v Předškolním klubu Sluníčko na adrese Teplická 555, Bílina každý čtvrtek od 13:30, smíšená doučovací skupina pro 4. - 6. třídu začíná od 15:00 tamtéž.


Autor: Marek Vimrů, pracovník Podpory vzdělávání

Související články