Hledáme 8 pražských škol pro pilotní program výchovy k aktivnímu občanství a o životě v metropoli

Publikováno: 26. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Hledáme 8 pražských škol pro pilotní program výchovy k aktivnímu občanství a o životě v metropoli
© Foto: Tomáš Princ

Hledáme aktivní učitele a učitelky z 2. stupňů ZŠ a nižších stupňů gymnázií, kteří se budou chtít se svými žáky zapojit ve školním roce 2022/23 do celoročního bezplatného programu Společně pro kvalitní život v metropoli. Vybrané školy získají přístup k novému interaktivnímu kurzu i metodickou podporu od zkušených mentorů. Celkem zapojíme na 16 učitelů z 8 pražských škol.

Chcete s žáky vyzkoušet nový interaktivní kurz a získat podporu ve výuce k aktivnímu občanství?

Zapojte se od září do projektu Společně pro kvalitní život v metropoli. Prozkoumáte v něm sociální a environmentální výzvy života ve městě, probudíte v dětech zájem o každodenní život v jejich okolí a získáte metodickou podporu ve výuce i paletu aktivit.

CO PROJEKT NABÍZÍ UČITELŮM?

 • Možnost využít nový interaktivní kurz.
 • Podporu formou workshopů a školení.
 • Individuální podporu se zkušeným mentorem.
 • Metodické materiály – návrhy rozšiřujících aktivit pro práci ve třídě, jednoduchou metodiku mapování a žákovských projektů.
 • Honorovanou účast.

ŽÁCI ZÍSKAJÍ ZNALOSTI I DOVEDNOSTI V DUCHU HESLA „Uč se, zjišťuj, jednej“

Základem programu Společně pro kvalitní život v metropoli je online vzdělávací modul s přístupem  „uč se – zjišťuj – jednej”. Kombinuje získávání znalostí, rozvoj dovedností a postojů.

1.MODUL „UČ SE“

Jeho jednotlivé kapitoly v délce 20 minut mohou děti studovat samostatně, nebo je učitel může začlenit do vyučovací hodiny.  

Tematicky program se kapitoly týkají těchto oblastí: 

 • Živé město – místní a sdílené (komunita, sousedské vztahy)  
 • Zdraví lidí a životního prostředí (znečištění, zeleň, klimatická opatření)  
 • Soužití různých skupin obyvatel (sociální nerovnosti, integrace lidí z různých zemí, sociálních skupin, atd.)  
 • Bezpečné město (doprava, bezpečí veřejného prostoru) 
 • Možnosti účasti na životě ve městě, osobní angažovanost   

2. MODUL „ZJIŠŤUJ“

Pomůže zmapovat oblast života města Prahy, kterou by děti chtěly blíže poznat.

Žáci si osvojí:

 • metody výzkumu v komunitě, 
 • mapování, plánování projektu,
 • schopnost komunikace, spolupráce,
 • a řešení problémů při organizaci žákovského projektu.

3. MODUL „JEDNEJ“

Nabízí jednoduchou metodiku přípravy a organizace žákovského projektu, jehož cílem je zlepšit některý z aspektů prostředí, ve kterém děti žijí. 

Rozvíjí postoje a osobní angažovanost. V žácích má program za cíl probudit zájem o místo, kde žijí, zvýší ochotu se zapojit do života komunity, vědomí, že věci lze ovlivňovat a měnit k lepšímu.

PŘIHLÁŠKY DO PROJEKTU: tinyurl.com/pilotaz-praha

Máte otázky k programu? Kontaktujte Milana Cahu: 

* Program je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002128.

 

Autor: Varianty

Související články