Podpora odolné občanské společnosti v zemích zasažených válkou na Ukrajině

Publikováno: 15. 12. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Podpora odolné občanské společnosti v zemích zasažených válkou na Ukrajině
© Pexels

Odolná společnost je taková, která je schopná zvládat nepříznivé situace a překonávat krize. Aby bylo možné zmírnit dopady války na Ukrajině, je podpora občanských sdružení, iniciativ, místních aktérů a nevládních organizací klíčová. Člověk v tísni (ČvT) spolu s partnery zahájil nový projekt financovaný z prostředků EU, který má pomoci čelit nadcházejícím výzvám v zemích Východního partnerství.

"Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině" je název nového projektu, který realizuje ČvT společně se členy konsorcia – the Prague Civil Society Center (PCSC) a the Netherland Helsinki Committee (NHC). S finanční podporou Evropské unie skrze program DG NEAR bude projekt realizován v Gruzii, Moldavsku, Arménii, na Ukrajině a v dalších zemích. 


Dvouletý projekt se zaměřuje na podporu občanské společnosti. Aktivity v rámci něj se budou soustředit především na: posilování kapacit místních organizací, poskytování školení a vzdělávání, a na distribuci grantů pro vybrané organizace v zemích Východního partnerství.

"Členové konsorcia se společně snaží řešit bezprostřední potřeby vyplývající z války na Ukrajině i dlouhodobá rizika spojená s dezinformacemi a mediálním prostorem," říká Erika Dvořáková z Člověka v tísni, koordinátorka konsorcia.

Na začátku projektu si přihlášení účastníci v Gruzii, Arménii, Moldavsku a na Ukrajině podali grantovou žádost. Z prvního kola výběrového řízení, které prověřilo jejich motivaci a schopnosti k provádění strukturálních změn na lokální i regionální úrovni a zájem o osvojení nových přístupů, vzešlo celkem 32 organizací. 

"Budování odolnosti občanské společnosti a médií je jedním z nejkritičtějších úkolů. Jsme přesvědčeni, že silní aktéři občanské společnosti, obránci lidských práv a nezávislá média mají zásadní význam pro dosažení spravedlivějšího, demokratičtějšího a lepšího světa," uvedla Tinatine Japaridze, regionální projektová manažerka ČvT.

Cílem projektu ČvT je posílit kapacity organizací a občanských sdružení, aby byly schopny poskytovat široké spektrum inkluzivních služeb a podporu místním obyvatelům. Kromě toho plánuje ČvT skrze granty přispět na činnost i dalším aktérům občanské společnosti. Celkově se tak v rámci projektu dostane podpory 86 organizacím v každé z vybraných zemí.

Součástí aktivit bude i školení mediální gramotnosti, které zvýší dovednosti vybraných skupin. Granty, mentoring a odborná školení jsou úzce provázaná s cílem projektu, stejně jako vytváření sítí kontaktů na místní, národní i regionální úrovni.

Autor: Karolína Šugarová

Související články