Díky rekvalifikačním kurzům našlo 75 žen a dívek novou práci

Publikováno: 26. 7. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Díky rekvalifikačním kurzům našlo 75 žen a dívek novou práci
© Foto: Člověk v tísni Arménie

Nevládní organizace Arménská pokroková mládež (APY) úspěšně zorganizovala tři tříměsíční kurzy, tzv. školy zaměstnanosti, v rámci Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství. Rekvalifikační kurzy pomohly desítkám lidí najít nové zaměstnání a zlepšit tak jejich ekonomickou situaci.

Projekt funguje pod záštitou Člověka v tísni a s finanční podporou Evropské unie. Kurzů se účastnily vysídlené ženy ve věku od 18 do 60 let, mladí lidé a osoby se zdravotním postižením žijící v regionech Jerevan, Ararat, Kotayk a Vayots Dzor. Ti dostali díky projektu příležitost posílit vlastní nezávislost.

Tzv. školy zaměstnanosti, byly rozděleny do tří částí. V první části mělo 140 účastníků možnost projít úvodním školením, kde se dozvěděli, jak si správně vytvořit životopis, a jak a kde hledat pracovní příležitosti. Ve druhé etapě byli již vybraní jedinci rozděleni do skupin, ve kterých probíhala interaktivní diskuze na různá témata, v rámci nich také absolvovali praktická cvičení a seznámili se s metodami a nástroji neformálního vzdělávání. Absolvovaná školení měla především posílit jejich zaměstnanecký či podnikatelský potenciál. Poslední část kurzu zahrnovala individuální konzultace se zkušenými odborníky z rozličných oblastí. 

"Během tří kol rekvalifikačních kurzů v rámci projektu měli účastníci možnost zúčastnit se 24 tematických školení na tato témata: psaní životopisu a motivačního dopisu, proces hledání zaměstnání, zakládání webových stránek, komunikační dovednosti a zpětná vazba, pracovní právo, typy smluv, vedení týmu a další. Celkem bylo pro účastníky uspořádáno více než 200 hodin individuálních sezení s koučem. Následně dostal každý z účastníků, podle vlastních preferencí a zaměření, možnost ucházet se o stáž nebo získat stipendium," říká Eleonora Sargsyan, školitelka projektu.

Díky našim rekvalifikačním školám zaměstnanosti mělo celkem 25 účastníků možnost absolvovat praktickou stáž v oblast dle vlastního výběru. Cílem bylo rozvíjet jejich profesní schopnosti a dovednosti, a to například v oblasti výroby šperků, vaření, vzdělávání atd. V neposlední řadě, 9 absolventů projektu získalo stipendium na odborná učiliště nebo střední odborné školy, kde získali další vzdělání a mohli rozvíjet již získané dovednosti.

Projekt si klade za cíl podpořit profesní a osobní rozvoj ohrožených osob tím, že jim usnadní vstup na pracovní trh. 
"S radostí můžeme říct, že úspěchy zaznamenané v rámci projektu jsou evidentní. Bezprostředně po ukončení kurzů si přibližně 60 % účastníků dokázalo najít nové zaměstnání ve vybraném oboru a uspět tak na trhu práce," říká Diana Chobanyan, manažerka projektu.

Díky spolupráci Arménské pokrokové mládeže a Člověka v tísni se mohlo 75 účastníků kurzů zaměřit na rozvoj svých profesních dovedností a schopností. Zároveň získali teoretické a praktické znalosti ve vybraných oborech, díky kterým si dokázali najít zaměstnání a pracovat na svém kariérním růstu. Projekt finančně podpořila Evropská unie. 


Autor: Člověk v tísni Arménie

Související články