Podpora vzdělávání Chomutov

Publikováno: 20. 12. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Podpora vzdělávání Chomutov
© město Chomutov

Jak čas plynul

Během roku 2018 se do doučování zapojilo 15 dětí z města Chomutov. Během roku se událo spoustu věcí, některé děti ukončily spolupráci z důvodu stěhování, jiné děti přestaly docházet bez zjevného důvodu.

 K dnešnímu dni však máme v doučování zapojených necelých 40 dětí. Během roku se podařilo zapojit do doučování i základní školy, se kterými byla navázána spolupráce v rámci skupinového doučování. Podařilo se znovu obnovit volnočasové aktivity, zavedli jsme každý měsíc aktivitu se starším kamarádem případně další volnočasové aktivity. Z volnočasových aktivit děti nejvíce zaujal squash ve Fitness centru v Cihlářské, divadelní představení Princezna Koloběžka v Městském divadle, a hrůzostrašná pohádka Hotel Transylvánie 3 v kině Svět. Kluci z doučování nejvíce ocenili návštěvu Železničního muzea v Chomutově.

Kájík

 Kája je druhák s poruchou pozornosti a s maminkou, která se o něj a o sestru stará sama. Káju jsem z počátku doučovala sama, po pár měsících se mi podařilo nakontaktovat novou dobrovolnici Lucii Bachorovou. Lucie má vystudovanou VŠ pedagogického směru a má praxi v práci s dětmi, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. V tomto případě nám, jak se říká, byly hvězdy nakloněny a tato spolupráce se stala velmi efektivní. Dobrovolnice Lucie pracuje s Kájou na doučování ČJ a M, zároveň mu poskytla možnost pocítit zdravé hranice v komunikaci s dospělými a na základě těchto aspektů se zlepšil i jeho vztah s maminkou. Ve škole také začal lépe pracovat, je pohotovější a dokáže lépe pochopit probíranou látku.

Spolupráce se ZŠ

 Od února do června na ZŠ Písečná probíhalo doučování dětí, které toto doučování měly spíše jako povinnost zadanou od rodičů a školy. Paní učitelky vytipovaly děti, které by doučování potřebovaly, ale děti zájem neměly. Od toho se odvíjela jejich demotivace. Od září se tato spolupráce vyhodnotila, škola pochopila, že takto demotivované děti budou mít k učení spíše odpor, přes veškeré snahy pracovnice z doučování nebylo možné děti namotivovat, povzbudit je k aktivitě a naladit na správnou vlnu. Po rozhovoru se zástupkyní školy jsme do doučování zapojily již pouze děti, které mají o doučování zájem ze své vlastní vůle. Tyto děti na doučování chodí pravidelně, a u některých jsou vidět okamžité výsledky. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A v tomto případě to platilo dvojnásob.

 Ke konci roku se nám podařilo navázat spolupráci se ZŠ Zahradní. Před pár měsíci jsme měli na ZŠ doučovanou slečnu, která přestoupila na jinou školu, od té doby jsme na ZŠ žádného studenta k doučování neměli. Po oslovení školy a oprášení dobrých vztahů s vedením školy se nám v zimních měsících přihlásilo na skupinové doučování 20 dětí. Z důvodů kapacity jsme mohli doučovat pouze 13 dětí. V posledním týdnu před vánoci jsme ještě plni energie zrealizovali první dvě skupinová doučování za pomoci nové dobrovolnice Michaely Ftáčkové. S dětmi jsme se seznámily, zjistily jsme jejich potřeby, co od doučování očekávají, v jakém předmětu si chtějí zlepšit prospěch. A do budoucna rády přibereme i další děti, na které se z kapacitních důvodu nedostalo.

Podpora vzdělávání byla v roce 2018 realizována za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

Podporu vzdělávání podporuje: Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Autor: Monika Bartušková, pracovnice Podpory vzdělávání

Související články