Pojem „dluhový poradce“ si lidé vysvětlují všelijak, já bych jej vysvětlila jako obhajování spravedlnosti.

Publikováno: 15. 10. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Pojem „dluhový poradce“ si lidé vysvětlují všelijak, já bych jej vysvětlila jako obhajování spravedlnosti.
© Foto: Helena Šebková

V Člověku v tísni pracuji dva roky. Nejprve jsem začínala na pobočce v Rokycanech, kde jsem pracovala v terénním programu v dluhovém poradenství a později jsem se stala koordinátorkou pobočky. Během minulého roku jsem se přesunula jako dluhová poradkyně na pracoviště do Berouna. To i vzhledem k tomu, že samotné město Beroun vykazuje velký podíl lidí v exekuci. Dle statistik Otevřené společnosti, o.p.s., která zpracovala data o počtu vedených exekucí v České republice a vytvořila mapu exekucí, je v Berouně evidováno celkem 11 268 nařízených exekucí a celkově se exekuce týká 15,15 % berouňáků. Ze všech 206 obcí s rozšířenou působností, se ORP Beroun dostává na 68 umístění v počtu podílu osob v exekuci.

Pojem „dluhový poradce“ si lidé vysvětlují všelijak. Mnozí jej spojují s finančním poradcem. Což je na hony vzdálené tomu, co děláme u nás. Samotné slovo poradce může budit dojem, že vám kdosi bude předkládat jakýsi expertní universální patent na to, jak nejlépe vést život.

Má práce však obsahuje náplň, kterou lze v obecné rovině formulovat jako použití takových nástrojů, které mohou vést ke snížení dluhové zátěže, dále k posílení spravedlivého vymáhacího procesu a zvýšení povědomí o vlastních právech. V konkrétnější podobě to znamená, že náplní práce dluhového poradce, ve chvíli, kdy přichází předlužený člověk, je především:

• Zmapování dluhů – zejména co do počtu věřitelů a výší pohledávek

• Zmapování příčin předlužení - především proto, aby se v budoucnu člověk neocitl ve stejné situaci a minimalizovalo se tak riziko opakování podobného vzorce.

• Posílení kompetencí - posílení klientových slabých stránek.

• Obrana práv - trénink využívání zákonných možností proti nekalému postupu některých věřitelů (např.: ponaučení o promlčecích lhůtách, rychlá orientace a prostředky obrany).

• Zastavování nezákonných exekucí, které byly nařízeny na základě neplatných exekučních titulů a právně jsou pak tyto závazky nerelevantní.

• Příprava insolvenčního návrhu, neboli návrhu na oddlužení pro ty, jež splňují podmínky oddlužení a zároveň je detailně zmapována jejich situace s cílem minimalizace selhání v průběhu oddlužení. Po vstupu klienta do insolvenčního řízení, dluhový poradce nadále dohlíží na plnění oddlužení a na aktuální situaci klienta.

• Slučování exekucí – v případě, že jsou pohledávky stejného oprávněného vedeny u stejného exekutora. Cílem je snížit náklady vymáhacího procesu.

• Podávání návrhů k finančnímu arbitrovi – orgán, který rozhoduje spory mezi spotřebitelem a finančními institucemi.

• Zastavování exekucí z důvodu nemajetnosti, podávání žádostí o odstranění tvrdosti zákona, komunikace s věřiteli, exekutory, podávání podnětů k ministerstvu spravedlnosti, asistence v rámci mobiliárních exekucí, podávání příp. vylučovacích žalob atd…

Práce dluhového poradce je poměrně široká. V kostce bych naši práci popsala jako obhajování spravedlnosti, a to je něco, čemu bych se i nadále ráda věnovala.

Autor: Helena Šebková

Související články