Pomáháme těm nejzranitelnějším

Publikováno: 29. 6. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Pomáháme těm nejzranitelnějším
© Foto: ČvT archiv

Již několik let pomáháme lidem, kteří se stali obětí trestného činu. Jen za poslední tři měsíce naše právnička pomáhala řešit více než dvacet případů - od domácího násilí až po krádeže a podvody. Na službu se mohou obracet také pozůstalí po obětech trestné činnosti. Naše služba je bezplatná a akreditovaná u Ministerstva spravedlnosti.

V nedávné době jsme v rámci služby řešili případ, který dokládá její návaznost na další veřejné služby. „Obětí bylo velmi malé dítě, jehož rodiče mu natolik ubližovali, že došlo ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví,“ popisuje začátek případu Alice Singrová, právnička služby. V rámci trestního řízení se stal opatrovníkem orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Úřednice OSPOD byla od soudu vyrozuměna o právu uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy. „Je třeba si uvědomit, že úřednice OSPOD řeší souběžně třeba i 130 případů rodin a nemá vždy dostatečný prostor pro zajištění odpovídající pomoci,“ upozorňuje na přetíženost úřadů Alice Singrová. Úředníci dále z velké většiny nemají právní vzdělání, jde například o sociální pracovníky apod.

Úřednice OSPOD se tak pro pomoc s uplatněním nároku na náhradu škody obrátila na naši službu. „Jde o složitější proces, na který bylo jen málo času, ale společně jsme to zvládli. Soud nároku na náhradu újmy v plném rozsahu vyhověl, otci dítěte byla uložena povinnost peněžitého odškodnění v řádu desítek tisíc korun,“ popisuje výsledek svého snažení právnička. Tu vzájemná spolupráce s úřadem i výsledek tohoto sporu těší. Zamýšlí se však nad celým systémem, který vnímá jako nedostatečný – v mnoha případech dětí postižených trestným činem nemusí dojít k dostatečné ochraně jejich práv.

„Bylo by vhodné se zamyslet nad možností zřízením speciálního orgánu, jehož posláním by byla ochrana a vymáhání práv nezletilých obětí trestných činů,“ domnívá se Alice Singrová. Současný nedostatek systému, kdy v rámci trestního řízení chybí orgán, který by měl dostatečný prostor a kompetence se dětským obětem věnovat, kritizuje například i profesorka Císařová, předsedkyně komise pro rekodifikaci trestního řádu. „Spravedlivé ochrany práv by se přeci mělo dostávat i těm nejzranitelnějším osobám, která svá práva nemohou aktivně uplatňovat. Mělo by být samozřejmostí, že děti nebudou na svých právech zkráceny. Naopak by jim měla být zaručena zvýšená ochrana,“ uzavírá Alice Singrová.

Na naši službu právního poradenství pro oběti trestné činnosti se mohou obracet všichni, kdo se cítí být obětí trestného činu. Důležitou součástí služby je vysvětlení procesních záležitostí, jednotlivých úkonů a postupů, pomáháme i při sepisování dokumentů, nabízíme i doprovod k policii a soudu. Služba je poskytována po předchozím objednání prostřednictvím tel.: 602 250 210 nebo emailu na adresu alice.singrova@clovekvtisni.cz.

Služba je zajišťována za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky a města Plzně.

 

Autor: ČvT,

Související články