Trestné činy

Plzeňský kraj: Pomoc obětem trestných činů

© Foto: Leticia Bertin

Základem tohoto druhu pomoci je poskytování právních informací obětem trestných činů. Její součástí je kromě informování také asistence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu. Tato služba je poskytována zdarma. Posláním služby je zvýšit informovanost oběti o vlastních právech a možnostech jejich plného uplatnění. Snažíme se tak minimalizovat ohrožení druhotnou újmou. Naším záměrem je pomoci postiženým s návratem k běžnému způsobu života.

Pomoc obětem trestných činů

Zaměřujeme se na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod.

Adresa: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň - konzultaci nutné domluvit předem!

Kapacita: 20 osob, věk: bez omezeníCelý text Méně textu

Jak dále pomáháme