Pomohli jsme 37 rodinám s bydlením – SOS Česko

Publikováno: 4. 5. 2022 Doba čtení: 6 minut
Pomohli jsme 37 rodinám s bydlením – SOS Česko
© Foto: unsplash.com

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla mnoha jednotlivcům, ale i celým rodinám, značnou nejistotu a existenciální potíže. Kromě naší běžné sociální práce, kterou dlouhodobě poskytujeme, jsme se proto rozhodli také vyhlásit sbírku SOS Česko. Byla určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, kteří se díky koronavirové pandemii ocitli v obtížné životní situaci. Právě díky sbírce jsme mohli již 37 rodin finančně podpořit a zabránit tak ztrátě jejich bydlení.

Součástí naší každodenní reality se od března 2020 staly roušky, respirátory, izolace, karantény. Pojmy, které jsme do té doby téměř nepoužívaly, náhle skloňoval každý několikrát denně. Covid-19 ale také znamenal uzavírání mnoha provozů, snižování počtu zaměstnanců, zavřené školy a matky na ošetřovném (OČR). V důsledku tohoto lidé přicházeli o zaměstnání, snižovaly se jim nebo jim úplně vypadávaly příjmy a hrozila kromě složité dluhové situace také ztráta toho zásadního - bydlení. „Rodiny neměly z čeho zaplatit nájemné. Mnohým z nich hrozilo, že si neudrží stávající bydlení a skončí na ubytovně, protože neměly finanční rezervy, ze kterých by pokryly výpadek jejich příjmu. Obracely se na nás také rodiny, které již o bydlení přišly a neměly na kauci spojenou s novým nájemním bydlením. Proplacení kaucí a provize realitním kancelářím z dávky mimořádné okamžité pomoci končilo často neúspěšně, protože její vyřízení je zdlouhavé a pronajímatelé většinou nemají zájem čekat,“ vysvětluje situaci metodička terénních programů Jitka Kylišová.

Krátce po vypuknutí pandemie proto organizace Člověk v tísni vyhlásila sbírku SOS Česko na pomoc obětem koronavirové krize. “Chceme podat pomocnou ruku lidem, které současná situace semele, přijdou o práci nebo živnost a hrozí jim propad do neřešitelných dluhů a velké sociální i rodinné problémy,“ řekl ke sbírce Šimon Pánek. Sbírku jsme proto mimo jiné využili na pomoc jednotlivcům i rodinám při snaze udržet jejich bydlení formou poskytnutí financí na úhradu části nájmu a ve výjimečných případech i na kauci. K dnešnímu dni jsme takto podpořili celkem 37 rodin.

Když všichni členové domácnosti přijdou o zaměstnání

Jednou z nich byla i paní Karolína. Ta bydlí v klasickém nájemním bytě 3+1 společně se 2 dospělými dětmi. Nájemní smlouvu měli na rok. Naše pracovnice již paní Karolínu znaly. V minulosti jí pomáhaly sepsat návrh na oddlužení. Měla stabilní zaměstnání, kde pobírala cca 18 000 korun měsíčně. Na konci listopadu 2020 jí byl přiznán invalidní důchod 1. stupně a kvůli zhoršujícímu se stavu musela ze zaměstnání odejít. Ve stejné firmě pracovaly také za podobný plat její dvě již dospělé děti. S oběma však byl v důsledku propouštění zaměstnanců kvůli omezující se výrobě v době pandemie rozvázán pracovní poměr už o měsíc dřív.

„Ačkoliv se děti snažily si zaměstnání aktivně nalézt, tak to kvůli pandemii a jejich nízkému vzdělání nebylo reálné. Ze 3 zaměstnaných dospělých lidí se náhle stali 3 registrovaní na úřadu práce,“ popisuje situaci místní pracovnice Daniela Dlapová.

Z úspor rodina zvládala vše hradit až do prosince. Ty se však záhy vyčerpaly a v lednu a únoru 2021 již nezbývaly finance na úhradu nájmu. „Hrozilo, že pokud vše neuhradí do 5. března, o bydlení přijdou, a to ihned bez možnosti výpovědní lhůty,“ popisuje pracovnice naléhavost situace. Ta se proto rozhodla pokusit se rodinu podpořit ze sbírky SOS Česko, což odsouhlasila komise zřízená pro posuzování nároku na podporu. „Vidíme tam velkou snahu svou situaci aktivně řešit, obě děti našly novou práci, pravidelně splácí dluhy. Vnímáme, že bez naší pomoci by rodina přišla nejen o bydlení, ale také by bylo ohroženo její oddlužení, které dosud probíhalo bez potíží,“ vysvětluje kladné rozhodnutí komise Kylišová.

O příspěvcích rozhoduje sedmičlenná komise

O přidělení finanční podpory a její výši rozhoduje sedmičlenná komise složená z našich sociálních pracovníků. Tím je zajištěna spravedlnost napříč kraji, ve kterých působíme. Podmínkou pro poskytnutí je souhlas alespoň 4 členů. U podpořených domácností je nezbytná evidentní souvislost s koronavirovou krizí, doložitelné riziko ztráty bydlení, ale pracovníci se zajímají také o historii kontinuálního zaměstnání.

Příspěvkem jsme podpořili také čtyřčlennou rodinu paní Markéty se dvěma nezletilými dětmi, která žije v nájemním bytě 3+1. Paní Markéta byla na rodičovské dovolené a její manžel pracoval jako OSVČ u stavební firmy. Koronavirová krize však vnesla do jejich rodiny změny, které již nezvládali ukočírovat vlastními silami. Paní Markéta skončila rodičovskou dovolenou a zaregistrovala se na úřadu práce. Bohužel dětská lékařka nedoporučila s ohledem na pandemii, aby její dvouletý syn s ohledem na své zdravotní potíže nastoupil do mateřské školy. Možnosti najít si práci se tak velmi zúžily a zároveň vlivem pandemie poklesly manželovy příjmy, ze kterých již nebylo možné pokrýt základní potřeby.

„Když se k tomu přidalo vyúčtování elektřiny, pojistka na auto, které manžel nezbytně potřebuje na dojíždění do zaměstnání, zamítnutá žádost o příspěvek na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc, ale také manželovo poranění ruky, paní Markéta už neviděla žádnou možnost, jak z této situace ven. Vrcholem bylo, když v blízké rodině byla diagnostikována cystická fibróza, která je dědičná, a rodina tak musela okamžitě podstoupit testy, zda jí také netrpí. Náklady se opět zvýšily,“ popisuje komplikace v rodině pracovnice Ladislava Kubišová.

Dluhová poradkyně podala s manželi insolvenční návrh, aby jim pomohla vyřešit dluhy, které vznikly zejména díky přijetí předluženého dědictví po otci paní Markéty, a zároveň požádala o podporu ze sbírky. Komise rozhodla o zaplacení finanční podpory ve výši 2 nájmů, aby rodina nejen nepřišla o bydlení, ale také neskončila v konkursu, což by pro ni bylo likvidační. „Kromě toho byl rodině zapůjčen notebook s datovým připojením pro distanční vzdělávání dcery, rodině byla zajištěna akutní potravinová pomoc a balíček drogerie, drobné školní pomůcky,“ shrnuje pracovnice pomoc rodině, která tak mohla zůstat ve stávajícím bydlení.

Výpověď z nájmu a snížení příjmu ze zaměstnání může způsobit i bezdomovectví

Další z žadatelů o pomoc formou podpory ze sbírky byla paní Věra. Ta žila v nájemním bytě 3+1 s manželem, synem a snachou. Za 10 let jí nikdy nevznikl dluh na nájemném, ani na poplatcích. Dostala však výpověď z nájmu, protože majitel chtěl byt prodat. Finanční situace jim bohužel neumožnila vyšetřit úspory nutné na hledání nového bydlení. „Paní Věra je ve starobním důchodu a má vážné zdravotní potíže, díky kterým chodí po bytě o berlích a venku musí jezdit na vozíku, má silné astma a srdeční onemocnění. Její manžel má invalidní důchod, o který zároveň bude žádat i jejich snacha, která trpí těžkým kořenovým syndromem. V tuto chvíli však nemá možnost si jakkoliv přivydělat. Jediným pracujícím členem rodiny je tak Věřin syn, který však z důvodu pandemie covid-19 nemohl pracovat na plný úvazek – pracoval jako pomocný kuchař a toto odvětví bylo pandemií značně zasaženo,“ vysvětluje situaci rodiny pracovnice Alena Džubáková.

Komise proto i v tomto případě rozhodla o schválení finanční podpory, konkrétně na kauci, díky čemuž rodina dostala příležitost hledat nový pronájem. Bez této podpory by nemohla jednat s realitními kancelářemi, jelikož by na kauci neměla. Rodině by tak hrozilo, že se ocitnou na ubytovně. „Pokud by ji však s ohledem na zdravotní stav vzali. Jinak by mohlo hrozit i bezdomovectví. Městské byty pro klientčin zdravotní stav nejsou ve městě dostupné a žádná z 22 oslovených nadací neposkytuje pomoc s financemi na nájem pro seniory,“ shrnuje závěrem pracovnice rizika a snahy řešit situaci jinou formou, pokud by rodina příspěvek ze sbírky nedostala.

Do podobných potíží se dostávají rodiny, samoživitelé, senioři a další ohrožené skupiny i z jiných důvodů, než jsou důsledky pandemie onemocnění covid-19. Vysoké ceny nájmů, energií či zdražující se potraviny dopadají na domácnosti, které obtížně hradí své závazky, a může jim hrozit až ztráta bydlení. Právě jim se snažíme pomáhat sociálním poradenstvím či s vyřízením dávek. Ty však často nestačí, nebo než se vyřídí, rodina již čelí vystěhování.

Autor: Tereza Králová

Související články