Na sbírku SOS Česko Člověka v tísni přispěli dárci přes 19 milionů korun

Publikováno: 19. 5. 2020 Doba čtení: 6 minut
Na sbírku SOS Česko Člověka v tísni přispěli dárci přes 19 milionů korun
© Foto: Štefan Berec

Na sbírku SOS Česko na pomoc lidem, kterým se výrazně zhoršila sociální, ekonomická a životní situace v důsledku opatření proti šíření koronaviru, zatím dárci přispěli přes 19 milionů korun. Díky jejich darům spustil Člověk v tísni distribuci potravinové pomoci, poskytl dluhové poradenství 1600 lidem na krizové lince a dalším stovkám přes své pobočky, denně doučuje přes 500 dětí a jeho bezplatné kurzy a vzdělávací materiály využilo tisíce učitelů i rodičů. Největší ekonomický propad chudších částí populace očekává organizace s koncem státních podpor a koncem moratoria na splátky nájmů, úvěrů a exekucí.

"Krize nejvíc dopadá a dopadne na nejchudší a lidi, kteří se už před ní drželi jen lehce nad hladinou možnosti platit výdaje na nejzákladnější potřeby,“ říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. „Ze začátku hodně pomohly opatření státu a část lidí měla aspoň základní rezervu na měsíc či dva. Rozbíháme projekty, které už dnes pomohly několika tisícovkám lidí, ale důsledky očekávané recese se projeví až v následujících měsících. Peníze ze sbírky proto chceme využít na pomoc těm, na které krize dopadne nejtvrději," dodal Pánek.

Krize nejvíc dopadá a dopadne na nejchudší a lidi, kteří se už před ní drželi jen lehce nad hladinou možnosti platit výdaje na nejzákladnější potřeby

Podle vedoucího fundrasingu Člověka v tísni Tomáše Vyhnálka přispěli dárci na účet sbírky SOS Česko od jejího vyhlášení 2. dubna 19,2 milionů korun. „Asi tři čtvrtiny z nich tvořili jednotlivci, většinou naši stálí dárci, zbylou část nadace a firmy. S některými dárci ještě jednáme, takže výsledná částka bude ještě o několik milionů vyšší,“ upřesnil Vyhnálek.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Vzdělání pro děti se špatným připojením

Z půldruhého milionu žáků a studentů, kteří v Česku přešli na výuku online, dopadnou opatření nejhůř na ty, kterým doma schází potřebné vybavení, nebo nemají dostatečnou podporu z rodiny. Chybí jim počítač a internetové připojení nemají často ani na mobilu, navíc jejich rodiny aktuálně řeší tíživé finanční, zdravotní či existenciální otázky. A sami nemají prostředky ani know-how, jak se do online výuky zapojit.

„Aktuálně podporujeme přes 500 dětí, které doučujeme všemi dostupnými způsoby, třeba přes WhatsApp nebo Messenger, propojujeme je se školou, předáváme jim materiály a jsme s nimi v pravidelném kontaktu,“ říká Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni. Dalším 200 teenagerům pomáhají jeho pracovníci s přípravou na budoucí zaměstnání či s jeho sháněním.

Víc než 150 dětem zapůjčila organizace notebooky a zajistila pro ně bezplatné internetové připojení. „Předáním počítače podpora nekončí, cílem je pomoci dětem s výukou a budovat spolu s rodinami jejich digitální kompetence,“ upřesňuje Ramajzlová. Vedle sbírky SOS Česko je pro pomoc s podporou vzdělávání potřebných dětí důležitým partnerem Nadace České spořitelny a Učíme online neziskové organizace Česko.Digital. Společný projekt s Nadací České spořitelny umožní kromě přímé podpory dětí získat zkušenosti pro prosaditelné změny. “Krize okolo COVID19 ukázala, kolik dětí nemá přístup k informačním zdrojům a vzdělávacím příležitostem. Pro společnost jako celek je takové zaostávání nevýhodné a věříme, že ukážeme, jak mohou moderní technologie pomoci,” říká Jan Černý, vedoucí Programů sociální integrace Člověka v tísni.

V reakci na uzavření škol zpřístupnil Člověk v tísni učitelům i široké veřejnosti 280 audiovizuálních lekcí a 1160 výukových materiálů na vzdělávacím portále JSNS.cz, kde také každý den zveřejňuje nové tipy a doporučení lektorů. Návštěvnost portálu se od jeho otevření ztrojnásobila na víc 3000 návštěv denně. Veřejné debaty i nabídku kurzů pro učitele a odbornou veřejnost přenesla organizace do online prostředí. V rámci vzdělávacího programu Varianty uspořádala téměř 30 setkání formou webinářů či online kurzů, kterých využilo na 1300 účastníků. Jen webináře o podpoře dětí s ADHD se zúčastnilo 377 účastníků a do online kurzu o klimatické změně se přihlásilo 1400 účastníků.

Helplinka a rozšíření pomoci

Člověk v tísni pracuje v ČR v osmi krajích. Pro lidi v nouzi, kteří nemají na dosah jeho terénní služby, navýšil kapacitu helplinky a postupně rozšiřuje tým mobilních poradců do oblastí, kde není dluhové poradenství dostupné. Propady do dluhů a ztrátu bydlení považují jeho pracovníci za největší nezdravotní ohrožení celé krize.

„Od poloviny března využilo naši helplinku více než 1600 lidí,“ říká její koordinátorka Renata Bořkovcová. Na linku v posledních měsících volají zejména lidé, kteří se neorientují v situaci a nabídkách kompenzací, vypadly jim příjmy a navržené kompenzace nestačí k pokrytí jejich základních potřeb. „Jde často o živnostníky, starobní a invalidní důchodce, samoživitelky a lidi, kteří si brigádně přivydělávali na DPP a DPČ. Spolu s mladými rodinami jde o nejzranitelnější skupiny, kterým každý drobný výpadek přináší výrazné existenční problémy. Kvůli poklesu nebo úplné ztrátě příjmů tak s lidmi často řešíme situace, které jsou pro řadu z nich zcela nové. Radíme jim, jak nespadnout do dluhové pasti, jak postupovat, když nemají na nájem, nebo dokonce ani na jídlo,“ dodává Bořkovcová.

Propady do dluhů a ztrátu bydlení považují jeho pracovníci za největší nezdravotní ohrožení celé krize.

Linku v jednu chvíli obsluhují vždy 3 poradci a celkem se na ní střídá 18 pracovníků, kteří odpovídají na dotazy každý všední den od 9 do 17 hodin. Na helplince neposkytují jen základní poradenství, ale prochází detailně klientovu situaci a společně hledají vhodné řešení pro jeho konkrétní situaci. “Zjišťujeme, v jaké fázi dluhu klient je, snažíme se jej upozornit na konkrétní rizika nejčastěji v podobě lhůt či konkrétního způsobu obrany,” upřesňuje Bořkovcová. Jedna konzultace tak průměrně trvá 30 minut.

Vzdálená podpora ale má své limity. “Díky podpoře českých dárců rozšiřujeme počet dluhových poradců a plánujeme postupně otevřít kontaktní místa v desítkách dalších měst, kde není obdobná pomoc poskytována,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství. “Připravujeme se na krizové vlny. Od července začnou opět standardně probíhat mobiliární exekuce i dražby, na konci října skončí vládní moratorium umožňující odklad splátek úvěrů a na konci roku pomine ochrana nájemníků, kteří přestali být schopni platit nájem,” říká Daniel Hůle.

Potravinová pomoc pro nejpostiženější

Největší opožděný ekonomický a sociální propad očekává organizace u samoživitelů, živnostníků, lidí zaměstnaných mimo stálý pracovní poměr, kteří byli na trhu práce ohrožení už před krizí. Některé rodiny přestávají mít peníze na běžné potřeby, jídlo, dětskou výživu, pleny a základní hygienické pomůcky. Podle odhadu pracovníků Člověka v tísni jsou už teď podobně postiženy tisícovky rodin.

Člověk v tísni od začátku krize poskytl potravinovou pomoc 322 klientům. Potřeby se v jednotlivých regionech liší. “Například na Kladně tušíme, že může být něco mezi 100-200 rodinami žijícími většinou na ubytovnách. V Karlových Varech, Bílině či Ústí nad Labem pak víme zatím o desítkách jednotlivců či rodin,” říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí metodička sociálních služeb Člověka v tísni. Na výdej potravinových balíčků je podle ní navázána další podpora tak, aby nešlo pouze o řešení momentální krize, ale aby se lidé dostali k dlouhodobější pomoci s trvalejšími výsledky.

Podle odhadu pracovníků Člověka v tísni jsou v potravinové nouzi tisícovky rodin.

Díky daru firmy Bushman také organizace rozdala přes 11 tisíc kusů respirátorů 60 místním organizacím v 7 krajích. Terénní sociální pracovníci tak mohli obnovit pomoc ohroženým rodinám.

*Úvodní foto: distribuce roušek a dezinfekce v Přerově. Autor: Štefan Berec

Autor: Člověk v tísni

Související články