Příběh z Cesty Ven

Publikováno: 4. 12. 2018 Doba čtení: 4 minuty
Příběh z Cesty Ven
© Wikipedie

 Spolupráci s manželi Hlavatými jsem navázal v březnu 2018. Oslovili mě na základě obdrženého usnesení z Krajského soudu Ústí nad Labem. Krajský soud totiž obdržel, stejně jako manželé Hlavatých, dopis od věřitele, včetně návrhu o splátkový kalendář, ale stanovená výše splátek byla pro manžele nereálná. V Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem byla dána manželům lhůta na vyjádření ke vzniklému a nesplácenému dluhu vůči věřiteli.

Nejprve jsem se v případu potřeboval zorientovat. Na prvním setkání jsem se dozvěděl, že jsou manželé v insolvenci, bydlí u soukromníka na chomutovském sídlišti, oba jsou vedeni na ÚP (manžel má občas nějaké melouchy), ale své dluhy za přispění jejich dcery pravidelně splácejí. Nevěděli ale, jestli dluží něco společnosti, která je i soud oslovila. Během delšího rozhovoru jsem zjistil, že manželé v minulosti páchali trestnou činnost a tato společnost byla jednou z poškozených, kterým mají manželé uhradit náhradu za vzniklou škodu. Paní Hlavatá mi ukázala trestní příkaz a rozsudek ze září 2017, kde jí a jejímu manželovi byly stanovený podmíněné tresty včetně úhrady škody poškozeným společnostem. Dlužné částky poškozeným společnostem doposud „ignorovali“, jelikož si mysleli, že tyto dluhy splácet nemusí, vzhledem k tomu, že se tyto společnosti nepřihlásili do insolvenčního řízení. Vysvětlil jsem, že tyto závazky pocházejí z trestné činnosti a insolvence se na ně nevztahuje, tudíž je nutné náhradu škodu poškozeným společnostem začít splácet, jinak hrozí, že jim bude insolvence zrušena a prohlásí se na ně konkurz. Což by mělo negativní dopad jak na manželé, tak i na všechny jejich věřitele. S manželi jsme sepsali vyjádření ke sdělení věřitele a poslali jsme ho Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

 S manželi jsem se domluvil na další spolupráci, oslovení poškozené společnosti, popis aktuální situace a vyjednání nižších splátek. Během dalších tří měsíců dostávají manželé Hlavatých další dopisy, sice od jiných společností, obsahově ale takřka identické. Na všechny obratem reagujeme s návrhy o splátkové kalendáře, ovšem v té nejnižší možné výši. Některé společnosti zareagovali a navrhli klientům nižší splátky, jiné společnosti se doposud neozvali.

 V červnu 2018 obdrželi manželé od Krajského soudu v Ústí nad Labem předvolání na srpen, ve věci zrušení insolvence, za přítomnosti insolvenční správce. Důvodem zrušení insolvence je pro soud nově vzniklý závazek vůči jedné z poškozených společností. S manželi se domlouvám, že k soudu pojedu s nimi a apeluji na ně, ať hlavně posílají v pravidelných a řádných intervalech splátky poškozeným společnostem a doklady o zaplacení ať si pro soud uchovávají.

 V červenci 2018 se řízení ve věci zrušení insolvence odročilo na neurčito, insolvenční správce ještě nedodal zprávu týkající se majetku manželů. V září manželé obdrželi předvolání na listopad. Domlouvám na postupu a doprovodu, předávám informace, co vše je zapotřebí si vzít k soudu s sebou a píšeme žádost o výslech svědka, tedy mě, jako resocializačního pracovníka.

Zde je stručný popis průběhu soudního líčení:

 Soudce si předvolal manžele, ti mu ihned po vstupu do jednací síně předali žádost o výslech svědka. Soudce se prý během líčení manželů několikrát zeptal, proč chtějí, abych já jako svědek vypovídal. Manželé poukázali na naši spolupráci a na mou pomoc při řešení jejich situace. Následně jsem byl předvolán jako svědek. Soudce se mě nejprve zeptal, proč si myslím, že bych měl k případu vypovídat. Řekl jsem soudci, jaký si myslím, že by mělo zrušení insolvence dopad na manžele a především na věřitele (ti který jsou v insolvenčním řízení a poškozené společnosti). Po mé odpovědi mě soudce seznámil s mými právy a povinnostmi a začal mi klást otázky. Ptal se mě na naší spolupráci, na finanční situaci manželů, zaměstnání, komunikaci s poškozenými společnostmi atd.

 Toto líčení dopadlo pro manželé dobře a byli ponecháni v oddlužení. Do března 2019 mají předložit soudu dohody s věřiteli (s poškozenými společnostmi). Insolvenční správce bude muset předložit zprávu o průběhu oddlužení (nebyl z důvodu nemoci přítomen).

 Manželé Hlavatých jsou motivováni nadále náhrady škody poškozeným společnostem splácet (opět jsem jim připomenul, aby dodržovali termíny splatnosti, jinak se vystavují zrušení dohod o splátkové kalendáře), jelikož si uvědomují, co by pro ně znamenalo zrušení insolvence. Jsme domluveni, že oslovíme zbývající poškozené společnosti (ty, které se manželům doposud neozvali) a též je požádáme o splátkový kalendář. Tím bychom mohli předejít další obdobné situaci, která nastala nyní.

Projekt CESTA VEN, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007807 je spolufinancován Evropskou unií.

Autor: Martin Slavík, resocializační pracovník

Související články