Prohlášení k projednávání klíčového zákona v systému exekucí

Publikováno: 18. 3. 2021 Doba čtení: 5 minut
Prohlášení k projednávání klíčového zákona v systému exekucí
© pixabay

Dne 17. 3. proběhlo klíčové jednání Ústavně právního výboru, kde poslanci nepodpořili prakticky žádné změny v systému fungování exekucí. Domníváme se, že rozhodování některých poslanců mohlo být ovlivněno závěry výzkumné agentury STEM/MARK, který si zadalo sdružení vymahačů dluhů a pofidérních nebankovních společností. Otázky průzkumu byly podle řady sociologů a odborníků na průzkumy manipulativní, návodné a zveřejnění průzkumu bylo záměrně načasováno před klíčovým jednáním výboru.  

K nevhodnosti načasování zveřejnění výsledků těsně před klíčovým jednáním se vyjádřilo sdružení SIMAR zastřešující nejvýznamnější agentury zaměřené na výzkum veřejného mínění: „Souhlasíme však s tím, že načasování zveřejnění projektu klientem těsně před projednáváním problematiky v Poslanecké sněmovně ČR, se zdá nešťastné. Nebyl zde dostatečný prostor pro společenskou debatu o významu výstupů tohoto výzkumu.“

Řada otázek prezentovaných ve výzkumné zprávě je podle nás zavádějících. Například otázka: „Souhlasíte s tím, aby stát snížil vymahatelnost dluhů, čímž by mohlo dojít ke zdražení některých služeb?“ je silně návodná, stavící na neodůvodněných předpokladech (zdražení služeb). K povaze otázek se opět vyjadřují ve svém prohlášení zástupci sdružení SIMAR: „...vidíme, že dotazník vykazuje některé znaky nevhodné formulace otázek. Doporučujeme proto všem, kteří tento výzkum využívají k rozhodování týkající se tématu tohoto výzkumu, aby se zdrželi jeho využití do doby, než bude odborně a nezávisle posouzen.”

VYJÁDŘENÍ ČLOVĚKA V TÍSNI

Chápeme, že vymahači dluhů usilují o zachování statusu quo v oblasti exekucí i insolvencí, protože některé navrhované změny ohrožují jejich obchod s dluhy. Za těžko uvěřitelný naopak považujeme dle nás neprofesionální přístup jinak respektované agentury STEM/MARK, která se návodnou formulací otázek pod rouškou nezávislé expertizy přímo zapojila do politického rozhodovacího procesu.

Česká asociace věřitelů, jako zadavatel průzkumu, přitom spíše sdružuje vymahače dluhů, jako například některé advokátní kanceláře, inkasní agentury a exekutorský úřad, kteří své pohledávky vymáhají v rámci nemravného vymáhacího systému. Jen v současné době je vedeno víc než 4 miliony exekucí proti víc než 700 tisíc lidí.

V neposlední řadě považujeme za nevkusnou publikaci našeho loga v rámci této výzkumné zprávy, protože naopak dlouhodobě usilujeme o humanizaci pravidel exekucí v Česku.

Zásadní otázkou zůstává naplnění závazků premiéra Andreje Babiše, který opakovaně deklaroval záměr změnit systém exekucí v Česku. Z původních příslibů jeho vláda v samotné oblasti exekucí nezměnila prakticky nic. Místo posílení spravedlnosti se poslanci ANO a SPD spíše zaměřují na obhajobu obchodních zájmů velkých exekutorských úřadů.

POCHYBNÉ PRŮZKUMY

Nejde o první nedůvěryhodný průzkum České asociace věřitelů, který volá po zachování či zpřísnění systému vymáhání dluhů v ČR. Účelové analýzy a různá „šetření“ zveřejňuje v rámci nedávno založeného projektu Češi v právu. V únoru tak například na svém webu publikoval „šetření“ spolku Lighthouse, podle něhož vyšlo, že po zpřísnění systému vymáhání a oddlužení volají sociální pracovníci. Průzkum provedený bez jakékoli zveřejněné metodiky pak v poslanecké sněmovně paradoxně představovala zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

Proti způsobu provedení výzkumu ve společném prohlášení protestovali odborníci na dluhovou problematiku z Platformy za reformu exekucí, jejímiž členy je například největší poskytovatel sociálních služeb v Česku Charita ČR, Rubikon Centrum či Institut prevence a řešení předlužení, ale i zástupci zaměstnavatelů a někteří podnikatelé, výzkumníci, akademici a organizace zabývající se právním poradenstvím Frank Bold.
PŘES 700 TISÍC ČECHŮ V EXEKUCI
 ●  Podle údajů Exekutorské komory mělo loni v listopadu exekuci 719 503 lidí.
 ●  Exekucí bylo 4,33 milionu.
 ●  Zadlužený musel v průměru splácet bez úroků a poplatků 441 200 korun.
 ●  Od loňského února se suma zvedla o 69 300 korun.
 ●  Podle expertů na dluhovou problematiku se situace může v příštích letech kvůli dopadům epidemie koronaviru zhoršovat.

Průzkum podle zpravodajského webu Aktualne.cz, vyvolal rozruch také mezi částí sociologů. Ti otázky označují za silně návodné, čímž se podle nich změnily výsledky dotazování. Agentura Behavio dělala shodou náhod v podobné době pro své vlastní potřeby obdobný průzkum, jehož výsledky se liší o desítky procentních bodů. Na rozdíl od průzkumu STEM/MARK nepotvrzuje, že by lidé odmítali reformu, která by podle expertů omezila obchod s chudobou a mohla by 700 tisícům Čechů pomoci se dostat z dluhové pasti. Výsledek byl v jejich prospěch. V případě výzkumu Behavio, které ho dělalo na vlastní náklady, dopadly výsledky opačně.

 ●  OTÁZKA STEM/MARK: V Česku je více než 150 exekutorských úřadů, které se výrazně liší svou velikostí, personálním a technickým zázemím, kvalitou a úspěšností své práce. Je podle vás správné, aby si věřitel mohl vybrat exekutora, kterému svěří vymáhání svého práva?  Možnosti: ano/ne/nevím. Výsledek: 54 procent Čechů si přeje, aby si věřitel mohl vybírat exekutora.

 ●  OTÁZKA BEHAVIO: Kdo má exekutora vybírat? Možnosti: věřitel/soud/dlužník/bez odpovědi. Výsledek:  87 procent Čechů si přeje, aby exekutora vybíral soud. Podobně dopadl v roce 2019 i průzkum agentury NMS zadaný poslancem Pirátů Lukášem Kolaříkem. Tehdy si dle průzkumu 69 procent Čechů myslelo, že by exekutor měl být přidělen státem podle trvalého bydliště dlužníka.

ŘEŠENÍ ZADLUŽENÍ A POMOC ČLOVĚKA V TÍSNI

Člověk v tísni se problémem extrémního předlužení domácností a snahami o nápravu systému zabývá přes 20 let. Služby dluhové poradenství už využily desítky tisíc lidí, kteří si se situaci neumí pomoci nebo ji bez podpory nemohou řešit sami. Důvodem může být nízké vzdělání, chybějící kompetence, nedostatek informací či peněz na placené služby. 

V reakci na epidemii jsme zdvojnásobili kapacitu help linky a rozšířili tým dluhových poradců, kteří nově pomáhají v 55 obcích ČR, vedle stávajících osmi krajů, kde už dluhové poradenství poskytujeme. Tým, čítající už před krizí přes 50 dluhových poradců, posílilo v reakci na ekonomické dopady krize 20 dluhových expertů. Pomáhají lidem při mapování závazků, vyjednávání s věřiteli a exekutory, zastavování nezákonných exekucí či komunikaci se soudy. DO PROBLÉMŮ S DLUHY SE DOSTÁVAJÍ I LIDÉ ZE STŘEDNÍ TŘÍDY

Autor: Člověk v tísni

Související články