Projekt ACP4C – Být občanem (Active Citizen/Philosophy for Children)

Publikováno: 26. 11. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Projekt ACP4C – Být občanem (Active Citizen/Philosophy for Children)
© Tomáš Princ

Název projektu / Project Name: ACP4C – Být občanem / ACP4C – Being Citizen

Trvání projektu / Project Duration: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022 

Anotace: Projekt ACP4C – Být občanem se zaměřuje na prostředí českých základních a středních škol s cílem posílit občanské kompetence žáků. Na většině škol žáci nemají možnost zkoumat občanství a roli občana v žité realitě. Projekt ACP4C – Být občanem seznamuje učitele s osvědčenými metodami Active Citizens a Filozofie pro děti, které učitelům umožní zavádět demokratické principy přímo do výuky, pomáhají učitelům vést žáky k hlubšímu zkoumání problému i schopnosti řešit výzvy a jednat. V rámci projektu vzniknou žákovské projekty podporující vědomí vlastní a politické účinnosti i podpůrné materiály, které mohou využít další školy.

Annotation: The project aims at strengthening pupils’ civic competences. In most schools, pupils do not have the opportunity to explore citizenship and the role of the citizen in the lived reality. Through this project, teachers from 10 schools will gain competences to use the proven methods of Philosophy for Children or Active Citizens to introduce democratic principles into the classroom, encourage pupils to explore and solve problems, and empower them to act. Moreover, pupils’ will strengthen their self and political efficacy through own projects; support materials for other schools will be created.

Cíle projektu:

Podpora učitelů: 24 učitelů (z 10 škol) získá jistotu v práci s některou z metod Active Citizens nebo Filozofie pro děti, které podporují rozvoj občanských kompetencí žáků, a začne ji využívat ve své praxi.

Podpora žáků: žáci na 7 školách si osvojí občanské kompetence, díky kterým zrealizují místní projekty, zároveň přitom dojde k zahájení spolupráce škol s místními aktéry.

Tvorba podpůrných materiálů: ve spolupráci se zapojenými učiteli bude připraven metodický balíček (10 lekcí a video) pro podporu rozvoje občanských kompetencí žáků prostřednictvím metody Filozofie pro děti v alespoň 3 různých předmětech.

Součástí projektu je evaluace metod Active Citizens a Filozofie pro děti a jejich dopadu na občanské vzdělávání.

Informujeme o projektu:

Projekt jsme zahájili informačními webináři k metodě Filozofie pro děti a k programu Active Citizens. Proč se zapojit do Active Citizens si můžete přečíst v následujícím článku:

Pro lektory jsme zorganizovali kurz Filozofie pro děti s Jasonem Buckleyem z Velké Británie. Cílem tohoto setkání bylo podpořit naše lektory, aby mohli rozvíjet metodu i v českém prostředí. Co si myslí Jason Buckley o vzdělávání, si můžete přečíst zde:

Na přelomu února a března jsme začali spolupracovat se 10 školami. Tři z nich pracují s metodou Filozofie pro děti, dalších 7 rozvíjí občanské komptence svých řáků skrz metodu Active Citizens.  

Pro více informací o projektu kontaktujte projektovou koordinátorku: 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. // The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.  

Odkazy na webové stránky programu a konsorcia:

 

Autor: Varianty

Související články