RWE vs. život bez dluhů

Publikováno: 1. 9. 2016 Doba čtení: 2 minuty
RWE vs. život bez dluhů
© ČvT archiv

Opakovaně nás překvapují postupy velkých společností, které zajišťují dodávky energií, telekomunikační služby apod. O tom, jak postupuje společnost RWE se v nedávné době přesvědčil jeden z našich klientů. Jde o muže v seniorském věku, který žije v Plzni.

V minulosti se zadlužil a vše skončilo insolvenčním řízením (tzv. oddlužení / osobní bankrot). Po pěti letech splácení si oddechl - podmínky insolvence dodržel a těšil se na život, ve kterém jej již nebudou strašit dluhy. „Dlužník se v rámci procesu osvobozuje od placení pohledávek přihlášených do oddlužení v rozsahu, ve kterém nebyly dosud splaceny, a také pohledávek, které do něj zahrnuty nebyly, protože je věřitelé do řízení nepřihlásili. Po oddlužení by tedy měl člověk začínat s čistým štítem,“ vysvětluje Andrea Vernerová, naše dluhová poradkyně.

O to větší bylo pro seniora překvapení, když mu byla na důchod uvalena další exekuce. Nevěděl si se situací rady, a tak se obrátil na naší službu dluhového poradenství. „Společně jsme zjistili, že svoji pohledávku uplatňuje společnost RWE, u které vznikl dluh v průběhu oddlužení. Nemohl být tedy do řízení řádně přihlášen a uvedená pravidla se na něj nevztahují,“ upřesňuje dluhová poradkyně.

Opravdový šok měl ale teprve přijít – dluh se týkal úhrad za dodávky plynu do bytu, kde senior nebydlí od roku 1985! Šlo o byt, ve kterém žil s bývalou manželkou, která přestala za plyn platit. „Pokoušeli jsme se dopídit, proč by měl po letech platit za plyn v bytě, kde už léta nebyl. Zástupci společnosti nám doložili ručně psaným lístečkem ´přihlášení k odběru plynu´ z roku 1977. To bylo sice na jeho jméno, podepsána však byla jeho tehdejší manželka. Jiná smlouva podle RWE údajně neexistuje a přihlášení se automaticky prodlužovalo,“ pozastavuje se nad praxí společnosti RWE Andrea Vernerová. Ta doplňuje, že díky pět let starému dluhu ve výši několika set korun nyní společnost vymáhá cca 16 tisíc korun.

Pokud společnost nezmění svůj postoj, bude muset senior částku zaplatit. Situace je totiž ještě trochu zamotanější. „K uvedenému dluhu již proběhlo soudní řízení. V podaném odporu však pán uvedl špatnou adresu, takže nebyl předvolán na jednání a bylo rozhodnuto v jeho nepřítomnosti,“ krčí rameny dluhová poradkyně. Na ziscích společnosti RWE se tak bude podílet senior, který již žil v naději na život bez dluhů.

Autor: ČvT,

Související články