Složitá cesta za zdravotní péčí: Rodina se po návratu ze Slovenska potýká s úřady

Publikováno: 11. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Složitá cesta za zdravotní péčí: Rodina se po návratu ze Slovenska potýká s úřady
© Foto: www.pixabay.com

V listopadu 2022 nás oslovila pracovnice základní školy. Seznámila nás s rodinou, která se po několika letech vrátila ze Slovenska a jejichž situaci bylo potřeba začít akutně řešit. Jednalo se především o zdravotní stav nejmladšího syna.

Rodiče se narodili v České republice a mají české státní občanství. Odstěhovali se na Slovensko, kde založili rodinu. Po návratu do ČR na ně ale čekala spousta překážek. Děti byly na Slovensku pojištěné, měly slovenské rodné listy. Rodina nemohla na úřadech či pojišťovně bez českých dokladů nic vyřídit. Společně jsme rozplétali situaci a zjišťovali, co vše je potřeba zařídit, aby dětem byla zajištěna adekvátní zdravotní péče.

 První věc, na kterou jsme narazili, bylo získání českých dokladů. Bez nich jsme se nemohli hnout z místa. I když jsou oba rodiče české národnosti, děti byly považovány za cizince. Na pojišťovně po matce požadovali povolení k přechodnému pobytu či české rodné listy, to samé na rodinu čekalo i na Úřadu práce. Obrátili jsme se na zvláštní matriku do Brna. Pro získání rodných listů je potřeba získat několik dokumentů – originály slovenských rodných listů, doslovný výpis z matriční knihy, na kterém se nachází potvrzení o určení otcovství. Tyto dokumenty bylo potřeba získat ze Slovenské matriky. Ovšem slovenský zákon neumožňuje, aby v těchto záležitostech jednala fyzická osoba, o dokumenty tedy nemohou žádat rodiče dětí. Oslovili jsme několik institucí – OSPOD, odbor sociálních věcí, matriku. Nikdo z uvedených nebyl ochotný rodině pomoci pod záminkou nedostatečných kompetencí k těmto úkonům. Nakonec se podařilo od jedné úřednice doslovný výpis z matriční knihy získat. Po 2 měsících byla úspěšně odeslána žádost na Slovensko.

 Po dlouhých 5 měsících se konečně podařilo získat české rodné listy pro děti. Rodiče mohou děti zaregistrovat u české pojišťovny, hledat lékaře. Hledání lékaře je běh na dlouhou trať, je důležité zjistit, s jakými pojišťovnami mají uzavřené smlouvy. České rodné listy umožní rodině podat žádosti o Příspěvek na bydlení. Víte kolik dokumentů je potřeba k této žádosti doložit? Jedná se o české doklady, hlavní žádost, doklady o čtvrtletních příjmech rodičů, prohlášení osob bez příjmů, náklady na bydlení, potvrzení o studiu a potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte.

 Je duben, čas vyúčtování. Je důležité vědět, co dělat s dopisem od dodavatele energií. Uvidíte-li účet v červených číslech a úspory jsou ty tam, můžete požádat Úřad práce o dávku Mimořádné okamžité pomoci. Důležité je požádat o dávku v měsíci, ve kterém nedoplatek vznik. Formuláře jsou na webových stránkách, vyplnění této žádosti a příloh neodradí. Příloh minimum, srozumitelné.

Přesně to jsme si říkaly se starší paní, která žije ze svého invalidního důchodu a děsí se neplánovaných výdajů. A stalo se. Jeden z domácích spotřebičů dosloužil. Proto jsme se obrátily na Úřad práce a vyplnily žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc. A to by v tom nebyl byrokratický šiml! Za pár dní paní obdržela tlustou obálku s výzvou od Úřadu práce, aby doplnila čtyři chybějící přílohy. Když jsme si žádost z webu stahovaly, o těchto přílohách jsme nevěděly. V okamžiku, kdy Úřad práce žádost přijal, vyrazil k paní na šetření. Nejspíš nemohou přílohy v rámci šetření přinést, vše musí být řádně evidováno, posláno s razítkem. Byrokratické postupy ztěžují práci všem. Pracovníky Úřadu zdržují v rozhodnutí o žádosti, děsí adresáty a mohou i odradit zkusit o dávky požádat. Žádost byla schválena během 14 dnů. Radost, kterou jí tato zpráva udělala, převážila peripetie, kterou s vyplňováním a dokládáním dokumentů zažila.

Pokud se i Vám zdá jednání s úřady a institucemi náročné, neváhejte nás kontaktovat!

Autor: Tereza Kynclová, terénní pracovnice

Související články