Tváře změny: zambijští aktivisté bojují za lepší život statisíců lidí

Publikováno: 19. 1. 2021 Doba čtení: 5 minut
Tváře změny: zambijští aktivisté bojují za lepší život statisíců lidí
© Foto: People in Need

Aktivní občanská společnost, která je u zákonodárců schopná vyžadovat lepší služby a plnění závazků vlády, není v mnoha afrických zemí bohužel úplnou normou. Stejně tak je tomu i v Zambii. I přesto, že Zambie v minulých letech zažívala ekonomický rozkvět, základní služby jako je vzdělání, zdravotnictví, infrastruktura nebo možnosti zaměstnání jsou stále nedostupné nebo nemají potřebnou kvalitu. Pro většinu obyvatel Zambie je přístup ke kvalitním službám stále velkou výzvou, a to zejména pro lidi žijící na venkově.

Učíme občany požadovat svá práva

Abychom dosáhli aktivizace občanské společnosti, spojili jsme se s místní nevládní organizací Mansa District Land Alliance (MDLA), která má mnohaleté zkušenosti s tímto tématem přímo ze Zambie. Člověk v tísni a MDLA tak pracují s místními nevládními organizacemi, běžnými občany i zákonodárci ve dvou nejchudších provinciích Zambie. Cílem tříletého projektu financovaného Evropskou Unií je zrychlit naplnění klíčových reforem, jejichž cílem je zlepšit kvalitu a dostupnost služeb pro všechny Zambijce.

Rok 2021 je posledním rokem projektu, který je opravdu nabitý množstvím aktivit a skládá se ze tří hlavních částí:

  • Budování kapacit a školení místních nevládních organizací v oblasti klíčových témat dobrého vládnutí i projektového řízení, získávání finančních zdrojů či reprezentace místní komunit
  • Propojování těchto organizací v silnou síť, která bude mít silnější hlas a schopnost reprezentovat
  • Podpora schopnosti nevládních organizací lobovat u místní vlády s cílem požadovat kvalitnější služby a implementaci různých zákonů či vyhlášek

V západní provincii Zambie Člověk v tísni pracuje ruku v ruce s 15 místními nevládními organizacemi, stejně tak MDLA spolupracuje se stejným množstvím organizací v provincii Luapula na druhé straně Zambie. Tyto organizace se do projektu přihlásily na jeho počátku v roce 2019 a účastní se různé škály aktivit, které byly navrženy speciálně tak, aby odpovídaly jejich reálným potřebám.

Opravdoví lidé v zákulisí změn

Člověk v tísni zastává názor, že opravdová změna může nastat pouze v okamžiku, kdy se zapojí místní aktéři. Právě proto je i v rámci tohoto projektu role Člověka v tísni spíše podpůrná a jejím cílem je pomoci místním organizacím uvědomit si svou sílu, zapracovat na svých mezerách a dosáhnout kýžené změny, která bude mít opravdový dopad na život běžných lidí v Zambii.

Kdo jsou tedy ti opravdoví lidé v zákulisí? Seznamte se s místními hrdiny, jejichž úkoly nejsou menší než reprezentovat a stát za stovkami tisíc lidí, kteří žijí ve velmi odlehlých částech Zambie.

Poslechněte si, co říkají o jednom z mnoha školení, která v rámci tohoto projektu Člověk v tísni zorganizoval. Tentokrát se jednalo o pětidenní školení na téma psaní projektů a projektového řízení, jehož cílem bylo vybavit účastníky školení praktickými znalostmi, jak získávat finance pro běh jejich organizací a jak efektivně vést získané projekty.

Violet Mutetelwa Kakanda

Violet Mutetelwa Kakanda pracuje pro organizaci spojující učitele, kteří bojují proti zneužívání dětí. Během školení si paní Mutetelwa uvědomila několik velmi důležitých věcí. První z nich je skutečnost, že s nabízením řešení problémů by neměla přicházet organizace zvenčí, ale přímo lidé z komunit, kterých se tyto problémy dotýkají. Druhou věcí je důležitost zapojení místních aktérů do projektů (i v jejich přípravné fázi), protože právě ti mají největší znalosti jak oblasti, tak místních problémů i obyvatel.

Allan Chinambu

Allan Chinambu je projektový koordinátor zambijské asociace pěstitelů ořechů kešu. Díky školení Člověka v tísni se pan Chinambu naučil, jak správně identifikovat problém na komunitní úrovni a jak psát projektové návrhy, které řeší opravdové problémy místních lidí, se kterými jeho asociace pracuje.

Celý příběh pana Chinamby si můžete přečíst tady

Federico W. Mikosa

Školitel z komunitní organizace Namuso, Federico W. Mikosa, nyní ví, jak vytvořit komunikační strategii pro právě probíhající projekt. Kromě toho na základě školení pan Mikosa plánuje oslovit ČvT v Zambii a napsat společný návrh projektu, jehož cílem bude zlepšit živobytí lidí zambijského venkova skrze prevenci šíření infekčních nemocí dobytka, který je základním zdrojem živobytí.

Dorcas Silumesi

Dorcas Silumesi pracuje s organizací Oáza pro lepší život. Paní Silumesi nejvíce ocenila části školení, které se soustředily na to, jak spolupracovat a komunikovat se zákonodárci a zástupci z řad veřejnosti, a to během fáze přípravy nových projektů i v jejich průběhu. Paní Silumesi nyní ví, jak zlepšit přístup organizace k lobování a diskuzi se zákonodárci.

Jeff S’inonge

Jeff S’inonge pracuje jako terénní pracovník v organizaci podporující mládež. Pan S’inonge si nyní uvědomuje, jak je důležité mít strategický plán. Díky školení Člověka v tísni navíc ví, jaké nástroje použít pro vytvoření takového plánu.

Layanda Nawa Ignatius

Výkonný ředitel Nadace pro děti a mládež, Layanda Nawa Ignatius, se zavázal, že získané vědomosti využije při psaní budoucích projektů i řízení stávajících projektů. Pan Layanda navíc plánuje změnit procesy ve své nadaci tak, aby získávání financí probíhalo průběžně, ne pouze nárazově, jak tomu bylo v nadaci doposud. Mimo jiné pan Layanda oceňuje i informaci, že aktualizované strategické plány jsou důležitým předpokladem věrohodnosti organizace a mohou tak vést ke zvýšení šance získat nové projekty.

A co bude dál?

V posledním roce projektu čeká místní nevládní organizace výzva, jak začít praktikovat všechny nové znalosti. Součástí projektu byla totiž i grantová výzva, kterou v prosinci Člověk v tísni vypsal pro jeho účastníky. Pět nejúspěšnějších organizací obdrželo grant, který jim umožní realizovat projekty, které sami připravily. Projekty v celkové hodnotě 260 000 korun budou trvat šest až deset měsíců a zaměří se na témata jako je .udržitelná správa přírodních zdrojů, komunikace, program na podporu farmářek, zlepšení živobytí žen a mládeže skrze pěstování kešu ořechů nebo zapojování občanů do demokratického rozhodování. Člověk v tísni samozřejmě bude nadále těmto organizacím poskytovat pomocnou ruku a praktická školení.

Vzhledem k tomu, že se projekt blíží ke svému konci, Člověk v tísni nyní plánuje, jak nadále v zůstat aktivní v oblasti podpory zambijské občanské společnosti a umožnit tak podporu další neziskových organizací či místních komunit. Zajímá vás více o tom, co Člověk v tísni v Zambii dělá? Podívejte se na ostatní programy a aktivity v Zambii.

*úvodní fotka: Účastníci školení na psaní projektů a projektového řízení


Autor: Zuzana Filipová, ČvT Zambie

Související články