Podporujeme organizace občanské společnosti v Zambii a ekonomický rozvoj země

Publikováno: 4. 6. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Podporujeme organizace občanské společnosti v Zambii a ekonomický rozvoj země
© Foto: People in Need

V Západní provincii Zambie jsme zahájili školení pro místní organizace občanské společnosti, které se zaměřuje na budování kapacit. Jednou z organizací, které se školení zúčastnily, je Asociace pěstitelů kešu. Ta v Zambii vznikla v roce 2007 s cílem přimět vládu k podpoře místního průmyslu v oblasti pěstování kešu a nově také investovat do exportu ořechů. Organizace si klade za cíl přispět k ekonomickému rozvoji země a podpořit zdroje obživy místních drobných pěstitelů. Chce také podpořit iniciativy, které se věnují sázení stromů a zlepšování životního prostředí.

Allan Chinambu, který se k Asociaci pěstitelů kešu připojil v roce 2013 a v roce 2017 se stal jejím koordinátorem, říká: „Než jsme se díky Člověku v tísni připojili k programu budování kapacit financovaného Evropskou unií, dokázali jsme vládu přimět k podpoře a zafinancování projektu za 45 000 dolarů na podporu 6 000 drobných pěstitelů kešu. I přes tento úspěch jsme ovšem netušili, že je pro nás důležité oslovit nejprve vládu s ověřenými informacemi a teprve potom by mělo dojít k zapojení tvůrců změn.”

Podporujeme organizace občanské společnosti formou nejrůznějších školení

Abychom posílili organizace v Západní provincii, začali jsme s finanční podporou Evropské unie podporovat celkem 15 organizací. Ty byly v loňském roce vybrány ve výběrovém řízení založeném na jejich dosavadních výsledcích. Projektový partner Člověka v tísni Mansa District Land Alliance (MDLA) realizuje podobné aktivity s dalšími 15 organizacemi v provincii Luapula. Člověk v tísni a MDLA vedou školení, která se zaměřují na témata jako je správa půdy, lidská práva, decentralizace, společenská odpovědnost, hájení zájmů, mobilizace komunit a ženy na vedoucích pozicích.

Chinambu říká, že tato školení již přinesla řadu hmatatelných výsledků. „Díky školením, které vede Člověk v tísni jsme se dozvěděli o krocích, které jsou nedílnou součástí celého procesu a změn. Pomáhá nám to při plánování strategie a způsobu komunikace s čelními představiteli ohledně kešu průmyslu v zemi.”

Také Kelvin Welesani, generální ředitel a jeden ze zakládajících členů Organizace mladých aktivistů oceňuje partnerství s Člověkem v tísni. Organizace byla založena v roce 2009 s cílem podpořit mladé lidi v oblasti občanské aktivity, poradenství, lidských práv a sexuálních a reprodukčních práv. Dále se zabývá obranou práv mladých lidí a snaží se zdůrazňovat důležitost míst, kde by mohli aktivně a produktivně trávit čas. Welesani říká: „Nejvíce mě bavila školení o decentralizaci, správě půdy a lidských právech, protože se zde zdůrazňuje potřeba většího zapojení (zvlášť mladých) lidí do problematiky veřejné správy. Jedině tak lze dosáhnout celkové decentralizace.”

Vybrané organizace se také aktivně podílely na výběru obsahu školení a účastnily se hodnocení za účelem zjišťování současných mezer v oblasti kapacit. „V té době jsme stále ještě používali staré dokumenty a neaktuální manuály. Například náš manuál týkající se financí se neaktualizoval velice dlouho,” říká Welesani. „Člověk v tísni nám ale pomohl pochopit význam aktualizací i správného uchovávání naší dokumentace.”

Věříme, že školení zaměřená na budování kapacit se pro tyto organizace stane impulsem k pozitivním změnám a posílí postavení obyvatel Západní provincie. „Tato pomoc, kterou umožnila podpora EU je pro nás výchozím bodem pro vytvoření příznivého prostředí, které umožní našim mladým lidem přispět k rozvoji země,” říká Welesani.

Chinambu dodává: „S podporou Člověka v tísni bychom rádi jednali s vládou o zavedení právního rámce pro kešu průmysl v Zambii.” S trvalou podporou Člověka v tísni a budováním kapacit získají tyto organizace zdroje potřebné pro své další aktivity a podporu obyvatel Zambie. 

Autor: Namukolo Mate, Člověk v tísni

Související články