Etiopský učitel, který bojuje za právo dívek na vzdělání

Publikováno: 30. 5. 2023 Doba čtení: 3 minuty
CHANGE project, Modle Teacher with his student.
© Mihret Wasihun

Díky vzdělání se člověku otevírají dveře k lepším pracovním příležitostem a ekonomické stabilitě. To je důležité hlavně pro dívky, kterým stojí při cestě za vzděláním kulturní a sociální překážky. Stejně to vidí i mladý učitel Wogeno Udo z Etiopie, a proto sám dívky doučuje. 

Wogeno Udo je mladý učitel na základní škole Baya Gecho v zóně Gadio v jižní Etiopii. Učí zde matematiku a místní jazyk a díky svým schopnostem, lidskému přístupu a přátelskému chování se rychle stal vzorem pro své kolegy.

"Být učitelem bylo mým snem už od dětství. Pocházím z rodiny, kde nikdo neměl vzdělání, a proto si uvědomuji, jak je v životě důležité. Teď učitelem jsem a svou práci mám rád," říká.

Přes překážky ke vzdělání

Zóna Gadio je známá hlavně kvalitní kávou, ta je také hlavním zdrojem příjmů regionu. Od dětí, především dívek, se tady očekává, že budou v období sklizně pomáhat a podpoří tak finančně svou rodinu. Mnohé z nich kvůli tomu přestanou chodit do školy. Vedle kulturních a sociálních překážek je tak sklizeň kávy hlavním důvodem, proč se dívky přestanou vzdělávat. Pan Wogeno se to ale snaží změnit a chce, aby jeho studentky měly možnost školu dokončit. Sám tedy dívky doučuje.

"Na začátku roku jsem měl plnou třídu, zanedlouho ale čtyři studentky otěhotněly a já nechtěl, aby se školou skončily úplně. Proto jezdím k nim domů, abych je doučil to, co jsme s ostatními probrali ve škole."

Jsou to mnohdy právě vzdělané dívky, které iniciují změny v rámci svých komunit, motivují ostatní ženy a jsou taky pozitivním příkladem pro ostatní. Napomáhají také k boření mýtů a odbourávání škodlivých tradic. Aktivně se podílejí na rozvoji a společenském pokroku a snižují genderové rozdíly.

Mimi je jednou ze studentek, které mají doučování. Je vdaná a žije se svým manželem Asheberem za městem v hornaté oblasti, kde se živí zemědělstvím. 

"Snažila jsem se každý den brzy vstávat a jít do školy, ale s postupujícím těhotenstvím jsem už do školy nechodila. Když jsem viděla, jak moje spolužačky pokračují ve výuce, bylo mi to líto. Pak mě pan Wogeno začala doučovat, chodil k nám tři dny v týdnu, a díky němu jsem teď dokončila vzdělávací kurz pro dospělé."

Díky vzájemné spolupráci mohou dívky začít podnikat

Investice do vzdělání dívek je nejen otázkou spravedlnosti a lidských práv, ale také chytrou strategií pro udržitelný rozvoj a lepší budoucnost. Svépomocné skupiny jsou jedním ze způsobů, jak dát dívkám a ženám šanci dosáhnout ekonomické stability. Svépomocné skupiny pomáhají členkám získat základní podnikatelské dovednosti, nabízejí také psychosociální péči a výdělečné aktivity. Cílem je, aby si dívky každý týden spořily malou částku, do doby, než budou mít zajištěný dostatečně velký obnos, díky kterému pak dostanou půjčku pro své podnikání.

"Díky této podpoře si budu moci otevřít malý obchod ve městě a budeme tak mít další příjem," dodala Mimi. 
Projekt CHANGE (2018-2023) v Etiopii je finančně podpořen Spojeným královstvím. Projekt byl spuštěn v roce 2012 a cílem tohoto dvanáctiletého plánu je prostřednictvím kvalitního vzdělávání a učení oslovit nejvíce marginalizované dívky na světě. Člověk v tísni spolupracuje s organizacemi Concern Worldwide, Welthungerhilfe, Helvetas Swiss Intercooperation, Amref Health Africa Foundation a dvěma etiopskými partnery, FSA a GPDI.


Autor: Mihiret Wasihun Teklu

Související články