Když je vzdělání a samostatnost žen a dívek ten skutečný dárek

Publikováno: 8. 12. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Když je vzdělání a samostatnost žen a dívek ten skutečný dárek
© Foto: Jana Vyhnálková

Manisha z Nepálu by si ráda otevřela vlastní obchod, Zelau z Etiopie chce být zdravotní sestrou a Lominesh počítačovou expertkou. I dívky, které denně nosí těžké kanystry s vodou, obdělávají pole nebo je čekají brzké vdavky a péče o rodinu, mají své sny a chtěly by se vzdělávat. Přitom na celém světě nechodí do školy 129 milionů dívek a následky pandemie covidu-19 se projevují dodnes – rostoucí domácí násilí, hrozba ztráty zaměstnání, větší potřeba péče o děti, nemocné a staré členy rodiny, ohrožení reprodukčního zdraví i přerušení vzdělávání. Těmto ženám a dívkám pomáhá v jejich cestě do školních lavic Skutečný dárek.  

Dvanáctiletá Suman chodí do osmé třídy jedné ze škol ve městě Rautahat na jihu Nepálu. Je bystrou žačkou, ale každý měsíc přijde o pět dní výuky kvůli menstruaci, ve škole nemá dostatečné hygienické zázemí. Podobné problémy řeší stovky dalších dívek, které tak přichází o důležité učivo a ztrácí motivaci ke vzdělávání. Sumanina spolužačka Ajima pochází spolu se svými dvěma bratry z velmi chudé rodiny. Její otec chtěl, aby se v šestnácti letech provdala a odešla ze školy.  

Suman, Ajimu a tisíce dalších dětí nejen v Nepálu podporujeme. Naposledy proběhl díky Skutečnému dárku měsíční workshop zaměřený na inkluzi a rovnost pohlaví. Zúčastnilo se ho dvanáct komunitních škol a dva tisíce holek i kluků. Dozvěděli se o sexuálním a reprodukčním zdraví, ale i o finanční gramotnosti, podnikání, vedení týmu nebo komunikaci. Zatímco byla Suman na workshopu, její škola navíc získala 18 tisíc nepálských rupií (asi 3 300 korun), aby mohla vybudovat čisté toalety a nakoupit dívkám vložky.

"Z ničeho nic se objevil na cestě a zastavil mě. Nikdy předtím jsem ho neviděla a snažila jsem se odejít, ale stisknul mi ruku tak pevně, že jsem se sotva mohla pohnout. Řekl, že si ho musím vzít za muže a pokud tak neudělám dobrovolně, tak mne unese z naší vesnice."

Suman znovuobjevila radost z učení a pro Ajimu byla hlavní výuka o nepálských zákonech a podpora v jejím boji proti dětským sňatkům. S pomocí školy se jí nakonec podařilo přesvědčit i rodiče, kteří ji naopak podpořili ve vzdělávání a svatba už není na stole!  

Dejte dívkám sílu

Dejte dívkám sílu

V mnoha zemích světa ženy stále ještě nemají stejná práva, jako máme my. Nemohou rozhodovat o svém vlastním životě, jsou vyloučeny ze společnosti, týrány a zneužívány. Vy jim ale můžete dát sílu vzdělání – sílu Skutečného dárku. 

Kupte Skutečný dárek

Z Nepálu až do Etiopie

V Etiopii žije 15 milionů dětských nevěst a v zemi je jedna z nejvyšších měr předčasných sňatků na světě. Čtyři z deseti dívek v Etiopii se vdají před svými osmnáctými narozeninami a většina z nich porodí ještě v době dospívání. Devadesát procent těchto dívek nikdy nebude chodit do školy, natož na univerzitu.

Kefyalch Miju žije v oblasti Gedeo a vzpomíná, jak se setkala s genderově podmíněným násilím před dvěma roky. „Toho muže jsem poznala před dvěma lety. Spěchala jsem, abych nepřišla pozdě do školy. Z ničeho nic se objevil na cestě a zastavil mě. Nikdy předtím jsem ho neviděla a snažila jsem se odejít, ale stisknul mi ruku tak pevně, že jsem se sotva mohla pohnout. Řekl, že si ho musím vzít za muže a pokud tak neudělám dobrovolně, tak mne unese z naší vesnice.”

Tehdy Kefyalch pochopila, že ve své vesnici už není v bezpečí. Chlapec jí i nadále vyhrožoval, a dokonce se ji pokusil znásilnit. Vyděšená dívka se bála vše říct své rodině i ve třídě, ale chodila do školy, kterou podporuje Člověk v tísni. Právě tam se jí dostalo pomoci, podpory a bezpečí. Kefyalch se odhodlala a svěřila se rodině. Otec Kefyalch vše nahlásil místním orgánům za pomoci školou pověřené osoby. Kefyalech poté získala podporu nejen své rodiny a školy, ale i místních žen a dívek. Znovu nabitá sebedůvěra jí pomohla zapsat se znovu do školy. Kefyalch vše uzavírá: „Kdybych si neřekla o pomoc, tak by mě zabil. Všem dívkám doporučuji nahlásit jakékoliv hrubé jednání, které se jim děje.” 

Když skutečná Vložka nebo Dívčí síla dokáží pomoci

Člověk v tísni pomáhá zlepšit situaci žen v rozvojových zemích. Zakoupením Skutečného dárku na webu www.skutecnydarek.cz věnujete konkrétní částku na pomoc dívkám v projektech po celém světě. 

Investice do vzdělávání dívek mění komunity, země i celý svět. Dívky, které získají vzdělání, se méně často vdávají mladé a častěji vedou zdravý a produktivní život. Dosahují vyšších příjmů, podílejí se na rozhodnutích, která se jich nejvíce týkají, a budují lepší budoucnost pro sebe i své rodiny. Vzdělávání dívek posiluje ekonomiku a snižuje nerovnost. Přispívá ke stabilnějším a odolnějším společnostem. 

Díky Skutečnému dárku učíme mladé dívky a ženy číst, psát, počítat, ale i základy hospodaření, finanční gramotnost, prevenci nemocí, sexuální výchovu. Školíme budoucí učitelky a jejich třídy vybavujeme aktuálními učebnicemi, psacími potřebami, tabulemi, lavicemi i hygienickými pomůckami. Letos dostalo jen v Etiopii 400 dívek nové sešity. Také dodáváme dívkám vložky nebo je učíme si je vyrobit, aby i během menstruace mohly chodit do školy. Dívky podporujeme v osamostatnění se a založení vlastního podnikání. Rodiny přesvědčujeme o tom, že mimo hlavní sklizeň mohou svoje dcery na poli postrádat, že gramotnost je pro dívky i rodiče výhodná a přinese celé rodině lepší život.

A to vše se daří i díky Skutečnému dárku a všem, kdo si certifikát pod svým vánočním stromečkem letos rozbalí.  

Autor: Člověk v tísni

Související články