V exekuci kvůli zfalšovanému podpisu?

Publikováno: 4. 2. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V exekuci kvůli zfalšovanému podpisu?
© ČvT archiv

V rámci naší služby dluhového poradenství pomůžeme ročně stovkám osob z Plzeňského kraje (v roce 2015 naši dluhoví poradci pomohli v Plzeňském kraji přibližně dvěma stům lidem). V řadě případů sledujeme neetické či protiprávní jednání, na které společně s klienty v rámci služby reagujeme. O tom, že cesta k vymožení práva může být pořádně komplikovaná a dlouhá, se mohl přesvědčit třeba i pan H. z Klatovska.

Celý příběh začal v roce 2007, kdy si klientův syn vzal úvěr od společnosti Smart Capital. Jako druhý dlužník byl ve smlouvě uveden pan H. Ten však prokazatelně nemohl smlouvu podepsat, protože byl v té době hospitalizován v nemocnici na uzavřeném oddělení nemocnice. „V době hospitalizace neměl žádnou návštěvu, neměl vycházky, neměl u sebe ani občanský průkaz, který byl uložen v depozitu nemocnice. K těmto skutečnostem následně nemocnice vystavila potvrzení,“ upozorňuje Zita Prošková, naše regionální dluhová poradkyně.

O celé situaci se pan H. nedozvěděl ani po propuštění z nemocnice - nebydlel na adrese trvalého bydliště a nebyla mu tak doručována pošta. „To, že má exekuci, zjistil od svého zaměstnavatele až v roce 2013,“ vysvětluje Zita Prošková. Když se pan H. následně dopátral smlouvy s úvěrovou společností, podal trestní oznámení. Věc převzala policie, konkrétně oddělení hospodářské kriminality. Ta ale v květnu 2015 případ odložila s tím, že nelze prokázat nepravost podpisu. Exekuce tedy pokračovala a pan H. si už nevěděl rady.

„Pánovi naše služby doporučil jeho zaměstnavatel na základě předchozích zkušeností, kdy jsme pomohli jinému zaměstnanci,“ objasňuje začátek spolupráce Zita Prošková. Ta vysvětluje, že nejprve s klientem získala potvrzení o jeho hospitalizaci a o tom, že v době podpisu neměl návštěvy ani vycházky a nemohl nakládat s doklady. „Následně jsme podali návrh na zastavení exekuce. Kromě toho jsme ještě napadli rozhodčí doložku, která byla neplatná,“ popisuje dluhová poradkyně. Na základě podnětu byla exekuce ze strany exekutora zastavena. „Následně jsme jen podali dvě před žalobní výzvy. S jednou jsme se obrátili na exekutorský úřad, kterému klient zaplatil v souvislosti s exekučním řízením, a s druhou na věřitele za neoprávněné splátky půjčky,“ vyjmenovává Zita Prošková. Oba subjekty následně panu H. poslaly peníze zpět. Původní situace, kdy klient přišel s exekucí a stotisícovým dluhem (který díky smluvní pokutě stále narůstal), se tak po půl roce výrazně změnila. Pán už není zatížen exekucí a nemá ani korunu dluhu.

„Celý případ je v řadě ohledů mimořádný. Smlouva byla synem podepsána v roce 2007, po roce byla nařízena exekuce vůči synovi. Proti panu H. byla nařízena až po pěti letech, v roce 2013. V té době už ale byl z původní půjčky 16 tisíc díky smluvní pokutě dluh ve výši 125 tisíc korun,“ upozorňuje Zita Prošková na další okolnosti případu. Doplňuje, že ji nejvíce mrzí postup kriminální policie. Vyšetřování trvalo dva roky, kriminalisté měli všechny informace o hospitalizaci, přesto případ odložili.

Případ dokládá, že naši poradci dokážou pomoci lidem i v situacích, které se jeví jako neřešitelné. „Když se na nás pan H. v červenci obrátil, měl jediné přání – zastavit exekuci. V rámci spolupráce se nám povedlo pár drobností navíc,“ usmívá se Zita Prošková.

Autor: ČvT,

Související články