Workshopy pro život

Tereza Babcová, Barbara Halířová, Petr Mati, Martin Slavík, Jiří Starý

Metodika pěti workshopů, konkrétně jde o workshopy Absolvent (Workshop zabývající se oblastí trhu práce a především úspěšným vstupem na něj. Základní body, které se objevují v celém programu, jsou: Úřad práce a další důležité instituce, jak hledat zaměstnání, životopis, motivační dopis, komunikace se zaměstnavatelem, sebeprezentace a malé občanskoprávní a pracovněprávní okénko), Dluhové poradenství I (Workshop, který je zaměřen na získání základních informací, které se týkají dluhové problematiky.), Dluhové poradenství II (Workshop je navazujícím workshopem na Dluhovou problematiku I. Tento workshop má konkrétněji a hlouběji přivést účastníky k zamyšlení nad problematikou vzniku dluhů. Základem tohoto workshopu je práce s kasuistikami.), Ghettout (Interaktivní a jednoduchá hra, která funguje jako simulace reality. Účastníci workshopu řeší tíživou životní situaci herní postavy. Volí různé životní strategie a musí se potýkat se spoustou překážek, která jim hra v průběhu vkládá do cesty. Mimo setkání se sociálně-patologickými jevy se hráči dostávají do dluhových pastí a jsou vystaveni také jisté míře diskriminace.) a Finanční gramotnost (Workshop se zaměřuje na znalosti účastníků z oblasti financí a jejich využití. Představuje základní pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětluje vznik a původ peněz, představuje rodinný rozpočet a nastavuje otázky priority potřeb a jejich ceny.).

Stáhnout