Z vězení do práce

Publikováno: 2. 2. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Z vězení do práce
© Foto: www.pixabay.com

Pan Berky se mnou navázal kontakt, když si odpykával 8letý trest ve výkonu trestu (tou dobou už mu chyběl rok do výstupu). Zpočátku naše komunikace probíhala písemnou formou, byl jsem jediný člověk, který s panem Berkym komunikoval.

V dopisech mne postupně seznamoval se svým životem, poslal mi i rozsudek. Nabídl jsem mu, že bych ho mohl navštívit. Tento nápad uvítal a zajistil veškeré náležitosti, aby mu byla návštěva umožněna. Napsal jsem tedy žádost o povolení návštěvy. Žádosti bylo vyhověno a byl mi stanovený termín. Během návštěvy jsme probírali dění ve věznici a hlavně jsme mluvili o možnostech spolupráce po výkonu trestu a to hlavně o možnosti získat zaměstnání. Pana Berkyho jsem seznámil s možností vstoupit do projektu „Společně to dokážeme“ úřadu práce. Pan Berky si požádal o podmíněné propuštění, ale naděje, že by ho na podmínku pustili, si příliš velké nedělal. Také mu vyhověno, jako recidivistovi, nebylo. Nadále jsme tedy udržovali jen písemný kontakt. V posledním dopise jsem obdržel datum výstupu a byl jsem požádán, jestli bych nezkontaktoval kurátora pro dospělé, a neprobral s ním věci týkající se bydlení a dávky MOP. Kurátor už měl pro pana Berkyho předjednaný azylový dům a také jsme domluvili společné setkání.

Po propuštění jsme se s panem Berkym domluvili na podrobnějším postupu a jednotlivých krocích naší spolupráce. Ještě tentýž den jsem ho doprovodil na úřad práce, kde se zaevidoval a poté jsme šli na oddělení dávek hmotné nouze, kde si zažádal o příspěvek na živobytí a o doplatek na bydlení. Kurátor vypsal panu Berkymu žádost o dávku MOP ve výši 1000 Kč, na překlenutí doby než dostane dávky. Žádost o dávku MOP se také musí schvalovat. Museli jsme apelovat na sociální pracovnici, aby jednala bezodkladně, protože pan Berka byl bez finančních prostředků. Žádost byla naštěstí schválena ještě týž den. Následující den jsem panu Berkymu představil pracovníka ÚP, který ho seznámil s projektem „Společně to dokážeme“, který nabízí možnosti zprostředkovat rekvalifikace nebo dotovaná místa. Panu Berkymu se tento projekt zalíbil a do projektu nastoupil. Přes projekt poměrně rychle našel zaměstnání, odstěhoval se z azylového domu na ubytovnu, kde má pokoj sám pro sebe. A tak jsme ukončili spolupráci, jelikož všechny naše cíle, které jsme si stanovili, byly úspěšně ukončeny.

Autor: Martin Slavík, terénní pracovník

Související články